Woman with boy on her arm in front of motor caravan in the Truma service workshop

Vår kundeservice

Truma kundeservice hjelper deg når du har et Truma-produkt som ikke fungerer som det skal. Bruk våre kontaktmuligheter: Skriv eller ring til oss.

Sørg alltid for å ha informasjon om apparattype, byggeår og produksjonsnummer klart i tilfelle spørsmål.

Du finner dette på typetiketten på enheten.

Ta kontakt direkte med vår lokale partner hvis du har spørsmål:

Neptus A.S.
Vekstveien 1
3474 Aros    

Telefon: +47 66759950   

E-post: firmapost@neptus.no

Er du for øyeblikket i kjøretøyet og trenger telefonhjelp med et akutt problem?

Vi hjelper deg gjerne.

Vennligst ha enhetsdataene klare (enhetstype, produksjonsår, serienummer).

Du finner dette på typetiketten på enheten.

Du kan nå oss personlig på telefonnummer +49 89 4617-2020.

Mandag - Torsdag: 10.00 - 16.30 kl.
Fredag - Lørdag: 8.00 - 13.00 kl.