Personvernbestemmelser

Disse personvernbestemmelsene gjelder for nettsidene truma.com og truma.com/serviceblog samt Trumas app for iOS og Android, slik disse driftes av Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG ("Truma“). Denne personvernerklæringen gjelder bare for disse nettsidene og deres undersider samt appene. Den gjelder altså ikke nettsidene til tredjeparter som Truma viser til via koblinger.


1. Innsamling og bruk av data

Vi henter inn persondata på våre nettsider og i våre apper bare dersom dette er nødvendig for formålet du ønsker og/eller når du har gitt oss disse opplysningene frivillig. Persondata er alle opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

1.1 Bruksdata

Når du besøker våre nettsider, henter vi inn bruksdata (f.eks. hvilken nettleser som brukes, tilgangstidene, produktsidene som besøkes osv.), som vi evaluerer til statistiske formål, for å optimalisere vårt tilbud og garantere systemets sikkerhet.

1.2 Nettside

Når du besøker våre nettsider, henter vi inn persondata især for å kunne ta kontakt med deg slik du har gitt støtet til, legge ut online-reklame som er relevant for deg, oppfylle krav fra den mobile kundetjenesten eller sende deg vårt nyhetsbrev. Bruken av dataene er alltid knyttet til et bestemt formål. I forbindelse med implementering av nettsiden vår samarbeider vi med Edelweiss72 GmbH, agenturfirma for interaktive medier, og med Ray Sono AG, som i sammenheng med tjenesten får innsyn i personopplysninger. I forbindelse med nettreklame blir dine personopplysninger samlet inn og lagret av tjenesteleverandøren perbit Software GmbH.

1.3 Portal for handelsbedrifter og OEM

Hvis du vil bruke vår portal for handelsbedrifter og OEM, må du registrere deg for dette. I denne sammenhengen henter vi inn følgende data fra deg. Vennligst vær oppmerksom på at det finnes felt som må fylles ut for at din forespørsel skal kunne behandles. Disse er merket med en liten stjerne. Hvis du også fyller ut de andre feltene, blir disse benyttet til statistiske formål og for å forbedre vårt tilbud:

 • Kundenummer
 • Firma
 • Tillegg firma (frivillig)
 • Tiltaleform
 • For- og etternavn
 • Adresse
 • Språk
 • E-postadresse
 • Telefon (frivillig)

Vi henter inn data for å kunne utføre bestillinger og levere varer. Levering av varer skjer via en ekstern tjenesteleverandør. Som registrert handelsbedrift eller OEM kan du også generere egne formularer og f.eks. endre dine adressedata i portalen.

Vi bruker de innhentede dataene til å utføre din bestilling og sende deg varen.

1.4 Trumas app

Når du bruker vår app, henter vi inn bruksdata fra appen (f.eks. data om apparatene du bruker, fastvareversjonen, appversjonen og appens innstillingsverdier, anvendte funksjoner, hvor mange ganger og når appen aktiveres, feilmeldinger). Vi behandler disse dataene til statistiske formål, for å optimalisere vårt tilbud og garantere systemsikkerheten.

I appen har du mulighet til å konfigurere en fjernstyring for Truma-apparatene via Bluetooth eller SMS. Vi henter da inn og behandler enhetsdataene om din mobiltelefon og om apparatet som skal betjenes for å kunne aktivere tjenesten.

Du kan laste ned bruksanvisningen for ditt Truma-apparat via appen. Vi trenger da din bruker-ID for å kunne tilordne den til nedlastingen. Du kan også abonnere på vårt nyhetsbrev ved å angi din e-postadresse.

Enkelte av funksjonene til denne applikasjonen bruker din plassering for øyeblikket. Din plassering bestemmes av forbindelsen med trådløse lokale nettverk, mobilmaster eller GPS. Opplysningene blir brukt for å gjøre det mulig å tilby deg plasseringsbaserte tjenester, og ikke for å kunne finne ut hvor du er. Kort tid etter at du har startet applikasjonen får du spørsmål om du ønsker å bruke disse tjenestene under den pågående økten. Du kan lagre svaret permanent, slik at du ikke får dette spørsmålet flere ganger. Du kan senere endre dette i innstillingene dine.


2. Bruk, lagring og sletting av informasjonskapsler ("cookies")

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet. De brukes til å styre Internett-forbindelsen mens du besøker våre nettsider. Vi lagrer opplysningene som hentes inn via informasjonskapslene, atskilt fra andre data. Vi behandler disse dataene utelukkende til statistiske formål, for å garantere systemsikkerheten og foreta tekniske forbedringer. Samtidig bruker vi informasjonskapslene til å hente inn opplysninger som gjør at vi kan tilpasse vårt tilbud til dine behov. Vi bruker utelukkende såkalte øktinformasjonskapsler. De oppbevares på din enhet bare så lenge nettleseren er aktiv. Når du avslutter nettleseren, slettes de automatisk. Du kan sperre bruken av informasjonskapsler gjennom nettleserinnstillingene på din enhet.


3. Datasikkerhet

Vi beskytter dine persondata mot risikoene som er forbundet med databehandlingen, særlig uautorisert tilgang, bruk eller offentliggjøring. Med dette som formål gjennomfører vi tilsvarende tekniske og organisatoriske tiltak som er rettet inn etter teknologiens nåværende nivå. Dataene du angir i formularformat på HTML-sidene, overføres i kodet form (SSL - Secure Socket Layer) fra din enhet til vår server.


4. Personvernrettigheter

4.1 Tilbakekallingsrett: Du har rett til når som helst å tilbakekalle ditt samtykke til behandlingen av dine persondata med fremtidig virkning. En tilbakekallelse betyr ikke at behandlingen som har skjedd ut fra samtykket og frem til tilbakekallelsen, anses som urettmessig.

4.2 Opplysningsrett: Du har rett til å forlange gratis opplysning om persondataene som er lagret angående deg. Denne informasjonen kan på forespørsel også gis elektronisk.

4.3 Korrigering, sletting og begrensning av dataene: Du har rett til å forlange at persondataene som gjelder deg, korrigeres, slettes eller begrenses. Ved sletting eller sperring av dataene kan du imidlertid ikke lenger bruke de tilsvarende tjenestene. Retten til sletting kan ikke gjøres gjeldende dersom det foreligger en lovlig fastsatt lagringsplikt.

4.4 Dataeksport: Du har rett til å oppnå at dataene vi behandler med automatiske fremgangsmåter og som du har samtykket i at vi benytter, stilles til din disposisjon i maskinlesbar form eller overføres til andre ansvarlige.

4.5 Hevdelse av rettighetene: Du kan gjøre gjeldende dine rettigheter ved å opplyse uformelt om dette til Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 Putzbrunn, Tyskland,
eller per e-post, til info@truma.com.
Ved klager kan du også henvende deg til den ansvarlige tilsynsmyndigheten for personvern i Ansbach.


5. Videreformidling av data

Det skjer ingen videreformidling av data bortsett fra dersom Truma blir juridisk pliktig til dette (f.eks. ved anmodning fra påtalemyndighet) eller dersom det er berettiget (f.eks. i rammen av en behandling av bestillingsdata). En overføring av dataene til tredjeland vil bare skje dersom vi gjør uttrykkelig oppmerksom på dette i personvernerklæringen. Ved videreformidling av dataene iverksetter vi egne tiltak for å garantere at tredjepartene som mottar dataene, respekterer et adekvat beskyttelsesnivå.


6. Sletting og sperring av dataene

Dine data blir slettet når behandlingen av ditt anliggende er avsluttet, hvis du har trukket tilbake ditt samtykke til behandlingen eller hvis lagringen av data er eller blir rettslig ulovlig. De tilsvarende tjenestene kan ikke lenger brukes ved sletting eller sperring av dataene. Hvis dataene er gjenstand for en lovlig fastsatt oppbevaringsplikt, blir de sperret mot fortsatt bruk.


7. Sporing

7.1 Google Analytics

Dataene på nettsidene blir behandlet av tjenesten Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google") med sikte på markedsføring og optimalisering.

Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler ("cookies"), dvs. tekstfiler som lages på din datamaskin og som gjør det mulig å analysere din bruk av nettsidene . Opplysningene som er generert via informasjonskapsler om hvordan du bruker nettsidene blir vanligvis overført til en Google-server i USA og lagres der. Du kan hindre dette ved å stille inn nettleseren slik at ingen informasjonskapsler blir lagret.

Ved aktivering av IP-anonymiseringen på nettsidene blir din IP-adresse imidlertid først forkortet av Google i medlemslandene i EU eller EØS. Det er bare i unntakstilfeller at hele IP-adressen overføres til en Google-server i USA og forkortes der.

Vi har inngått en tilsvarende avtale med tilbyderen om behandling av oppdragsdata. Dataoverføringen til USA tilsvarer det nødvendige databeskyttelsesnivået. Databeskyttelsesnivået garanteres av Google gjennom Privacy Shield Framework-lisensiering.
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google vil benytte de behandlede informasjonene på oppdrag fra dette nettstedets operatør for å evaluere bruken av nettstedet, lage rapporter om nettstedsaktivitetene og yte nettstedsoperatøren andre tjenester som er forbundet med bruken av nettstedet og av Internett. Google kombinerer ikke IP-adressen som meddeles og anonymiseres av din nettleser i rammen av Google Analytics, med andre data.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved hjelp av den tilsvarende innstillingen av din nettleserprogramvare. Men vi gjør oppmerksom på at du da ikke kan benytte samtlige funksjoner på dette nettstedet i hele deres omfang. Du kan dessuten forhindre at data som er generert av informasjonskapselen og som gjelder din bruk av nettstedet, registreres for overføring til og behandling av Google, ved å laste ned og installere en nettleser-plugin fra følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

7.2 Google Tag Manager

Vår nettside bruker Google Tag Manager. Med denne tjenesten kan tagger på nettsteder behandles via et grensesnitt. Google Tag Manager implementerer bare tagger. Dette betyr at det ikke brukes informasjonskapsler og at ingen personopplysninger registreres. Google Tag Manager utløser tagger, som Google Analytics, som eventuelt registrerer opplysninger. Google Tag Manager bruker imidlertid ikke disse opplysningene.

7.3 Pardot Services

Vi benytter Pardot Services, en analysetjeneste fra salesforce.com, inc, The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA. Pardot Services bruker en “besøkskapsel“ der det blir generert et identifikasjonsnummer, og på grunnlag av dette kan nettleseren gjenkjenne den besøkende på nettsiden. Når det gjelder identifikasjonsnummeret, dreier det seg om en generert tallkode som ikke har noen betydning utenfor Pardot Services. I tillegg blir det plassert en øktkapsel på datamaskinen ved innlogging på Pardot-appen, en såkalt “Pardot App Session Cookie“. Alle informasjonskapslene vil bare få den genererte tallkoden. I tillegg bruker vi Pardot ved registrering til vår e-posttjeneste. E-poster som sendes ved hjelp av Pardot, bruker sporingsteknologier. Vi bruker disse dataene til å finne ut hva slags temaer som er interessante for mottakerne. I tillegg registrerer Pardot om e-postene våre blir åpnet, og på hvilke lenker mottakerne klikker. Disse opplysningene bruker vi deretter til å forbedre de e-postene som vi sender ut, samt de tjenestene vi stiller til rådighet.

Hvis du vil hindre Pardot i å drive sporing, kan du gjøre det via innstillingene i nettleseren din, eller via en tilsvarende utvidelse av nettleseren din. Dette kan imidlertid føre til enkelte begrensninger av funksjonene til og brukervennligheten i tilbudet vårt.


8. Integrering av YouTube- og Vimeo-videoer

8.1 Vi har integrert YouTube- og Vimeo-videoer i vårt nettilbud, som er lagret på https://www.YouTube.com og https://vimeo.com kan spilles direkte på nettstedet vårt. Alle disse er integrert i "utvidet personvern-modus", noe som betyr at ingen opplysninger om deg som bruker blir sendt til YouTube eller Vimeo hvis du ikke spiller av videoene. Først når du spiller av videoene blir opplysningene som er nevnt i avsnitt 8.2, overført. Vi har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

8.2 Ved besøket på nettstedet får YouTube og Vimeo informasjon om at du har åpnet den aktuelle siden fra nettstedet vårt. I tillegg sendes opplysningene som er nevnt nedenfor.

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Tidsforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innhold i forespørselen (konkret side)
 • Tilgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Datamengde som er overført
 • Nettsted forespørselen kom fra
 • Nettleser
 • Operativsystem og grensesnitt
 • Nettleserens språk og versjon.

Dette skjer uavhengig av om du har logget deg på via en brukerkonto hos YouTube eller Vimeo eller ikke har en brukerkonto.
Hvis du er logget på Google-kontoen din, blir opplysningene dine tilordnet kontoen din direkte. Hvis du ikke ønsker tilordning til profilen din hos YouTube, må du logge deg ut før du aktiverer knappen. YouTube lagrer opplysningene dine som bruksprofil og benytter dem i forbindelse med reklame, markedsforskning og/eller behovstilpasset utforming av sitt nettsted. En slik analysering skjer spesielt (også for brukere som ikke er pålogget) for utarbeidelse av behovstilpasset reklame og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på nettstedet vårt. Du har rett til å motsette deg at disse brukerprofilene blir opprettet. Du må da henvende deg til YouTube.

8.3 Du finner mer informasjon om formålet med og omfanget av innsamlingen og behandlingen av opplysninger hos YouTube eller Vimeo i personvernerklæringen. Der finner du også mer informasjon om dine rettigheter og innstillingsmuligheter for personvern: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy Google behandler personopplysningene dine også i USA, og denne behandlingen er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Vimeo har følgende personvernbestemmelser: https://vimeo.com/privacy


9. Integrering av Google Maps

9.1 På nettstedet vårt bruker vi tilbudet fra Google Maps. Dermed kan vi vise deg interaktive kart direkte på nettstedet, noe som gir deg mulighet til komfortabel bruk av kartfunksjonen.

9.2 Ved besøket på nettstedet får Google informasjon om at du har åpnet den aktuelle siden fra nettstedet vårt. I tillegg overføres opplysningene som er nevnt i § 8 i denne erklæringen. Dette skjer uavhengig av om du har logget deg på via en brukerkonto hos Google eller ikke har en brukerkonto. Hvis du er logget på Google-kontoen din, blir opplysningene dine tilordnet kontoen din direkte. Hvis du ikke ønsker tilordning til profilen din hos Google, må du logge deg ut før du aktiverer knappen. Google lagrer opplysningene dine som bruksprofil og benytter dem i forbindelse med reklame, markedsforskning og/eller behovstilpasset utforming av sitt nettsted. En slik analysering skjer spesielt (også for brukere som ikke er pålogget) for utarbeidelse av behovstilpasset reklame og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på nettstedet vårt. Du har rett til å motsette deg at disse brukerprofilene blir opprettet. Du må da henvende deg til Google.

9.3 Du finner mer informasjon om formålet med og omfanget av innsamlingen og behandlingen av opplysninger hos Google Maps i leverandørens personvernerklæring. Der finner du også mer informasjon om dine rettigheter i den forbindelse og innstillingsmuligheter for personvern: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy Google behandler personopplysningene dine også i USA, og denne behandlingen er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

10. Bruk av Google Web Fonts

På nettstedet vårt bruker vi eksterne fonter, såkalte Google Fonts. Google Fonts er en tjeneste fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: "Google"). Integrering av nettfonter skjer via et grensesnitt ("API") mot Googles tjenester. Når nettfontene integreres, vil Google noen ganger samle inn opplysninger (også personopplysninger) og behandle disse. I den forbindelse kan det ikke utelukkes at Google også formidler opplysningene til en server i et tredjeland. Vi samler ikke selv inn opplysninger når Google Fonts stilles til rådighet. Hensikten med å integrere Google Fonts er å kunne vise enhetlige skrifttyper på enheten din. Det rettslige grunnlaget for den behandlingen av personopplysninger som er beskrevet her, finnes i art. 6, 1. ledd bokstav f av EUs personvernforordning GDPR. Den påkrevde berettigede interessen for oss ligger her i den store nytteverdien ved å ha en enhetlig fremstilling av skrifttypene. Når vi har mulighet for en enhetlig fremstilling, betyr det at designkostnadene blir mindre enn hvis vi måtte forholde oss til skrifttypestandarder i ulike operativsystemer eller nettlesere med egne grafisk tilpassede nettsider. I tillegg til dette har Google blant annet en berettiget interesse av de innsamlede (personrelaterte) opplysningene for å kunne forbedre sine egne tjenester. Levering av personopplysninger er ikke obligatorisk verken rettslig eller kontraktsmessig og heller ikke påkrevd for å inngå en avtale. Du har heller ikke plikt til å oppgi personopplysninger. Hvis du ikke gir slike opplysninger, kan det imidlertid hende at du ikke kan bruke alle funksjoner på nettstedet vårt, og at fremstillingen på nettstedet endrer seg. Du finner mer informasjon på: https://fonts.google.com/#AboutPlace:about og https://developers.google.com/terms/.
 

11. Bruk av Facebook-pikselen, Facebook Custom Audiences og Facebook Conversion

Innenfor Internett-tilbudet vårt bruker vi på grunn av vår berettigede interesse for analyse, optimalisering og økonomien i driften av vårt Internett-tilbud og for disse formålene, den såkalte "Facebook-pikselen" til det sosiale nettverket Facebook, som drives av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller hvis du bor i et EU-land, av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Facebook er sertifisert i henhold til Privacy Shield-avtalen og gir via den en garanti om å følge EUs personvernlover https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Ved hjelp av Facebook-pikselen kan Facebook fastsette de besøkende på tilbudet vårt som målgruppe for visning av annonser, såkalte "Facebook-annonser". I samsvar med dette bruker vi Facebook-pikselen til å vise de Facebook-annonsene som er formidlet via oss, bare til de Facebook-brukerne som også har vist interesse for vårt Internett-tilbud, eller som oppfyller bestemte kriterier (f.eks. interesse for visse temaer eller produkter som bestemmes på grunnlag av de nettsidene som besøkes), som vi sender til Facebook (såkalte “Custom Audiences” eller skreddersydde grupper). Ved hjelp av Facebook-pikselen ønsker vi også å sikre at våre Facebook-annonser er i tråd med de potensielle interessene til våre brukere og ikke virker støtende. Ved hjelp av Facebook-pikselen kan vi dessuten spore aktiviteten til Facebook-annonsørene med tanke på statistikk og markedsundersøkelser, ved at vi ser om brukerne etter å ha klikket på en Facebook-annonse blir videreformidlet til vår nettside (såkalt “Conversion” eller konvertering).

Når du går inn på nettsidene våre, blir Facebook-pikselen umiddelbart aktivert via Facebook og kan lagre en såkalt informasjonskapsel, dvs. en liten datafil, på enheten din. Etter at IP-adressen er innhentet, blir dataene straks anonymisert av den tilkoblede tilbyderen (Facebook). Hvis du senere logger deg inn på Facebook eller besøker Facebook i innlogget tilstand, blir besøket på vårt Internett-tilbud registrert på din profil. De opplysningene som samles inn om deg, er anonyme for oss, slik at de ikke gir mulighet til å finne brukerens identitet. Imidlertid blir opplysningene lagret og behandlet av Facebook slik at det kan opprettes en lenke til den aktuelle brukerprofilen, og dette kan brukes av Facebook, og opplysningene kan også benyttes til egne markedsundersøkelser og reklameformål. Vi har ingen innflytelse på de innsamlede opplysningene og behandlingen av dem, og vi kjenner heller ikke hele omfanget av datainnsamlingen, formålene med behandlingen eller hvor lenge de skal lagres. Vi har heller ingen opplysninger om hvordan den tilkoblede tilbyderen vil slette de innsamlede dataene.

Hvis vi skal formidle data til Facebook av hensyn til sammenligning, blir disse kryptert lokalt på nettleseren, og først deretter blir de sendt til Facebook via en sikker https-forbindelse. Dette skjer bare i den hensikt å foreta en sammenligning med de dataene som Facebook har kryptert på samme måte.

Du har mulighet til å deaktivere innsamling av data som skal brukes til persontilpasset reklame. Det blir da plassert en informasjonskapsel som permanent hindrer datainnsamling, hvis ikke du spesifikt sletter denne informasjonskapselen i nettleseren din eller via funksjonen "Slett alle informasjonskapsler". Du kan når som helst protestere.

Databehandlingen til Facebook skjer innen rammene av Facebooks retningslinjer for databruk. I samsvar med dette følger vi de generelle opplysningene for visning av Facebook-annonser som finnes i Facebooks retningslinjer for databruk: https://www.facebook.com/policy.php. Spesielle opplysninger og detaljer om Facebook-pikselen og hvordan den fungerer, finnes i hjelpseksjonen til Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Du kan protestere mot datainnsamlingen via Facebook-pikselen og bruken av personopplysninger til generering av Facebook-annonser. For å stille inn hvilke typer annonser som skal vises for deg på Facebook, kan du gå inn på den siden som Facebook har opprettet og der følge opplysningene om innstilling av nyttebasert reklame: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Innstillingene kan foretas uavhengig av plattform. Det vil si at de fungerer på alle enheter, f.eks. på en stasjonær PC eller på mobile enheter.

Du kan protestere mot bruken av informasjonskapsler som benyttes til rekkeviddemåling og reklameformål, videre via deaktiveringssiden til Network Advertising Initiative https://optout.networkadvertising.org/ og i tillegg den USA-amerikanske nettsiden https://www.aboutads.info/choices/ eller den europeiske nettsiden https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.
 

12. Trumas nyhetsbrev

12.1. Abonnement på Trumas nyhetsbrev

Når du registrert deg som abonnent på Trumas nyhetsbrev, bruker Truma dataene du oppga ved registreringen for å sende degnyhetsbrevet fra Truma eller fra et selskap i Truma-gruppen. Disse dataene blir aldri meddelt tredjeparter. Det eneste unntaket fra denne regelen er partnerfirmaer som er teknisk ansvarlige for å sende ut nyhetsbrevet. I slike tilfeller begrenses omfanget av de overførte dataene til det nødvendige minimum.


12.2. Brukerens samtykke til innsamling og behandling av opplysninger

Hvis du har bestilt et nyhetsbrev av Truma, lyder samtykkeerklæringen som følger:

"Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra der Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG eller selskaper i Truma-gruppen via e-post. Hvis jeg ikke lenger ønsker å motta informasjon, kan jeg når som helst trekke tilbake dette samtykket."

Vi bruker bare dataene dine til å sende deg nyhetsbrevet.

For å forbedre nyhetsbrevet bruker vi en e-postanalysetjeneste fra Emarsys, en tjeneste innen Emarsys eMarketing Systems AG. Med dette formålet blir dine individuelle lesepreferanser registrert, idet vi analyserer hvorvidt en e-postmelding er blitt åpnet og hvilke lenker brukeren har klikket på. Åpningen av e-postmeldingen blir registrert når nyhetsbrevet aktiverer en spesielt forberedt grafikkfil fra serveren. Du kan lese mer om Emarsys' personvernpraksis her: https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/

12.3. Avbestilling av Trumas nyhetsbrev

Brukere som ikke lenger ønsker å motta vårt nyhetsbrev eller våre reklamerelaterte e-postmeldinger, kan klikke på en lenke kalt "avbestill her", som du finner i alle e-postmeldinger som er sendt av Truma.


13. Spill om gevinster

Hvis du deltar i en konkurranse, henter vi inn personopplysningene du har gitt for å gjennomføre konkurransen. Vi gir disse opplysningene videre til selskapet i Truma-gruppen som arrangerer konkurransen.

Hvis du har vunnet, vil Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG eller selskapet i Truma-gruppen som arrangerer konkurransen kontakte deg personlig for å gjøre avtale om sending av premien. Ved konkurranser på Facebook blir profilnavnet ditt publisert.

Deltakerens personopplysninger blir behandlet av selskapet i Truma-gruppen som arrangerer konkurransen i forbindelse med gjennomføringen av konkurransen og til statistikkformål hos Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG. De lagrede persondataene slettes når de ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre spillet eller hvis slik lagring er eller blir ulovlig.


14. Ansvarlig instans

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn, Tyskland
Tlf.. +49 (0)89 4617-0
Faks +49 (0)89 4617-2116
E-post: info@truma.com

Personvernansvarlig:
Alexander Bugl
Bugl & Kollegen GmbH
Sedanstr. 7
93055 Regensburg, Tyskland
Tlf. +49 (0)941 630 49 789
E-post: kontakt@buglkollegen.de