For alle som satser på kvalitet

Truma med 5 års produsentgaranti

25.jan.2021

Mange apparater i bobilen eller campingvognen bruker gass. Truma har alle komponentene til en sikker gassforsyning:

  1. Truma gasstrykkregulator for ett- og toflaskeanlegg: Den gjør det mulig å bruke gassanlegget og dermed varmeapparatet eller kjøleskapet også underveis på sikker måte. Ved en ulykke vil den integrerte crashsensoren umiddelbart avbryte gasstilførselen. 
  2. Truma gassfilter: Beskytter gassanlegget effektivt mot forurensende partikler. Det filtrerer vekk opptil 99,9 % av oljepartiklene fra gassen og avsetter dem på en filterpute. 
  3. Truma høytrykksslanger med slangebruddsikring: Påbudt for å bruke gassanlegget underveis. Hvis slangen blir skadet, løser sikringen ut og stopper gasstrømmen.   

100 % kvalitet 

Truma går nå et skritt videre og vil fra januar 2021 tilby 5 års produsentgaranti på regulatorer, filter og slanger. Slik fungerer det: 

  • Kunder som har et gassanlegg bestående av de tre komponentene gasstrykkregulator, gassfilter og høytrykksslanger med slangebruddsikring fra Truma, kan registrere seg på nettstedet www.truma.com/regulatorwarranty.
  • Og dermed nyte godt av Truma produsentgaranti! Hvis det blir aktuelt å innfri garantien, vil forhandleren erstatte de defekte komponentene hvis de ikke er eldre enn fem år. 
  • Forutsetningen for garantien er at alle de tre komponentene er installert, brukt og vedlikeholdt på riktig måte. Du finner detaljerte garantivilkår på det ovennevnte nettstedet.