Må varmeveksleren til en Truma flytende gassvarmer skiftes ut etter en viss tid?

Varmeapparater som ble produsert fra 1993 til 2006, var underlagt en tysk forskrift som sa at varmevekslere og avgassrør måtte skiftes ut etter ti år. For varmeapparater fra Truma som ble produsert og tatt i bruk i denne perioden, ble utskiftningsplikten forlenget til 30 år. For apparater fra og med byggeår 2005 som har kjennetegnet E1 på typeskiltet, er det ingen utskiftningsplikt lenger i henhold til EUs direktiv for varmeapparater.

Du finner mer informasjon om utskiftningsplikten i Truma serviceblogg: https://serviceblog.truma.com/de/2012/09/03/waermetauscher/.