Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Må Truma Therme desinfiseres og avkalkes?

Truma Therme bør desinfiseres og avkalkes regelmessig. Til rengjøring, desinfisering og vedlikehold kan du bruke alle vanlige rengjøringsprodukter, som fås hos en campingvognforhandler. I den sammenhengen er det viktig at produktene brukes i samsvar med produsentens anvisninger når det gjelder riktig dosering og virketid.

I tillegg kan du regelmessig varme opp vannet i Therme til 60 °C  for å hindre vekst av mikroorganismer. Da skal du slå på apparatet, la det stå på i minst 50 minutter og ikke tappe ut varmtvann i denne perioden.

For å avkalke Therme kan du bruke alle vanlige avkalkningsprodukter om fås hos en campingvognforhandler, eddikessens eller sitronsyre.

Fyll apparatet med rengjørings- eller avkalkningsprodukter i anbefalt blandingsforhold via vanntilførselen, og la det stå og virke. Skyll deretter Truma Therme grundig med vann som en del av vannsystemet.