Må Truma Therme desinfiseres og avkalkes?

Truma Therme bør desinfiseres og avkalkes regelmessig. Til rengjøring, desinfisering og vedlikehold kan du bruke alle vanlige rengjøringsprodukter, som fås hos en campingvognforhandler. I den sammenhengen er det viktig at produktene brukes i samsvar med produsentens anvisninger når det gjelder riktig dosering og virketid.

I tillegg kan du regelmessig varme opp vannet i Therme til 60 °C  for å hindre vekst av mikroorganismer. Da skal du slå på apparatet, la det stå på i minst 50 minutter og ikke tappe ut varmtvann i denne perioden.

For å avkalke Therme kan du bruke alle vanlige avkalkningsprodukter om fås hos en campingvognforhandler, eddikessens eller sitronsyre.

Fyll apparatet med rengjørings- eller avkalkningsprodukter i anbefalt blandingsforhold via vanntilførselen, og la det stå og virke. Skyll deretter Truma Therme grundig med vann som en del av vannsystemet.