Må Truma Boiler Gas eller Gas / Elektro desinfiseres og avkalkes?

Truma Boiler Gas eller Gas / Elektro bør desinfiseres og avkalkes regelmessig. Til rengjøring, desinfisering og vedlikehold kan du bruke alle vanlige rengjøringsprodukter, som fås hos en campingvognforhandler. I den sammenhengen er det viktig at produktene brukes i samsvar med produsentens anvisninger når det gjelder riktig dosering og virketid.

 I tillegg kan du regelmessig varme opp vannet i Boiler Gas eller Gas / Elektro til 70 °C for å hindre vekst av mikroorganismer. Da skal du slå på apparatet, la det stå på i minst 30 minutter og ikke tappe ut varmtvann i denne perioden.

For å avkalke Truma Boiler kan du bruke alle vanlige avkalkningsprodukter som fås en campingvognforhandler, eddikessens eller sitronsyre.

Fyll apparatet med rengjørings- eller avkalkningsprodukter i anbefalt blandingsforhold via vanntilførselen, og la det stå og virke. Skyll deretter Truma Boiler Gas eller Gas / Elektro grundig med vann som en del av vannsystemet.