Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Må Truma Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) desinfiseres og avkalkes?

Truma Boiler Elektro bør desinfiseres og avkalkes regelmessig. Til rengjøring, desinfisering og vedlikehold kan du bruke alle vanlige rengjøringsprodukter, som fås hos en campingvognforhandler. I den sammenhengen er det viktig at produktene brukes i samsvar med produsentens anvisninger når det gjelder riktig dosering og virketid.

I tillegg kan du regelmessig varme opp vannet i Boiler Elektro til 70 °C for å hindre vekst av mikroorganismer. Da skal du slå på apparatet, la det stå på i minst 70 minutter og ikke tappe ut varmtvann i denne perioden.

For å avkalke Truma Boiler kan du bruke alle vanlige avkalkningsprodukter som fås en campingvognforhandler, eddikessens eller sitronsyre.

Fyll apparatet med rengjørings- eller avkalkningsprodukter i anbefalt blandingsforhold via vanntilførselen, og la det stå og virke. Skyll deretter Truma Boiler Elektro grundig med vann som en del av vannsystemet.