Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Kjøleboksen oppnår ikke spesifisert kjølekapasitet. Hva kan være årsaken til dette?

Dette kan ha forskjellige årsaker:  

Du kan ha oppbevart for mange og/eller for varme produkter i enheten. 
Lokket er ikke ordentlig lukket eller tetningen er defekt. 
Enheten er dårlig ventilert. Det må være en minimumsavstand til alle ventilasjonsåpninger på 100 mm. 
Omgivelsestemperaturen er for høy (over 42 °C). 
Temperaturinnstillingen er utført på gal måte.  
Skulle disse tiltakene ikke løse problemet, så ta kontakt med vår Truma Service, som gjerne hjelper deg.