Kan Truma Cooler kobles til 230 V AC og 12 V DC samtidig?

Truma Cooler har en prioritert krets beregnet på 230 V. Dette betyr at så snart 230 V er tilkoblet, kobles 12 V DC-utgangen/-inngangen automatisk ut. Det er ingen fare hvis begge er i drift parallelt.