Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Hvordan stiller jeg inn batteriutladningsbeskyttelsen?

En tretrinnsbeskyttelse mot batteriutlading hindrer at kjøretøybatteriet blir utladet. For å slå på, så trykk ganske enkelt på «<>«-knappen tre ganger og velg deretter ved hjelp av pluss- og minustegnet ønsket batterispenningsbeskyttelse.  

Du kan velge mellom tre alternativer. Når spenningen faller under nivået, slås kjøleboksen av for å beskytte batteriet. 

LO (lav): Enheten kobler seg ut ved 10,1 ± 0,3 V  
ME (middels): Enheten kobler seg ut ved 11,4 ± 0,3 V  
ME (høy): Enheten kobler seg ut ved 11,8 ± 0,3 V. 

Lav batteribeskyttelse 
Denne modusen er spesielt egnet for bruk av ekstra batterier som ikke er relevante for start av kjøretøyet.  

Middels batteribeskyttelse 
Denne modusen passer for de fleste situasjoner. Den er spesielt egnet når et moderne startbatteri er tilgjengelig.  

Høy batteribeskyttelse 
Denne modusen egner seg hvis det for eksempel brukes eldre bilbatterier som kan være aktuelle for å starte kjøretøyet.