Hvordan slår jeg Bluetooth-funksjonen på Truma Cooler av, hhv. på igjen?

For å slå på Bluetooth-funksjonen, så trykk hvis det er snakk om Single-Zone-modeller på «<>»-knappen fire ganger og fem ganger dersom det dreier seg om Dual-Zone-modeller. Du kan deretter bruke pluss- og minusknappene for å slå Bluetooth-funksjonen på eller av (on/off). 

Hvis du trykker på «<>» og pluss samtidig i tre sekunder, kan du dessuten justere Bluetooth-modusen. Her har du to alternativer:  

CLO (CLOSE): En tilkobling via Bluetooth er kun mulig dersom den medfølgende QR-koden er skannet. Slik sikrer du at ingen andre kan endre innstillingene dine med hans/hennes Truma Cooler App   
OPE (OPEN): Du kan finne enheten ved å bruke mobile enheters Bluetooth-funksjon. Dette betyr at alle som befinner seg i umiddelbar nærhet og har Truma Cooler App kan styre enheten din.