Hvordan gjør du Truma Cooler rene på riktig måte?

Første skritt: Enheten må kobles fra alle strømkilder før rengjøring. Da kan Truma Cooler enkelt gjøres ren innvendig og utvendig med en fuktig klut. Ved større grad av tilsmussing kan du også løse opp litt natron (natriumhydrogenkarbonat) i varmt vann og bruke det til å gjøre enheten ren. Siden kurvene kan tas ut og lokket fjernes, er rengjøringen rask og enkel.  

Etter rengjøring bør kjøleboksen tørkes grundig over med en tørr klut. Truma Cooler får kun settes til oppbevaring når det ikke lenger er resterende fuktighet i kjølerommet. Og vennligst ikke bruk skurende eller etsende rengjøringsmidler og heller ikke harde gjenstander til rengjøring, da disse vil kunne skade kompressorkjøleboksen.