Søk
Close this search box.

Varmtvannsberedere for campingvogner/bobiler

Truma Water Systems Guide

Håndvask, oppvask eller til og med dusjing – hvis du reiser med campingvogn, setter du pris på at varmt vann er lett tilgjengelig. Vi vet alle at det er stor forskjell på campingvogner, men det er det også på varmtvannsberedere til campingvogner og bobiler. Denne guiden gir deg en oversikt.

Typer vannbåren varme

Varmtvannsberedere i campingvogner bruker gass, elektrisitet, diesel eller en blanding av disse energitypene. Noen varmtvannsberedere bruker til og med varme fra varmeovner til å generere varmtvann. Avhengig av hvilken type campingvogn du har og hvilket vannbehov du har, kan ulike Truma-apparater være interessante for deg: Therme, Boiler eller kombivannvarmer.

Therme

Therme

Therme har en kapasitet på 5 liter og integreres i campingvognens eksisterende varmluftsystem for oppvarming av vann.

Combi

Combi

Combi er varmtvannsbereder og varmtvannssystem i ett. Den har en kapasitet på 10 liter.

Boiler gas & Boiler gas/electric

Elektrisk kjele

Boiler electric har en kapasitet på 14 liter. Den varmer opp vann kun ved hjelp av strøm og holder vannet varmt i svært lang tid.

Kjele gass & Kjele gass/elektrisk

Boiler gass og Boiler gass/elektrisk har en kapasitet på 10 liter. De varmer opp vannet uten strømtilførsel eller med en ekstra varmestav.

Therme: effektiv utnyttelse av varmen fra varmeapparatet

En Therme varmer opp vannet ved hjelp av tilgjengelig varme fra et varmeapparat. En varmluftskanal går gjennom apparatet og overfører varmen til vannet. Fordelen: Når varmeapparatet er i gang, utnytter du varmeenergien to ganger. Spesielt i perioder mellom årstidene har du varmt vann til håndvask og oppvask.

Truma Therme egner seg spesielt godt som varmtvannsbereder for campingvogner. Den rommer fem liter og veier bare to kilo. Det er viktig at Therme integreres i campingvognens eksisterende varmluftssystem i nærheten av varmeapparatet, slik at så lite varme som mulig går tapt. Når berederen ikke er i gang, varmer et elektrisk varmeelement opp vannet.

Pro

 • Stor kapasitet, tilstrekkelig med vann til dusjing
 • Mulighet for ulike driftsmodi (gass, elektrisk, blandet modus)
 • Rask oppvarming, lite varmetap

Con

 • Elektrisk kjele som er helt avhengig av nettstrøm

Kjele: stor kapasitet, rask oppvarming

Hvis du også ønsker å dusje i campingvognen, bør du kanskje vurdere en varmtvannsbereder. Med en kapasitet på 10 til 14 liter rommer den nok varmtvann til at to personer kan dusje etter hverandre. Varmtvannsberedere drives av gass, elektrisitet eller en blanding av gass og elektrisitet, noe som gjør dem velegnet for campingvogner og bobiler.

Takket være moderne teknologi er de så kompakte at de krever svært liten installasjonsplass. Med Boiler gas trenger du for eksempel ikke strømtilførsel. En kraftig gassbrenner varmer opp vannet på omtrent en halv time. Hvis du vil ha varmt vann raskere enn dette, trenger du en kjele med et ekstra elektrisk varmeelement. Dette reduserer oppvarmingstiden til ca. 15 minutter.

En elektrisk varmtvannsbereder varmer opp vannet kun ved hjelp av strøm – og den holder vannet varmt i lang tid. Den elektriske Truma Boiler er så godt isolert med spesialskum av ekspandert polypropylen (EPP) at temperaturen synker med bare én grad i timen.

Pro

 • Bruk varmeenergi fra varmeapparatet til å varme opp vann
 • Ekstra elektrisk varmeelement integrert
 • Kort oppvarmingstid i elektrisk modus
 • Enkel å installere

Con

 • Kun egnet for campingvogner
 • Relativt lav kapasitet

Kombinasjonsapparater: oppvarming og varmt vann i ett

En kombinasjonsvarmer er et godt alternativ til en varmtvannsbereder, slik at du kan varme opp vann og bil med bare ett apparat. Begge funksjonene kan også brukes hver for seg. Truma kombivarmer passer både til campingvogner og bobiler og har en vannbeholder på ti liter.

Kombiovner drives som regel med gass, noe som betyr at de ikke trenger strømtilførsel. Noen modeller har integrerte elektriske varmeelementer som gjør det mulig å varme opp både vann og kjøretøy når bobilen står på campingplassen. Da er det også mulig med blandet gass- og elektrisk drift. Combi-varmernes dieselvarianter er kun egnet for bobiler, ettersom de bruker diesel fra kjøretøyets tank.

Pro

 • Oppvarming og varmtvann fra bare ett apparat
 • Plassbesparende, siden det bare er installert ett apparat
 • Ti liter vannkapasitet er tilstrekkelig til dusjing
 • Mange forskjellige modeller for ulike behov

Con

 • Varmelegeme og varmtvannsbereder kan ikke skiftes ut hver for seg.

Tips: Rengjøring av varmtvannsberedere

Av hygieniske grunner anbefales det å rengjøre Therme, Boiler og Combi varmeovner regelmessig, spesielt etter at de ikke har vært i bruk på en stund. Vanlig husholdningseddikessens eller sitronsyre er egnet til avkalking. Vær alltid oppmerksom på produsentens anbefalte blandingsforhold på pakningen. Campingforretninger har også spesialprodukter for rengjøring av hele ferskvannssystemet.

Apparatet må avkalkes regelmessig – minst to ganger i året. Vi anbefaler at du bruker egnede, kommersielt tilgjengelige produkter til å rengjøre, sterilisere og vedlikeholde Therme. Produkter som inneholder klor er ikke egnet.

Hvis oppvarmingstiden i 230 V-modus er svært lang, kan det hende at varmestaven er forkalket. I så fall bør du også avkalke vannsystemet.

Vi anbefaler bruk av egnede, kommersielt tilgjengelige produkter for rengjøring, sterilisering og vedlikehold av kjelen. Produkter som inneholder klor er ikke egnet.

Kjelen bør varmes opp til 70 °C med jevne mellomrom for å forhindre angrep av mikroorganismer.

Vi anbefaler bruk av egnede, kommersielt tilgjengelige produkter for rengjøring, sterilisering og vedlikehold av kjelen. Produkter som inneholder klor er ikke egnet.

Kjelen bør varmes opp til 70 °C med jevne mellomrom for å forhindre angrep av mikroorganismer.

Rengjør apparatet og ventilasjonsåpningene med en tørr, lofri klut.

Rengjør rommet der enheten er installert minst én gang i året.

 • Få en fagperson til å kontrollere om apparatet er tilsmusset, og rengjør det om nødvendig.
 • Sikkerhets-/tappeventilen må betjenes regelmessig (minst to ganger i året) for å fjerne kalkavleiringer og for å sikre at den ikke er blokkert.

Til rengjøring, sterilisering og vedlikehold av kjelen anbefaler vi bruk av egnede, kommersielt tilgjengelige produkter. Produkter som inneholder klor er ikke egnet.

Effektiviteten ved bruk av kjemikalier for å bekjempe mikroorganismer i apparatet kan økes ved å varme opp vannet i kjelen til 70 °C med jevne mellomrom.

Kun Combi E

 • Velg «Gassmodus».
 • Still inn vanntemperaturen til 60 °C.
 • Slå på apparatet.

Når vannet i kjelen har nådd en temperatur på 60 °C, slås brenneren av. Apparatet må være slått på i minst 30 minutter, og det må ikke tappes varmt vann. Restvarmen i varmeveksleren vil varme opp vannet til 70 °C.

Tips: Slik beskytter du varmtvannsberederen mot frost

Hvis du ikke skal bruke campingvognen eller bobilen om vinteren, bør du tømme Therme-, Boiler- eller kombivannvarmeren helt. Hvis vann blir stående i varmtvannsberederen og fryser, kan vannbeholderen sprekke. Følg derfor disse rådene.

Hvis bobilen ikke brukes i perioder med frost, er det viktig å tømme varmeveksleren.

 1. Bryt strømmen til vannpumpen (hovedbryter eller transformer).
 2. Tøm vann fra tanken (eller fjern vannpumpen fra tanken).
 3. Åpne kranene på kjøkken og (eller) bad og still inn forblanderventilen(e) – hvis tilgjengelig – på varmt.
 4. Vri tappe- og ventilasjonsventilene (4) helt opp for å åpne.
 5. Kontroller at alt vanninnholdet (5 liter) er helt tomt.

Bruk aldri Therme elektrisk uten vanninnhold! Husk å slå av apparatet når campingvognen ikke er i bruk! Tøm ved frost!

Hvis campingvognen ikke brukes i frostperioden, må Truma Boiler tømmes!

 1. Slå av strømmen til vannpumpen (hovedbryter eller pumpebryter).
 2. Skru på varmtvannskranene på badet og kjøkkenet.
 3. Åpne tømmeventilen: spak vertikalt, posisjon (f).
 4. Varmtvannsberederen tappes nå direkte ut via tømmeventilen. Kontroller at alt vannet har rent ut av varmtvannsberederen (10 liter).

Selv om kaldtvannssystemet brukes uten varmtvannsbereder, vil varmtvannsberederen likevel fylles med vann. For å unngå frostskader må vannet i kjelen tappes ut ved å betjene tømmeventilen, selv om kjelen ikke er i bruk. Alternativt kan man montere to varmtvannsbestandige stengeventiler oppstrøms for kaldt- og varmtvannstilkoblingen.

Bruk aldri kjelen når den er tom.

Kjelen må tømmes hvis bobilen/campingvognen ikke brukes i frostperioden.

 1. Slå av strømmen til pumpeenheten (hovedbryter eller pumpebryter).
 2. Åpne varmtvannskranene på kjøkken og bad. Plasser en egnet beholder (10 liter) under tappeventilens tappestuss (d) for å kontrollere vannet som renner ut.
 3. Åpne tømmeventilen: Flytt spaken til posisjon (c) – loddrett.
 4. Vannet fra varmtvannssystemet renner ut gjennom tappestussen (d).
 5. Dreneringsstussen (d) på tømmeventilen må til enhver tid være fri for blokkeringer (slaps, is, løv osv.) slik at vannet kan renne ut!
 6. Kontroller at alt vannet i varmtvannssystemet (10 liter) er tømt ut i beholderen via tømmeventilen.

Combi: Interiøret kan varmes opp enten med eller uten vann, avhengig av innstillingen.
Combi E: Interiøret kan varmes opp med gass, elektrisk eller blandet drift, med eller uten vann, avhengig av innstillingen.