Truma en de open innovatie

Samen sterk - in dialoog met de reiscommunity vindt Truma het reizen opnieuw uit

Truma wordt wereldwijd erkend als emomerk voor het beste reiscomfort. Miljoenen “Truma-ers” waarderen de producten, expertise en de visie en kamperen dankzij intelligente apparaten, nieuwe diensten en services nog comfortabeler, veiliger en geconnecteerder.

De interactie met de kampeerders wordt door Truma nu op een hoger niveau getild: “Wij zijn er trots op dat wij in ons 72-jarig bestaan een sterke community van tevreden en gelukkige klanten konden opbouwen. Deze willen wij nog sterker binden en we willen medevormgevers en mede-ontwikkelaars van hen maken. Hun ideeën en wensen zullen wij omzetten in slimme productoplossingen. Hiermee leggen we met het Truma iNet-systeem de basis”, verklaart Alexander Wottrich, eigenaar en CEO van de Truma-groep.

Om dit doel te bereiken, volgt Truma het concept van de open innovatie (Open Innovation), een nieuwe samenwerkingsvorm om klanten doelgericht bij het innovatieproces te betrekken. Zij weten immers best wat ze in het kampeerleven nodig hebben en welke uitdagingen ze dagelijks tijdens het reizen het hoofd moeten bieden.

In de praktijk wordt de Open innovatie bij Truma in vijf stappen toegepast:

Luisteren en leren: aan de hand van klantinterviews, enquêtes en gesprekken wordt naar de stemming gepeild. Welke wensen hebben kampeerders? Welke verwachtingen hebben ze?
Verscheidene gebruikscases tonen een aantal typische bedieningsfouten.

Oplossingen zoeken en voorbeelden herkennen: er worden interviews en rondvragen gedaan op basis van concrete thema’s en specifieke vraagstellingen. Toepassingvoorbeelden worden
onderzocht en oplossingen worden uitgetest. Hierbij worden ideeën verzameld en door het ontwikkelingsteam op uitvoerbaarheid beoordeeld. Bij een positieve evaluatie wordt de nieuwe
functionaliteit in de planning voor nieuwigheden opgenomen.

Testen van prototypes: we stellen de kampeerders de nieuwe oplossingen en de prototypes voor. Op dit moment hebben ze nog de gelegenheid om opnieuw verbeteringen voor te stellen.

Bijkomende bruikbaarheidstest: na een aantal feedbackstappen wordt het product of de nieuwe service stilaan marktrijp.

Productverbetering of productlancering: bestaande producten en services worden verbeterd en nieuwe producten en services worden op de markt gebracht. Maar dit is niet het eindpunt. Truma
ontwikkelt zijn aanbod continu verder en vraagt doorlopend om feedback.

Met het iNet X-systeem heeft Truma tijdens het Caravan Salon 2021 de technologische basis gelegd om de weg op te gaan van de Truma Open innovatie. De systeemoplossing wordt immers als open interfaceoplossing aangeboden voor de uitwisseling en de interactie met de klant.

Het principe van de Open innovatie wordt tijdens het Caravan Salon al op verschillende manieren in de praktijk gebracht. De bezoekers hebben op de stand van de beurs de gelegenheid om de enquête in te vullen op een tablet of via schermen op de stand. Op 28 augustus draait Truma het principe om. Van 16 tot 18 uur wordt het Caravan Salon een vragenuurtje georganiseerd dat ook te volgen is via https://go.truma.com/live/. Tijdens dit evenement kunnen alle deelnemers hun vragen kwijt over de verschillende Truma-producten. Het event is niet alleen te volgen op de event-website, maar ook op Facebook, YouTube en Instagram.

Alle informatie over de stand van zaken betreffende het iNet X-systeem is terug te vinden op www.truma-inet-x-system.com.