Op de display van het digitale bedieningspaneel CP plus verschijnt de fout 507, 516 of 517 .

Wat moet ik doen?

10.04.2019

Verhelpen van de fout 507 / 516 / 517 (gastoevoer onderbroken)

Opm.: Als de fout 507, 516 of 517 op het bedieningspaneel van de verwarming wordt weergegeven, helpt het niet om het bedieningspaneel uit- en weer in te schakelen. Daardoor wordt de fout niet gewist, maar wordt de verwarming gedurende 15 minuten geblokkeerd. De verwarming blokkeert eveneens gedurende 15 minuten als de fout 507, 516 of 517 vier keer wordt gewist zonder de gastoevoer te herstellen.


Verhelpen van de knipperende fout 507 / 516 / 517 (gastoevoer onderbroken)

De foutcode 507, 516 of 517 knippert, omdat de verwarming zich in een blokkeertijd van 15 minuten bevindt. Dit is mogelijkerwijs veroorzaakt door het uitschakelen van het bedieningspaneel van de verwarming of omdat de 12 V stroomtoevoer van de verwarming onderbroken was. De verwarming blokkeert eveneens gedurende 15 minuten als de weergegeven fout vier keer wordt gewist zonder de gastoevoer te herstellen.

  • Wacht de 15 minuten blokkeertijd van de verwarming af. Schakel gedurende deze tijd het bedieningspaneel van de verwarming niet uit en onderbreek ook de stroomtoevoer niet.
  • Zodra de blokkeertijd van de verwarming is afgelopen, wordt de fout niet meer knipperend, maar permanent weergegeven. Hij kan nu zoals onder het vorige punt beschreven worden gewist.
     
  • Newsletter
  • Persverdeler

Om onze website optimaal te kunnen laten werken en voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken we cookies. Door het verdere gebruik van de website stemt u toe in het gebruik van cookies. Accepteren Nadere informatie