Two men with Truma T-Shirts standing on a roof with solar system

Duurzaamheid bij Truma

Caravannen en hart voor de natuur horen bij elkaar. Daarom wordt bij Truma op de lange termijn gedacht en duurzaam gehandeld.

Onze kwaliteitsclaim gaat veel verder dan het leveren van hoogwaardige en betrouwbare producten en onze klanten een goede service te bieden. Voor ons betekent kwaliteit ook, ecologisch verantwoord en sociaal te handelen. Een zorgzame omgang met het milieu en de natuurlijke hulpbronnen evenals het zorgvuldig omgaan met onze medewerkers vormen bij Truma een vast bestanddeel van de bedrijfscultuur.

Duurzaam handelen – vandaag en in de toekomst

Milieu- en energiebeheer

Het Truma energie- en milieubeheer is conform DIN EN ISO 50001 en DIN EN ISO 14001 gecertificeerd.

Milieubeheer-certificaat downloaden

Energiebeheer-certificaat downloaden

Kwaliteitsbeheer-certificaat downloaden

Productveiligheid

Truma aanvaardt de verplichtingen die het gevolg zijn van de REACH-verordening. Wij zullen er steeds voor zorgen dat onze producten veilig zijn.

Nadere informatie vindt u op de homepage van de

 Europese Commissie (EC) of van het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Efficiency

De Truma producten zijn zeer efficiënt en hebben een hoog rendement van max. 98%.


Recycling

Bij de ontwikkeling en fabricage van de producten gebruikt Truma recyclebare materialen en zuivert gebruikt water.

Zonne-energie

Truma produceert met zonne-energie "groene" stroom en voorziet daarmee in circa 25% van de totale behoefte aan stroom.


Milieu

Door het gebruik van de energiebron vloeibaar gas zijn producten van Truma arm aan schadelijke stoffen en ontzien het milieu.

Bedrijfscultuur

Truma medewerkers denken en handelen milieubewust en duurzaam.


Regenwaterreservoirs

Truma zuivert zijn afvalwater en heeft twee regenwaterreservoirs in gebruik. Deze maken het mogelijk om 55.000 liter regenwater per jaar voor de sanitaire installaties van het bedrijf te gebruiken.


Onze targets

Emissies

CO2-emissies in de komende jaren met 20% verminderen.

Energie

In de toekomst uit alternatieve energiebronnen in een kwart van de totale energiebehoefte voorzien.


Efficiëntie

Truma producten nog efficiënter en milieuvriendelijker maken.

Gevaarlijke stoffen

Afval, gevaarlijke stoffen en afvalwater blijven vermijden.


Brandstoffen

Verbruik van stroom, gas, stookmaterialen en brandstoffen verminderen.