Moet de warmtewisselaar van een Truma vloeibaar-gasverwarming na een bepaalde periode worden vervangen?

Nee.

Noch de Europese richtlijn voor verwarmingsapparatuur 2006/119/EG, noch de internationale richtlijn UN ECE R122 schrijven een vervanging voor.

In de jaren 1990 bestond er in Duitsland het voorschrift om de warmtewisselaars na 10 jaar te vervangen. Voor de in deze periode gefabriceerde en in gebruik genomen Truma verwarmingsapparatuur is de verplichting tot vervanging al verlengd tot 30 jaar. Voor apparatuur die vanaf 06/2005 is goedgekeurd, is in de Europese richtlijn voor verwarmingsapparatuur geen verplichting tot vervanging meer voorgeschreven.

U kunt aan het E1-teken op het typeplaatje zien of uw verwarming een registratie volgens de Europese richtlijn voor verwarmingsapparatuur heeft en daarmee na 06/2005 is gefabriceerd.