Op de display van mijn digitale bedieningspaneel CP plus verschijnt een foutcode – hoe interpreteer ik die?

Gedetailleerde info over de foutcodes, de oorzaken en het verhelpen ervan is te vinden in de gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding van de Truma CP plus.

Checklist fouten (kachel Combi Gas)

Foutcode Oorzaak Verhelpen
#17 Zomerstand met leeg waterreservoir Verwarming uitschakelen en laten afkoelen Boiler met water vullen
#18 Warmeluchttemperatuur overschreden:

- Niet alle warmeluchtbuizen zijn aangesloten
- Warmeluchtuitlaten geblokkeerd
- Omgevingsluchtaanzuiging geblokkeerd
- Controle of er 4 warmeluchtbuizen zijn aangesloten
- Controle van de verschillende uitlaatopeningen
- Blokkade van de omgevingsluchtaanzuiging verwijderen
#21 Binnentemperatuurvoeler of kabel ervan defect Kabel binnentemperatuurvoeler controleren, bij defect vervangen

Weerstand van de binnentemperatuurvoeler controleren
15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm
Bij defect de binnentemperatuurvoeler vervangen
#24 Dreigende onderspanning Accuspanning te laag < 10,4 V Accu opladen
#29 Verwarmingselement voor FrostControl heeft kortsluiting De stekker van het verwarmingselement uit de elektronische regeleenheid trekken Verwarmingselement vervangen
#42 Raam boven de rookgasafvoer open (raamschakelaar) Raam sluiten.
#43 Overspanning > 16,4 V Accuspanning / spanningsbronnen zoals de oplader controleren
#44 Onderspanning Accuspanning te laag < 10,0 V Accu opladen Eventueel een oude accu vervangen
#45 Geen 230 V bedrijfsspanning

Zekering 230 V defect

Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd
Bedrijfsspanning 230 V herstellen

Zekering 230 V vernieuwen (Zie gebruiksaanwijzing Combi)

Oververhittingsbeveiliging resetten (Zie gebruiksaanwijzing Combi)
#112,
#121,
#122,
#202,
#211,
#212
Gasfles leeg

Gasfleskraan of snelsluitkraan in de gastoevoerleiding gesloten

Gasdrukregelinstallatie bevroren

Aandeel butaan in de gasfles te hoog

Verbrandingsluchttoevoer of rookgasuitlaat dicht

Gasdrukregelinstallatie defect
Gasfles vervangen

Gastoevoer controleren en kranen openen

Gasdrukregelaarverwarming (EisEx) gebruiken

Propaan gebruiken Vooral bij temperaturen onder 10 °C is butaan ongeschikt om te verwarmen

Controleer de openingen op vervuiling (sneeuwblubber, ijs, bladeren etc.) en verwijder deze eventueel.

Gasdrukregelinstallatie controleren / vervangen
#255 De verwarming heeft geen 12 V voeding

Geen verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel
Zorg voor 12 V voeding

Maak verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel

Checklist fouten (verwarming Combi Gas) vanaf bouwjaar 04/2018

Foutcode Oorzaak Verhelpen
#255 De verwarming heeft geen 12 V voeding

Geen verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel
Zorg voor 12 V voeding

Maak verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel
#301,
#417
Overspanning > 16,4 V Accuspanning / spanningsbronnen zoals de oplader controleren
#302,
#418
Onderspanning Accuspanning te laag < 10,0 V Accu opladen Eventueel een oude accu vervangen
#303,
#411
Dreigende onderspanning Accuspanning te laag < 10,4 V Accu opladen
#401 Zomerstand met leeg waterreservoir Verwarming uitschakelen en laten afkoelen Boiler met water vullen
#402 Warmeluchttemperatuur overschreden:

- Niet alle warmeluchtbuizen zijn aangesloten
- Warmeluchtuitlaten geblokkeerd
- Omgevingsluchtaanzuiging geblokkeerd
- Controle of er 4 warmeluchtbuizen zijn aangesloten
- Controle van de verschillende uitlaatopeningen
- Blokkade van de omgevingsluchtaanzuiging verwijderen
#407 Geen 230 V bedrijfsspanning

Zekering 230 V defect

Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd
Bedrijfsspanning 230 V herstellen

Zekering 230 V vernieuwen (Zie gebruiksaanwijzing Combi)

Oververhittingsbeveiliging resetten (Zie gebruiksaanwijzing Combi)
#408 Geen gastoevoer in mix mode Gastoevoer controleren Zie fout # 507 (In de mix mode blijft er elektrisch verwarmd worden)
#412 Raam boven de rookgasafvoer open (raamschakelaar) Raam sluiten.
#419 Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd Oververhittingsbeveiliging resetten (Zie gebruiksaanwijzing Combi)
(In de mix mode blijft er op gas verwarmd worden)
#507,
#516,
#517
Gasfles leeg

Gasfleskraan of snelsluitkraan in de gastoevoerleiding gesloten

Gasdrukregelinstallatie bevroren

Aandeel butaan in de gasfles te hoog

Verbrandingsluchttoevoer of rookgasuitlaat dicht

Gasdrukregelinstallatie defect
Gasfles vervangen

Gastoevoer controleren en kranen openen

Gasdrukregelaarverwarming (EisEx) gebruiken

Propaan gebruiken Vooral bij temperaturen onder 10 °C is butaan ongeschikt om te verwarmen

Controleer de openingen op vervuiling (sneeuwblubber, ijs, bladeren etc.) en verwijder deze eventueel.

Gasdrukregelinstallatie controleren / vervangen
#607 max. aantal resets fouten bereikt 15 minuten wachten en fouten resetten
#621 Binnentemperatuurvoeler of kabel ervan defect Kabel binnentemperatuurvoeler controleren, bij defect vervangen

Weerstand van de binnentemperatuurvoeler controleren
15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm
Bij defect de binnentemperatuurvoeler vervangen
#624 Verwarmingselement voor FrostControl heeft kortsluiting De stekker van het verwarmingselement uit de elektronische regeleenheid trekken Verwarmingselement vervangen

Checklist fouten (verwarming Combi Diesel)

Foutcode Oorzaak Verhelpen
#111 Binnentemperatuurvoeler of kabel ervan defect Kabel binnentemperatuurvoeler controleren, bij defect vervangen

Weerstand van de binnentemperatuurvoeler controleren
15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm
Bij defect de binnentemperatuurvoeler vervangen
#122 Brandstofgebrek door geringe tankvulling, leeggereden tank en/of schuin staan van het voertui Vul de tank met brandstof. Vul daarna de brandstofleiding zoals beschreven onder „Eerste ingebruikname” (zie gebruiksaanwijzing Combi Diesel)
#131 Geen verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel Maak verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel
#132 Verwarmingselement voor FrostControl heeft kortsluiting De stekker van het verwarmingselement uit de elektronische regeleenheid trekken Verwarmingselement vervangen
#150 Warmeluchttemperatuur overschreden:

- Niet alle warmeluchtbuizen zijn aangesloten
- Warmeluchtuitlaten geblokkeerd
- Omgevingsluchtaanzuiging geblokkeerd
- Controle of er 4 warmeluchtbuizen zijn aangesloten
- Controle of er 4 warmeluchtbuizen zijn aangesloten
- Blokkade van de omgevingsluchtaanzuiging verwijderen
#151 Watertemperatuur in winterstand overschreden:
- Waterreservoir overtemperatuur
- Warmeluchtuitlaten geblokkeerd
- Omgevingsluchtaanzuiging geblokkeerd
- Apparaat uitschakelen en laten afkoelen Boiler met water vullen
- Controle van de verschillende uitlaatopeningen
- Blokkade van de omgevingsluchtaanzuiging verwijderen
#152 Watertemperatuur in zomerstand overschreden:
- Waterreservoir overtemperatuur
- Warmeluchtuitlaten geblokkeerd
- Omgevingsluchtaanzuiging geblokkeerd
Apparaat uitschakelen en laten afkoelen Boiler met water vullen
Controle van de verschillende uitlaatopeningen
Blokkade van de omgevingsluchtaanzuiging verwijderen
#160 Onderspanning < 10,2 V Accuspanning controleren of accu opladen

Voorlopige snelle maatregel. Sterke verbruikers uitschakelen of de automotor starten tot de verwarming loopt (circa 4 minuten)

Accucapaciteit onvoldoende of oude accu vervangen
#161 Overspanning > 16,4 V Accuspanning / spanningsbronnen zoals de oplader controleren
#162 Raam boven de rookgasafvoer open (raamschakelaar) Raam sluiten
#164 Geen 230 V bedrijfsspanning

Zekering 230 V defect

Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd
Bedrijfsspanning 230 V herstellen

Zekering 230 V vernieuwen (Zie gebruiksaanwijzing Combi)

Oververhittingsbeveiliging resetten (Zie gebruiksaanwijzing Combi)
#170 Dreigende onderspanning < 11,5 V Ga zuinig om met de elektrische energie uit de accu, bijvoorbeeld verlichting beperken

Accu opladen
#255 De verwarming heeft geen 12 V voeding

Geen verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel
Zorg voor 12 V voeding

Maak verbinding tussen de verwarming en het bedieningspaneel

Checklist fouten (airconditioningsysteem)

Foutcode Oorzaak Verhelpen
#1 Uitval (kortsluiting of kabelbreuk) binnentemperatuurvoeler Neem contact op met de Truma Service
#2 IJssensor (binnen) getriggerd Filter controleren en indien nodig vervangen
#4 IJssensor (buiten) getriggerd De luchtinlaten / luchtuitlaten op het dak vrij houden van obstakels, bijv. blad
#8 IR-ontvanger stekker uitgetrokken of kabelbreuk Stekkerverbinding van de IR-ontvanger controleren
#17 Spanningsuitval bij 230 V spanningstoevoer 230 V voeding controleren