Mogelijke problemen met de Mover en tips om ze te verhelpen

De Mover maakt het manoeuvreren van caravans een heel stuk gemakkelijker. Volledig zonder krachtsinspanning manoeuvreert u uw caravan op zijn staanplaats. Om ervoor te zorgen dat onder de nieuwsgierige blikken van uw campingburen alles soepeltjes verloopt, moet u zich vooraf vertrouwd maken met de bediening. Maak daarvoor gebruik van de praktische stap-voor-stap instructies. 

U zult merken dat de afstandsbediening, de besturing en de aandrijfeenheid exact op elkaar zijn afgestemd. Erachter steekt jarenlange ervaring en een zeer hoge kwaliteit. Desondanks kunnen er af en toe storingen optreden. Wij leggen uit wat erachter kan zitten en geven tips wat u eraan kunt doen.

 Zo werkt de Mover

De Mover XT bestaat uit twee gescheiden aandrijfeenheden die elk over een eigen 12 V-gelijkstroommotor beschikken. Deze eenheden worden steeds in de directe omgeving van de wielen aan het chassis gemonteerd en door middel van een dwarsstang verbonden.

De borstelloze motor drijft elektronisch aangestuurd de overbrenging aan. Deze brengt de beweging via tandwielen over op de aandrijfrol. Via de afstandsbediening worden de aandrijfrollen tegen de band aangezet en de caravan kan in beweging gebracht worden. Zodra de toets op de afstandsbediening wordt losgelaten, wordt de mover via de veiligheidsrem afgeremd.

Stap-voor-stap-instructies: zo bedient u de Mover XT

Links, rechts, vooruit, achteruit: het bedienen van de Mover is kinderspel en gaat intuïtief. Toch raden we u aan om u van tevoren vertrouwd te maken met de functies van de afstandsbediening en enkele oefenmanoeuvres op open terrein uit te voeren.

Zo werkt het:

 • Trek de 13-polige stekker/adapter uit de stekkerdoos van de trekauto en steek hem in de veiligheidscontactdoos van de caravan.
 • Schakel de afstandsbediening met de aan/uit-schakelaar (a) aan de rechterkant in. De groene LED (4) knippert tot de besturing bedrijfsklaar is. Opmerking: Bij het manoeuvreren mag de afstand tussen de afstandsbediening en het midden van de caravan max. 10 m bedragen!

Aanzetten aandrijfrollen

 • Zet de Mover op de banden aan. Druk daarvoor de toetsen (i) gedurende ongeveer drie seconden gelijktijdig in. Zodra de rollen in de richting van de banden bewegen, kunt u de toetsen loslaten.
 • Als u tijdens het aanzetten beide toetsen (i) indrukt, wordt het aanzwenken onderbroken. De aandrijfrollen gaan van de banden af en keren automatisch terug in de eindstand.
 • Maak de handrem los als de aandrijfrollen op de banden zijn aangezet. Nu kunt u uw caravan met de Mover manoeuvreren.


Caravan vooruit/achteruit rijden

 • Duw de schuifregelaar (c) langzaam naar voren: de caravan rijdt in de richting van de dissel naar voren. Hoe verder u de schuif naar voren duwt, des te sneller de caravan rijdt.
 • Duw de schuifregelaar (c) naar achteren: de caravan rijdt achteruit. Hoe verder u de schuif naar achteren duwt, des te sneller de caravan rijdt.

De caravan draaien

 • Draai knop (b) naar rechts (de dissel van de caravan op de knop wijst naar rechts) en de caravan draait naar rechts.
 • Draai knop (b) naar links (de dissel van de caravan op de knop wijst naar links) en de caravan draait naar links.

Bochten rijden

 • Snelheid en grootte van de bocht zijn vrij te kiezen. Hoe verder u de schuifregelaar naar voren of naar achteren duwt, des te hoger wordt de snelheid.
 • Draai knop (b) naar rechts en schuifregelaar (c) tegelijkertijd langzaam naar voren: de caravan maakt een bocht vooruit naar rechts.
 • Draai knop (b) naar links en schuifregelaar (c) tegelijkertijd langzaam naar voren: de caravan maakt een bocht vooruit naar links.
 • Draai knop (b) naar rechts en schuifregelaar (c) tegelijkertijd langzaam naar achteren: de caravan maakt een bocht achteruit naar rechts.
 • Draai knop (b) naar links en schuifregelaar (c) tegelijkertijd langzaam naar achteren: de caravan maakt een bocht achteruit naar links.


Vrijzetten aandrijfrollen

 • Trek de handrem aan.
 • Zet pas daarna de Mover vrij van de banden. Druk daarvoor de toetsen (h) gedurende ongeveer drie seconden gelijktijdig in. Zodra de rollen van de banden weg bewegen, kunt u de toetsen loslaten.
 • Schakel de afstandsbediening met de aan/uit-schakelaar (a) aan de rechterkant uit. Opmerking: De afstandsbediening schakelt automatisch na ca. 1 minuut uit als er geen toets wordt ingedrukt. Om de afstandsbediening in dit geval opnieuw te activeren, zet u schakelaar (a) van de afstandsbediening uit en na ongeveer een seconde weer aan.
 • Trek na het manoeuvreren de stekker/adapter uit de veiligheidscontactdoos, omdat anders de accu leeg raakt.

De Mover reageert niet: wat u kunt doen!


U hebt de afstandsbediening ingeschakeld, maar de mover reageert niet. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Alvorens u contact opneemt met onze Service, kunt u het volgende proberen:

 • Controleer of de batterijen van de afstandsbediening in goede staat zijn en plaats eventueel nieuwe batterijen. Gebruik alleen batterijen die hittebestendig zijn en beschermd tegen lekken.
 • Kijk na of de stekker of adapter van de caravan goed in de veiligheidscontactdoos is gestoken.
 • Test of de caravan-accu, die de besturing van de mover van stroom voorziet, volledig is opgeladen. Let op dat accu's bij koude omgevingstemperaturen een sterk vermogensverlies kunnen ondervinden.
 • Controleer of de zekering in de aansluitkabel van de accu in orde is. Indien de zekering defect is, moet u de aansluitkabel op eventuele kortsluiting controleren!
 • Als het rode waarschuwingsdriehoekje (LED 3) op de afstandsbediening brandt, is er sprake van een systeemfout. Trek in dat geval de handrem aan, schakel de afstandsbediening uit en na twee seconden weer in.
 • Voer een reset met aangetrokken handrem uit. Haal daarvoor even de accuklem van de minpool los of trek de veiligheidsstekker uit de contactdoos en steek deze er vervolgens weer in.

Als uw mover nog steeds geen reactie laat zien, neem dan contact op met de Truma Service of één van onze Service Partners.

Afstandsbediening knippert en stuurt akoestische signalen

Zodra u de afstandsbediening van de Mover met de schuifschakelaar aan de zijkant inschakelt, voert deze een zelftest uit. Na een paar seconden knippert het groene inschakelsymbool (LED 4) kort en blijft dan continu branden. Dat betekent: de afstandsbediening is gebruiksklaar, de draadloze verbinding is stabiel.

Hoort u na het inschakelen een pieptoon (vier keer) en tegelijkertijd knippert het rode waarschuwingsdriehoekje (LED 3), dan is er geen verbinding tussen de afstandsbediening en de besturing. Dat kan meerdere oorzaken hebben:

 • Ontbrekende accuspanning: controleer de spanning van uw 12 V-accu.
 • Slechte kwaliteit van de batterijen in de afstandsbediening: plaats hoogwaardige batterijen die hittebestendig zijn en beschermd tegen lekken.
 • Te lage spanning van de batterijen in de afstandsbediening: deze moet groter dan/gelijk aan 3,6 V zijn.

Als enkele of meerdere LED's tegelijkertijd branden of knipperen en er daarnaast een pieptoon klinkt, kan dat heel verschillende redenen hebben. Het knipperen kan bijvoorbeeld duiden op een gestoorde draadloze verbinding of een te lage accuspanning.

Kijk daarom in onze beknopte handleiding voor de Mover XT / XT2 / XT4 / XT L.

Daar hebben we alle knipper-mogelijkheden opgesomd, waarmee op de afstandsbediening een storing wordt aangegeven. Bovendien vindt u daarin tips om ze te verhelpen.

Worden er andere foutmeldingen op de afstandsbediening gemeld, die u zelf niet kunt verhelpen, neem dan contact op met de Truma Service of één van onze Service Partners.

Rood knipperen op de besturing


Zijn de rijfuncties van uw Mover beperkt, kunt u bijvoorbeeld geen bochten meer rijden, dan kan er sprake zijn van een defect van de besturing. Let dus niet alleen op foutmeldingen door het knipperen op de afstandsbediening, maar kijk ook naar de besturing.

De besturing stuurt in geval van een storing een knippercode van acht posities – dat is een sequentie van lange en korte knippersignalen. Is dat bij u het geval, neem dan contact op met de Truma Service of een van onze Service Partners. Alleen hij kan dan bijvoorbeeld een fout aan de motorelektronica vaststellen.

Inbouwvoorbeeld

1 Afstandsbediening
2 Aandrijfeenheid
3 Aandrijfrol
4 Besturing
5 Accu
6 Veiligheidscontactdoos

Elektronische besturing en draadloze afstandsbediening op elkaar inregelen


Afstandsbediening en elektronische besturing zijn af fabriek op elkaar afgestemd. Indien de afstandsbediening van de mover of de besturing moeten worden vervangen, moeten ze opnieuw op elkaar worden ingeregeld.

Opmerking: Voor het inregelen hebt u slechts ongeveer tien seconden tijd. Leg de afstandsbediening daarom binnen handbereik. Bovendien hebt u een kleine balpen of een kleine schroevendraaier nodig, om de resetknop in te drukken.

U gaat als volgt te werk:

 • Overtuig u ervan dat de aandrijfrollen niet tegen de banden zijn aangezet.
 • Controleer of de 12 V-accu correct op de besturing is aangesloten.
 • Steek de caravanstekker in de veiligheidscontactdoos.
 • Schakel de besturing in en wacht ongeveer 15 seconden, tot de rode LED (j) op de besturing langzaam knippert.
 • Schakel de afstandsbediening uit.
 • Houd de resetknop (k) op de besturing ingedrukt tot de rode LED (j) snel knippert.
 • Houd de aanzetknop (i) op de afstandsbediening ingedrukt en schakel de afstandsbediening met de schuifschakelaar (a) in. Laat de aanzetknop los.
 • Is het afstemmen tussen besturing en afstandsbediening geslaagd, dan branden de rode LED (j) van de besturing en de groene LED van de afstandsbediening (LED 4) continu.

Is het afstemmen mislukt, dan knippert de rode LED (j) op de besturing en u moet de bovenstaande stappen herhalen.

Download hier de Mover XT instructies voor het afstemmen van de elektronische besturing op de draadloze afstandsbediening!

U gaat als volgt te werk:

 • Controleer de montage volgens de inbouwhandleiding en overtuig u ervan dat de aandrijfrollen niet tegen de band aangezet zijn. Controleer de correcte aansluiting en de toestand van de caravanaccu.
 • Schakel de afstandsbediening met de schuifschakelaar (a) uit.
 • Na het inschakelen van de besturing (bijv. met de accuscheidingsschakelaar) wachten (ca. 15 seconden) tot de rode LED (j) langzaam knippert.
 • Houd de resetknop (k) op de besturing ingedrukt (LED (j) knippert sneller) tot de rode LED (j) heel snel knippert.
 • Vervolgens de draairegelaar (b) helemaal naar links draaien en vasthouden – de schuifregelaar (c) helemaal naar voren schuiven en vasthouden en tegelijkertijd de afstandsbediening met de schuifschakelaar (a) inschakelen. Laat de draairegelaar (b) en schuifregelaar (c) binnen 10 seconden los.
 • Na een geslaagde inregeling knippert de rode LED (j) op de besturing heel snel en de groene LED 4 op de afstandsbediening brandt continu.

Is het inregelen mislukt, dan knippert de rode LED (j) en moeten de voorgaande stappen worden herhaald.

Download hier de Mover SX instructies voor het afstemmen van de elektronische besturing op de draadloze afstandsbediening!
 

U gaat als volgt te werk:

 1. Controleer de montage volgens de inbouwinstructies en overtuig u ervan, dat de aandrijfrollen niet aanliggen. Controleer de correcte aansluiting en staat van de accu, en dat 12 V bij de besturing aanwezig is. Zorg ervoor dat de caravanstekker in het veiligheidsstopcontact is gestoken.
 2. Op de resetknop (k) op de besturing drukken en deze vasthouden (rode LED – j – knippert langzaam), na ca. 5 sec. knippert de LED (j) snel. Dan de resetknop loslaten en binnen 10 sec. op de afstandsbediening de toets (c) – caravan achteruit – indrukken en vasthouden en tegelijkertijd de afstandsbediening met de schuifschakelaar (a) inschakelen. Afstandsbediening en besturing worden op elkaar afgestemd. Na een succesvolle afstemming knippert de rode LED snel

Video: Mover XT noodbediening vrijzetten aandrijfrollen

Mochten de rollen niet meer vrijkomen van de banden, dan kan de accu van de caravan te zwak of defect zijn. Ze kunnen dan alleen nog met de hand worden vrijgezet.

U gaat als volgt te werk:

 • Trek de handrem aan.
 • Verwijder van de aandrijfeenheid het betreffende plastic kapje met een schroevendraaier.
 • Plaats de dopsleutel (bijgeleverd) op de zeskantbout en zet de aandrijfeenheid door rechtsom te draaien vrij van de band.
 • Herhaal deze werkwijze aan de tegenoverliggende kant.

Bekijk ook de how-to-video!

De rollen laten zich niet op de banden aanzetten

Als u merkt dat de rollen voor het aanzetten niet naar de banden toe bewegen, kan dat verschillende oorzaken hebben. Neem bij voorkeur contact op met de Truma Service of een Service Partner. Deze moet ter plaatse een nadere controle uitvoeren.

Tips voor het onderhoud en het gebruik van de Mover


Volg deze tips op om uw mover zo lang mogelijk goed te laten werken en storingen zoveel mogelijk te vermijden:


Mover-accu

 • Als huishoudaccu, die de besturing van de mover van stroom voorziet, zijn deep-cycle 12 V lood-gel-accu's of AGM-accu's als de Optima Yellowtop geschikt.
 • Bij een stilstandsperiode vanaf 24 uur onderbreekt u het stroomcircuit, bijvoorbeeld met de accuscheidingsschakelaar of door de accuklem van de minpool los te halen.
 • Laad de accu bij langere stilstandsperioden uiterlijk om de 12 weken gedurende 24 uur op.
 • Bouw de accu in de winter uit en bewaar de volledig opgeladen accu koel en vorstvrij. Ook dan dient de accu regelmatig te worden opgeladen.
 • Tussen accu en besturing moet de afstand ten minste 40 cm bedragen, omdat er anders storingen bij de draadloze overdracht kunnen ontstaan.

Aandrijfrol

 • De afstand tussen de vrijgezette aandrijfrollen en de banden moet 2 cm bedragen, omdat anders de aandrukkracht niet klopt en de banden kunnen worden beschadigd.
 • Mocht het nodig zijn om de aandrijfrol te vervangen, dan kunt u dat zelf doen. Verwijder daarvoor het deksel, draai de borgring los en trek de rol eraf. Plaats vervolgens de nieuwe rol met de borgring en druk het deksel weer vast op de rol.

Afstandsbediening

 • Gebruik voor de afstandsbediening alleen lekvrije en hittebestendige micro-batterijen met een stalen behuizing, LR 03, AAA, AM 4, MN 2400 (1,5 V).
 • Lege, verbruikte batterijen kunnen lekken en de afstandsbediening beschadigen! Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.

Onderhoud van de Mover


Wij adviseren om de Mover eenmaal per jaar of vóór een langere stilstandsperiode schoon te maken.

 • Spuit de mover met een waterslang af, om bijvoorbeeld modder te verwijderen.
 • Zorg ervoor dat er geen stenen, takken enz. vastgeklemd zitten.
 • Laat de mover goed drogen en sproei alle bewegende delen licht in met siliconenspray of met een ander vuilafstotend smeermiddel. Let op dat het middel niet op de rollen of op de banden terechtkomt. Daarna zet u de aandrijfeenheden enkele keren tegen de banden aan en weer vrij.
 • De besturing is onderhoudsvrij.
 • De afstandsbediening moet op een droge plaats worden bewaard.