Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Garantievoorwaarden

1. Toepassingsgebied en voorwaarden van de fabrieksgarantie

De Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG (“Truma”) verleent de consument een garantie op de geregistreerde Truma gasdrukregelaarset, bestaande uit gasregelaar, gasfilter(s) en hogedrukslang(en) met slangbreukbeveiliging, waardoor materiaal- en / of fabricagefouten van de betreffende producten worden verzekerd, op voorwaarde dat wordt voldaan aan onderstaande bepalingen.

Deze garantie geldt voor alle lidstaten van de Europese unie alsook voor Groot Brittannië, IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Turkije.

De gebruiker is de natuurlijke persoon, die als eerste een van de producten van Truma, van de OEM of dealer heeft verworven en deze niet heeft doorverkocht in het kader van een commerciële of onafhankelijke professionele activiteit of heeft geïnstalleerd bij derden.

Voorwaarden voor de 5 jaar fabrieksgarantie zijn, naast de registratie op https://www.truma.nl/garantie-gasregelset, dat de producten gasregelaar, gasfilter en hogedrukslang / -slangen met slangbreukbeveiliging of, in het geval van een gastank, de beide producten gastankregelaar en gasfilter uitsluitend permanent samen volgens de montagehandleiding werden geïnstalleerd en bediend en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, continu onderhouden en de filterpads regelmatig werden vervangen.

De garantie loopt gedurende vijf jaar vanaf de aankoopdatum van het betreffende product, met andere woorden het product waarvoor aanspraak op garantie wordt gemaakt, mag op het moment van aanspraak op garantie niet ouder zijn dan vijf jaar.

De vijf jaar wordt berekend vanaf de aankoopdatum, of de montage in de fabriek en de ingebruikname volgens het inschrijvingsbewijs van het voertuig.

De garantie dekt de kosten van de wisselstukken, de onkosten voor montage en demontage van de reserveonderdelen alsook de eventuele verzendingskosten.

Niet in aanmerking komen de kosten voor het demonteren van meubilair of carrosseriedelen, alsmede reiskosten, of andere kosten die niet gekoppeld zijn aan de  montage- en demontagekosten van de reserveonderdelen (in relatie tot de reserveonderdelen).

De garantie is niet overdraagbaar. Ze is met andere woorden persoon en voertuig gebonden.

Truma of een geautoriseerde service Partner zal materiaal- of fabricagefouten wegwerken door aanvullende prestaties, zijnde de reparatie of de vervanging naar zijn keuze. Defecte onderdelen worden eigendom van Truma of de erkende Truma Service Partner. Voor zover het desbetreffende product op het moment dat de fout optreedt niet meer wordt geproduceerd, kan in geval van een levering van reserveonderdelen ook een soortgelijk product worden geleverd.

Indien Truma garantie levert, begint de garantieperiode van de gerepareerde of vervangen onderdelen niet opnieuw te lopen. De originele garantieperiode loopt gewoon door.

Garantie-activiteiten mogen enkel door Truma of een geautoriseerde Service Partner worden uitgevoerd.

De gemaakte kosten voor de garantie-afhandeling worden geregeld tussen Truma en de geautoriseerde Service Partner.

Bijkomende onkosten door bemoeilijkte montage of demontage van het desbetreffende product (bijv. demontage van meubilair of carrosseriedelen) en reiskosten van de geautoriseerde Service Partner of van Truma mogen niet als garantieprestatie worden aangerekend.

Als wordt vastgesteld dat het geen garantiegeval is, zijn de kosten voor reparatie, vervanging en eventuele verzending voor rekening van de consument.

Andere aanspraken op deze garantie, zoals schadeclaims en aanspraken op schadevergoedingen van de consument of derden zijn uitgesloten.

De bepalingen van de wet op productgarantie zijn van toepassing.

Contractuele of wettelijke aanspraken van de consument op de verkoper in het betreffende land van aankoop, in het bijzonder de toepasselijke wettelijke aanspraken op gebreken, blijven door de vrijwillige garantie van Truma onaangetast.

In sommige landen is er garantie die door de desbetreffende dealer (contractuele dealer, Truma Partner) wordt verleend. Deze kan de consument direct via zijn dealer, bij wie hij het desbetreffende product heeft aangekocht, afhandelen. De garantiebepalingen van het land, waar de consument de eerste aankoop van het apparaat deed, zijn van kracht.

2. Uitsluiting van garantie

De garantieclaim geldt niet

 • bij gebreken ontstaan door onvakkundig, oneigenlijk en foutief gebruik, nalatigheid of gebruik van het product voor een andere toepassing dan waarvoor bedoeld,
 • bij gebreken door onvakkundige installatie, montage of ingebruikneming niet conform de gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding,
 • bij gebreken door onvakkundig gebruik of bediening niet conform de betreffende gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding, in het bijzonder bij niet-inachtneming van de onderhouds- en zorginstructies en waarschuwingen,
 • wanneer de installatie, reparaties of ingrepen werden uitgevoerd door niet-erkende partners,
 • voor verbruiksmateriaal, slijtagegevoelige onderdelen en bij natuurlijke slijtage,
 • wanneer het product werd uitgerust met vreemde onderdelen, uitbouwsels of toebehoren die geen originele onderdelen zijn van de fabrikant of die niet door de fabrikant werden goedgekeurd. Dit geldt in het bijzonder voor een besturing van het apparaat via het net, indien de besturingsapparaten en software niet door Truma werden goedgekeurd of indien het Truma besturingsapparaat (bijv. Truma CP plus, Truma iNetBox) niet uitsluitend voor de besturing van Truma apparaten of door Truma erkende apparaten werd gebruikt.
 • bij schade door vreemde stoffen (zoals olie of weekmakers in gas) chemische of elektrochemische invloeden in water of wanneer het product op een andere wijze in aanraking is gekomen met niet-geschikte stoffen (bijv. chemische producten, ontvlambare producten of ongeschikte schoonmaakmiddelen),
 • bij schade door abnormale milieu-invloeden of vreemde gebruiksomstandigheden,
 • bij schade door overmacht of natuurrampen zoals invloeden waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk kan worden gesteld,
 •  bij schade veroorzaakt door een verkeerd onvakkundig transport,
 • bij wijzigingen aan het apparaat, inclusief aan wisselstukken of accessoires en toebehoren en hun montage, in het bijzonder de gastoevoer of aan de afvoer door de klant zelf of door derden.

3. Aanspraak maken op de garantie

De garantie-aanvraag moet bij een geautoriseerde Service Partner of bij het Truma Servicecentrum worden ingediend. Alle adressen en telefoonnummers vindt u onder www.truma.com onder “Service”. De fabrikant en garantieverlener is:

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Truma Servicecentrum
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Duitsland
 

Om het proces vlot te laten verlopen, vragen wij u de volgende informatie bij de hand te hebben wanneer u contact met ons opneemt: gedetailleerde omschrijving van het defect, serienummer van het product, nummer van de registratiebevestiging, aankoopdatum of datum van eerste registratie (inschrijvingsbewijs).

Bij het claimen van de garantie moeten de registratiebevestiging en de originele aankoopbewijs van het betreffende product of het inschrijvingsbewijs worden getoond.

De geautoriseerde Service Partner of het Truma Servicecentrum leggen de verdere procedure vast. Om eventuele transportschade te vermijden, mag het betreffende product enkel na voorafgaand overleg met de geautoriseerde Service Partner of het Truma Servicecentrum, worden verstuurd.  Als het garantiegeval door Truma werd erkend, neemt Truma de verzendingskosten op zich. Indien de schade niet onder de garantie valt, wordt de consument hierover geïnformeerd en komen de reparatie- en transportkosten op zijn rekening. Inzendingen zonder voorafgaand overleg kunnen spijtig genoeg niet worden aanvaard.