Waarvoor dient de schakelaar “ext.” “int.” op de Truma iNet Box?

De schakelaar regelt of de iNet Box uw signalen via de interne antenne of een externe antenne stuurt. Mocht u een externe antenne op de Truma iNet Box aansluiten, dan moet de schakelaar daarvoor op “ext.” worden gezet. De interne antenne wordt dan uitgeschakeld.

Let op dat de ontvangst slechter kan worden als u een verkeerde antenne op de Truma iNet Box aansluit. Neem contact op met uw Truma Partner als u kiest voor een externe antenne en neem de in de gebruiksaanwijzing vereiste specificaties in acht.