Op het display van het digitale bedieningspaneel CP plus verschijnt Fout 621 – wat moet ik doen?

Fout E 621 H: Binnentemperatuurvoeler defect of niet aangesloten.

Deze fout wordt tijdens de eerste inbedrijfstelling van de verwarming knipperend weergegeven.

Waarschuwing 621 knippert omdat de verwarming zich in een blokkeringsperiode van 15 minuten bevindt.

  1. Wacht 15 minuten tot de verwarming vergrendeld is. Schakel gedurende deze tijd de verwarmingsregelaar in gelieve de stroomtoevoer niet uit te schakelen of los te koppelen.
  2. Zodra de blokkeertijd van de verwarming is verstreken, knippert de fout niet meer, maar wordt deze permanent weergegeven.
  3. Foutcode wissen of bevestigen:

  • Druk kort op de draai- / drukknop op de CP plus (wanneer het bedieningspaneel in stand-bymodus staat, wordt bij het drukken de achtergrondverlichting geactiveerd)
  • Druk opnieuw kort op de draai- / drukknop (storing/fout wordt bevestigd door opnieuw te drukken)


De waarschuwing E 621 H wordt constant weergegeven en verschijnt opnieuw na het bevestigen.

  • De binnentemperatuurvoeler is niet aangesloten of defect / de kabel van de binnentemperatuurvoeler is defect
  • Een presentatie als link naar: Foutcodelijst