Mogen gasflessen tijdens het rijden zijn aangesloten?

Ja, gasflessen mogen tijdens het rijden zijn aangesloten. Ze gelden dan als bedrijfsmiddelen en niet als gevaarlijke goederen (ADR-vrijstelling volgens de paragrafen 1.1.3.1 en 1.1.3.2. e). Gasflessen die niet zijn aangesloten op de gasinstallatie moeten steeds gesloten zijn en worden voorzien van een beschermdop.