Kan er bij de Combi (E) een warmeluchtuitlaat of warmeluchtbuis compleet worden afgesloten?

Om een warmte-ophoping te vermijden, mag bij de Combi 6 (E) in geen geval een warmeluchtuitlaat of warmeluchtbuis worden afgesloten.

Bij de Combi 4 (E) mag maximaal één warmeluchtuitlaat of warmeluchtbuis compleet worden afgesloten. Het is echter altijd beter om alle vier warmeluchtuitlaten te gebruiken. Afzonderlijke uitlaten in dezelfde buis kunnen alleen worden afgesloten als er T/Y-stukken worden geplaatst en de warmte naar een andere, geopende warmeluchtuitlaat wordt geleid.