Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Ik kan geen verbinding met de Truma iNet Box maken – wat moet ik doen?

Controleer eerst of Bluetooth op uw smartphone of tablet is ingeschakeld.
Controleer vervolgens of de Truma iNet Box gebruiksklaar is.
Controleer de juiste aansluiting en het gebruiksklaar zijn van de apparatuur.
Start de Truma iNet Box opnieuw. Onderbreek
hiervoor de voeding gedurende circa tien seconden.