Hoe kan ik zien dat de Truma LevelCheck betrouwbaar heeft gemeten?

Een indicatie voor een correcte meting is een relatief korte meettijd van één tot twee seconden. Dan ontvangt de Truma LevelCheck een eenduidig signaal en de melding voor het gevulde gedeelte (= groen) of het lege gedeelte (= rood) is nagenoeg zeker.

Een langere meettijd tussen drie en tien seconden wijst op een niet eenduidig signaal en wordt met een rode LED (= foutieve meting) aangegeven.

Het meten van een volle gasfles onderaan kan leiden tot een foutieve meting. Dit wordt veroorzaakt door een beperkte reflectie van de echo van de ver verwijderde oppervlakte van het vloeibaar gas.