Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De pairing van mijn Truma iNet Box is niet mogelijk – Wat kan ik doen?

Controleer achtereenvolgens het volgende:

1. Brandt of knippert de groene LED op de Truma iNet Box? Zo nee, dan moet u de iNet Box eerst inschakelen.
 2. Is op uw smartphone Bluetooth geactiveerd? Zo nee, dan moet u Bluetooth activeren.
3. Verwijder oude bestaande iNet Box koppelingen van de smartphone. Kies daarvoor in het menu ‘Instellingen’ het submenu Bluetooth en selecteer daar de gekoppelde apparatuur.
4. Brandt op de Truma iNet Box de blauwe LED? Dan zou er een andere smartphone actief kunnen zijn.
5. Sluit de Truma App op de actieve smartphone af, zodat de blauwe LED dooft.
6. Hebt u in de Truma App het menupunt 1.1 Set-up (installatie) geselecteerd? Zo nee, activeer dan het menupunt.
7. Sluit de Truma App af en start deze opnieuw.
8. Reset de Truma iNet Box door de toets langer dan 20 seconden ingedrukt te houden.