Aan de aandrijfeenheid van de Truma Mover ontstaat na de montage of na de vervanging olielekkage – waaraan kan dat liggen?

Mocht u na de montage van uw Truma Mover of na het vervangen van de aandrijfeenheid constateren dat er olie uit de aandrijving komt, dan is dat niet als defect op te vatten. Het ontsnappen van de olie wordt veroorzaakt door het transport of de montage en u kunt het weggelopen smeermiddel eenvoudig met een lap afvegen.

De oorzaak van het ontsnappen van de olie uit de aandrijving is dat bij de montage, bij het transport en bij de inbouw onder de caravan de Mover-aandrijvingen deels meermaals worden gekeerd, zodat het smeermiddel in de aandrijving, dat een honingachtige consistentie heeft, over de binnenwanden van de aandrijving wordt verdeeld. Een gering deel van het smeermiddel blijft daar hechten en druipt maar heel langzaam, na de inbouw van de mover, naar de bodem aan de binnenkant van de aandrijving en vormt daar een ‘smeermiddelbad’. Dit kan afhankelijk van de temperatuur enkele weken tot meerdere maanden duren. Gedurende deze tijd kunnen er geringe hoeveelheden smeermiddel van binnen bij de lagers komen en daar ontsnappen, hoewel het om hoogwaardige, afgedichte lagers gaat.

Na het inbouwen van de Mover vormt zich op de bodem van het aandrijvingshuis een smeermiddel-reservoir, dat dient voor de levenslange en onderhoudsvrije smering van de mover-aandrijving. Omdat het oppervlak van het ‘smeermiddelbad’ zich onder de lagers bevindt, kan de aandrijving niet leeglopen en kunnen er geen grotere hoeveelheden vet ontsnappen.

De hoeveelheid smeermiddel die door de beschreven omstandigheden via de lagers kan ontsnappen, is onbetekenend in verhouding tot de aanmerkelijk grotere inhoud en heeft daarom geen invloed op de levensduur van de aandrijving. Dit doet geen afbreuk aan de kwaliteit van de Mover.