Adatvédelmi rendelkezések

A jelen adatvédelmi rendelkezések érvényesek a truma.com, truma.com/ serviceblog, dealernew.truma.com, oem.truma.com és go2-camping.com weboldalra, valamint az iOS és Android operációs rendszeren futó, Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG („Truma”) által üzemeltetett Truma alkalmazásra. A jelen adatvédelmi ismertető csak a felsorolt weboldalakra és aloldalaikra, valamint az alkalmazásokra érvényesek. Vagyis nem terjed ki a harmadik felek tulajdonában lévő weboldalakra, amelyek hivatkozásait a Truma elhelyezi az oldalain vagy az alkalmazásban.


1. Adatgyűjtés és adathasználat

Weboldalainkon és alkalmazásainkban csak akkor gyűjtünk személyes adatokat, ha azok az Ön által kívánt célra szükségesek és/vagy ha azokat önként közli velünk. Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik.

1.1. Használati adatok

A weboldalainkon tett látogatás alkalmával használati adatokat gyűjtünk (pl. az Ön által használt böngésző, a hozzáférés időpontja, a felkeresett termékoldalak stb.), amelyeket statisztikai célokra, kínálatunk optimalizálására és a rendszerbiztonság szavatolása céljából kiértékelünk.

1.2. Weboldal

Amikor felkeresi a weboldalainkat, személyes adatokat gyűjtünk, azon belül különösen az Ön által kért kapcsolatfelvétellel, online reklámmal, mobil vevőszolgálathoz intézett kéréssel vagy hírlevélküldéssel kapcsolatban. Az adatokat meghatározott célra használjuk. Weboldalainkat az Edelweiss72 GmbH nevű interaktív média ügynökséggel együttműködésben állítjuk össze, akik a szolgáltatás keretében betekinthetnek a személyes adatokba. Az online reklám esetében az Ön személyes adatait a perbit Software GmbH szolgáltatónk rögzíti és tárolja.

1.3. Kereskedői és OEM-portál

Ha Ön használni kívánja kereskedői és OEM-portálunkat, akkor regisztrálnia kell magát. Ennek során nyilvántartásba vesszük az Ön következő adatait. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy vannak kötelező mezők, amelyek kitöltése szükséges ahhoz, hogy megkeresésével kapcsolatban intézkedni tudjunk. Ezeket a mezőket csillag jelöli. Ha a többi mezőt is kitölti, akkor azokat statisztikai célok és kínálatunk javítása céljából értékeljük ki:

 • Vevőszám
 • Cégnév
 • Cégnév, kiegészítő sor (opcionális)
 • Megszólítás
 • Vezetéknév és utónév
 • Cím
 • Nyelv
 • E-mail-cím
 • Telefon (opcionális)

Az adatokat a megrendelési folyamatokkal kapcsolatos ügyintézés és az áruk kiszállítása céljából gyűjtjük. Az áruk kiszállítása külső szolgáltatón keresztül történik. Regisztrált kereskedőként vagy OEM-ként Ön saját űrlapokat is generálhat, és pl. módosíthatja a címadatait a portálon.

Az összegyűjtött adatokat a megrendelése lebonyolításához és az áruk kiszállításához használjuk.

1.4. Truma alkalmazás

Amikor Ön használja az alkalmazásunkat, gyűjtjük az alkalmazás használati adatait (pl. az eszköz adatait, a készülékprogram verzióját, az alkalmazás Ön által használt verzióját és az alkalmazás használati adatait, például a beállítási értékeket, az Ön által használt funkciókat, a hozzáférés gyakoriságát és időpontját, a hibaüzeneteket). Ezeket az adatokat statisztikai célokra, kínálatunk optimalizálására és a rendszerbiztonság szavatolására használjuk.

Truma készülékei Bluetooth-kapcsolaton keresztül vagy SMS-ben történő távvezérlését beállíthatja az alkalmazásban. Ehhez gyűjtjük és kezeljük mobiltelefonja, valamint a kezelni kívánt készülék készülékadatait, hogy rendelkezésre tudjuk bocsátani a szolgáltatást.

Truma készülékei kezelési útmutatóját letöltheti az alkalmazás segítségével. Ennek során nyilvántartásba vesszük felhasználóazonosítóját, hogy hozzárendelhessük a letöltéshez. Ezenkívül lehetősége van arra, hogy e-mail-címe megadásával feliratkozzon a hírlevelünkre.

Az alkalmazás néhány funkciója felhasználja az Ön aktuális helymeghatározó adatait. Ezeknek az adatoknak a meghatározása a WLAN-hálózatokhoz, a mobiltelefon-tornyokhoz való kapcsolódás vagy a GPS segítségével történik. Az adatokat arra használjuk, hogy helymeghatározás-alapú szolgáltatásokat kínáljunk Önnek, és nem az Ön felkutatása érdekében. Miután elindítja az alkalmazást, hamarosan megjelenik az a kérdés, hogy igénybe kívánja-e venni ezt a szolgáltatást az aktuális munkamenet során. A döntését akár véglegesen is elmentheti, így a kérdés nem jelenik meg többé. Később pedig a beállításoknál tudja módosítani.
 

2. Cookie-k használata, tárolása és törlése

A cookie-k az eszközön tárolt, apró szövegfájlok. Az internetkapcsolat vezérlésére szolgálnak az Ön weboldalainkon tett látogatása során. A cookie-k révén gyűjtött adatokat más adatoktól elkülönítve tároljuk. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra, a rendszerbiztonság szavatolása és technikai fejlesztések céljából értékeljük ki. Egyidejűleg a cookie-k révén olyan információkhoz jutunk, amelyek segítségével az Ön igényeinek megfelelően optimalizálni tudjuk a kínálatunkat. Kizárólag úgynevezett munkamenet cookie-kat használunk. Ezek csak a webböngésző bezárásáig maradnak az eszközön. Ezután automatikusan törlődnek. A webböngésző beállításainál megtilthatja a cookie-k eszközön történő elhelyezését.
 

3. Adatbiztonság

Személyes adatait védjük az adatfeldolgozással járó kockázatokkal, különösen a nem megengedett hozzáféréssel, használattal vagy közzététellel szemben. Erre a célra megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tartunk fenn, amelyek a technika aktuális állapotához igazodnak. Az Önről HTML-oldalakon lévő űrlapok segítségével gyűjtött adatokat titkosított formában (SSL – Secure Socket Layer) továbbítjuk az Ön eszközéről a szerverünkre.


4. Adatvédelmi jogok

4.1. Visszavonási jog: Önnek joga van a személyes adatainak kezeléséhez adott beleegyezését bármikor – a jövőre nézve – visszavonni. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.2. Tájékoztatáshoz való jog: Önnek joga van ingyenesen tájékoztatást kérni az Önről tárolt személyes adatokról. Kérésére a tájékoztatás elektronikus formában is történhet.

4.3. Az adatok helyesbítése, törlése és korlátozása: Önnek joga van az Ön személyes adatainak helyesbítésére, törlésére vagy korlátozására. Azonban adatainak törlése vagy zárolása esetén többé nem veheti igénybe a megfelelő szolgáltatásokat. A törléshez való jogát a törvényi megőrzési kötelezettség kizárhatja.

4.4. Adatexportálás: Ön igényt tarthat arra, hogy az automatikus eljárásokkal feldolgozott adatokat, amelyek használatába Ön beleegyezett, géppel olvasható formában rendelkezésére bocsássuk, vagy más felelősnek továbbítsuk.

4.5. A jogok gyakorlása: Ön a jogait gyakorolhatja a Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 Putzbrunn felé kötetlen formában írásban, vagy az info@truma.com címre küldött e-mailben.
Panasz esetén fordulhat az ansbachi illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is.
 

5. Adattovábbítás

Az adatait nem adjuk tovább, kivéve, ha a Truma jogilag kötelezett erre (pl. nyomozó hatóság megkeresése esetén), vagy az jogában áll (pl. megbízásból történő adatkezelés keretében). Harmadik országba adatküldés csak akkor történik, ha arra ebben az adatvédelmi nyilatkozatban kifejezetten utalunk. Az adattovábbításnál megfelelő intézkedésekkel szavatoljuk azt, hogy a harmadik fél betartsa a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.
 

6. Adatok törlése és zárolása

Az adatokat töröljük, amint ügyének elintézése lezárult, ha visszavonja a beleegyezését, vagy ha a tárolás egyéb törvényi okból nem megengedett, ill. azzá válik. Az adatok törlése vagy zárolása esetén többé nem veheti igénybe a megfelelő szolgáltatásokat. Ha az adatok tekintetében törvényben előírt megőrzési kötelezettség áll fenn, akkor ehelyett az adatokat zároljuk a további használat megakadályozása érdekében.


7. Tracking

7.1. WiredMinds

A weboldalakon a WiredMinds AG wireminds leadlab szolgáltatásán keresztül adatokat dolgozunk fel marketing- és optimalizálási célokra. Ennek során olyan adatokat dolgozunk fel, amelyekből egy pszeudonimizált használati profilt alkotunk. Ahol lehetséges és ésszerű, ott a használati profilokat teljesen anonimizáljuk. Ez a szolgáltatás cookie-kat használ. Az adatokat semmiképpen nem használjuk a látogató személyének azonosítására (már ha ez technikailag egyáltalán lehetséges lenne), és nem hozzuk összefüggésbe a pszeudoníma viselőjének adataival.

A WiredMinds szolgáltatásán keresztül történő adatfeldolgozás ellen bármikor tiltakozhat a jövőre nézve: Tiltakozás

7.2. Google Analytics

A weboldalakon a Google Inc. („Google”), Google Analytics szolgáltatásán keresztül adatokat dolgozunk fel marketing- és optimalizálási célokra.

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat használ annak elemzésére, hogy Ön hogyan használja a weboldalakat. A cookie-k révén a használattal kapcsolatban létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek, és ott tárolódnak. Ön megakadályozhatja ezt azzal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k tárolását.

A Google előzőleg azonban a weboldalakon az IP-anonimizálás aktiválásával az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz csatlakozott más államokon belül lerövidíti az Ön IP-címét. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül át a Google USA-beli szerverére, és ott rövidítésre.

A szolgáltatóval megfelelő, megbízásból történő adatfeldolgozásról szóló szerződést kötöttünk. Az USA-ba történő adatátvitel megfelel a szükséges adatvédelmi szintnek. Az adatvédelmi szintet a Google az adatvédelmi védőpajzsról szóló keretmegállapodás licencelésével szavatolja.
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A Google a weboldal üzemeltetőjének megbízásából a feldolgozott információkat a webhely használatának értékelésére, a weboldalon folyó tevékenységekkel kapcsolatos jelentéskészítésre, valamint a weboldal használatához és az internethasználathoz kapcsolódó további, a weboldal-üzemeltető részére történő szolgáltatásnyújtásra használja. A Google Analytics keretében a böngésző által továbbított és anonimizált IP-címet a Google nem veti össze más adatokkal.

A cookie-k tárolását megakadályozhatja böngészőszoftverének megfelelő beállításával; azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ezenkívül megakadályozhatja a cookie által létrehozott és a weboldal Ön általi használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címének) rögzítését, valamint az adatok Google általi feldolgozását az alábbi hivatkozáson elérhető, böngészőbe beépülő modul letöltésével és telepítésével: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

7.3 Google Tag Manager

A weboldalunk a Google Tag Manager (Google Címkekezelő) szolgáltatást használja. Ezzel a szolgáltatással a weboldalcímkéket egy felületen lehet kezelni. A Google Tag Manager csupán címkéket alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy nem használ cookie-kat, és nem rögzít személyes adatokat. A Google Tag Manager integrálja az egyéb címkéket (mint például a Google Analytics szolgáltatást), amelyek viszont adott esetben adatokat rögzítenek. A Google Tag Manager azonban nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.


8. YouTube- és Vimeo-videók integrálása

8.1 Az online kínálatunkba YouTube- és Vimeo-videókat integráltunk, amelyek a https://www.YouTube.com és a https://vimeo.com oldalon vannak tárolva, és a weboldalunkról közvetlenül lejátszhatók. Ezek mind „bővített adatvédelmi módban” vannak integrálva, azaz Önről mint felhasználóról nem kerülnek átvitelre semmilyen adatok a YouTube vagy Vimeo szolgáltató felé, ha Ön nem indítja el a videókat. Csupán a videók lejátszásakor továbbítódnak a 8.2 szakaszban felsorolt adatok. Erre az adatátvitelre nincs ráhatásunk.

8.2 A weboldal felkeresésekor a YouTube és a Vimeo értesül arról, hogy Ön megnyitotta a weboldalunk érintett aloldalát. Emellett az alábbiakban felsorolt adatok kerülnek átvitelre.

 • IP-cím
 • megkeresés dátuma és időpontja
 • időzóna-eltérés a greenwichi időtől (GMT)
 • kérés tartalma (konkrét oldal)
 • hozzáférési állapot/HTTP-állapotkód
 • mindenkori továbbított adatmennyiség
 • weboldal, ahonnan a kérés érkezik
 • böngésző
 • operációs rendszer és annak felülete
 • böngészőszoftver nyelve és verziója.

Ez attól függetlenül történik, hogy Ön be van-e jelentkezve a YouTube- vagy Vimeo-fiókjába, vagy nem rendelkezik felhasználói fiókkal.
Ha Ön be van lépve a Google-fiókjába, akkor az adatait közvetlenül hozzárendelik a felhasználói fiókjához. Amennyiben Ön nem kívánja, hogy a YouTube hozzárendelje Önt a profiljához, akkor jelentkezzen ki, mielőtt rákattint a lejátszásra. A YouTube felhasználói profilként tárolja az Ön adatait, és azokat reklám, piackutatás és/vagy a saját weboldala igény szerinti kialakítása céljából használja fel. Az ilyen jellegű kiértékelés különösen (még a be nem jelentkezett felhasználók esetében is) az igényekhez igazodó reklámtartalom megjelenítése érdekében történik, valamint abból a célból, hogy a közösségi hálózat többi felhasználóját tájékoztassák az Ön tevékenységeiről a weboldalunkon. Ön jogosult tiltakozási joggal élni az ilyen felhasználói profil létrehozásával szemben, a jog gyakorlásával kapcsolatban a YouTube-hoz kell fordulnia.

8.3 A YouTube vagy Vimeo által végzett adatgyűjtés céljáról és mértékéről, illetve adatkezelésről az adatvédelmi nyilatkozat nyújt bővebb tájékoztatást. Abban további információkat is talál jogairól és a beállítási lehetőségekről a magánélete védelme érdekében: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy A Google a személyes adatai kezelését az USA-ban is végzi, és elfogadta az EU-US-Privacy-Shield adatátviteli megállapodást, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
A Vimeo a következő adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezik: https://vimeo.com/privacy

9. Google Térkép integrálása

9.1 A weboldalunkon felhasználjuk a Google Térkép kínálatát. Így interaktív térképeket tudunk mutatni Önnek közvetlenül a weboldalon, és Ön kényelmesen használhatja a térkép funkciót.

9.2 A weboldal felkeresésekor a Google értesül arról, hogy Ön megnyitotta a weboldalunk érintett aloldalát. Emellett a jelen nyilatkozat 8. pontjában felsorolt adatok kerülnek átvitelre. Ez attól függetlenül történik, hogy Ön be van-e jelentkezve a Google-fiókjába, vagy nem rendelkezik felhasználói fiókkal. Ha Ön be van lépve a Google-fiókjába, akkor az adatait közvetlenül hozzárendelik a felhasználói fiókjához. Amennyiben Ön nem kívánja, hogy a Google hozzárendelje Önt a profiljához, akkor jelentkezzen ki, mielőtt rákattint a lejátszásra. A Google felhasználói profilként tárolja az Ön adatait, és azokat reklám, piackutatás és/vagy a saját weboldala igény szerinti kialakítása céljából használja fel. Az ilyen jellegű kiértékelés különösen (még a be nem jelentkezett felhasználók esetében is) az igényekhez igazodó reklámtartalom megjelenítése érdekében történik, valamint abból a célból, hogy a közösségi hálózat többi felhasználóját tájékoztassák az Ön tevékenységeiről a weboldalunkon. Ön jogosult tiltakozási joggal élni az ilyen felhasználói profil létrehozásával szemben, a jog gyakorlásával kapcsolatban a Google-hoz kell fordulnia.

9.3 A Google Térkép által végzett adatgyűjtés céljáról és mértékéről, illetve adatkezelésről a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata nyújt bővebb tájékoztatást. Abban további információkat is talál vonatkozó jogairól és a beállítási lehetőségekről a magánélete védelme érdekében: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy A Google a személyes adatai kezelését az USA-ban is végzi, és elfogadta az EU-US-Privacy-Shield adatátviteli megállapodást, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


10. Truma hírlevél

10.1. Feliratkozás a Truma hírlevelére

Ha Ön feliratkozott a Truma hírlevélre, a Truma a regisztrációnál megadott adatait a Truma vagy a Truma Csoporthoz tartozó valamely vállalat hírlevelének küldésére használja. Adatait nem továbbítjuk harmadik félnek. Ez alól kizárólag a hírlevélküldés technikai lebonyolításáért felelős partnervállalatok képeznek kivételt. Ezekben az esetekben a továbbított adatok köre azonban csupán a szükséges minimumra korlátozott.

10.2. A felhasználó előzetes beleegyezése az adatok gyűjtésébe és kezelésébe

Ha Ön a Trumánál megrendelt egy hírlevelet, akkor a beleegyező nyilatkozat szövege az alábbi:

„Igen, szeretnék a Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG-tól vagy a Truma Csoporthoz tartozó vállalatoktól hírlevelet kapni e-mailben. Ha már nem szeretnék több információt kapni, bármikor visszavonhatom a beleegyezésemet.”

Adatait kizárólag arra használjuk, hogy a hírlevelet elküldjük Önnek.

Hírlevelünk jobbá tétele érdekében az Emarsys eMarketing Systems AG Emarsys e-mail-elemző szolgáltatását használjuk. Ehhez naplózzuk az Ön egyéni olvasói preferenciáit annak elemzésével, hogy Ön megnyitott-e egy e-mailt, és hogy mely hivatkozásokra kattintott. A megnyitásról azáltal értesülünk, hogy a hírlevél egy speciálisan előkészített grafikus állományt hív le a szerverről. Az Emarsysnél alkalmazott adatvédelemmel kapcsolatban további információk itt találhatók: https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/

10.3. A Truma hírlevél lemondása

Azok a felhasználók, akik a továbbiakban nem szeretnék megkapni a hírlevelünket vagy reklámcélú e-mailjeinket, jelezhetik azt „a lemondáshoz kattintson ide” hivatkozásra kattintva, amely megtalálható a Truma által küldött minden e-mailben.

11. Nyereményjáték

Ha Ön részt vesz egy nyereményjátékban, az Ön által közölt személyes adatokat rögzítjük a nyereményjáték lebonyolítása céljából. Ezeket az adatokat továbbítjuk a nyereményjátékot szervező, Truma Csoporthoz tartozó vállalat felé.
Nyeremény esetén a Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG vagy a Truma Csoporthoz tartozó szervező vállalat személyesen kapcsolatba lép Önnel a nyereménnyel kapcsolatos ügyintézés céljából. Facebook-nyereményjáték esetén nyilvánosságra hozzuk a profilnevét.

A résztvevő személyes adatait nyereményjáték lebonyolítására a Truma Csoporthoz tartozó szervező vállalat, valamint statisztikai célokra a Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG kezeli. A tárolt személyes adatokat töröljük, ha már nem szükségesek a nyereményjáték lebonyolításához, vagy ha a tárolásuk más törvényi okból nem megengedett, ill. azzá válik.

12. Felelős szerv

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Tel.: +49 (0)89 4617-0
Fax: +49 (0)89 4617-2116
E-mail: info@truma.com

Adatvédelmi tisztviselő:
Alexander Bugl
Bugl & Kollegen GmbH
Sedanstr. 7
93055 Regensburg
Tel.: +49 (0)941 630 49 789
E-mail: kontakt@buglkollegen.de
 

 • Üzenet
 • Kereskedő keresése

Itt kereshet Truma szakértőket a közelben.

A honlapunk optimális kialakítása és folyamatos javítása céljából sütiket használunk. A honlap további használatával beleegyezik a sütik alkalmazásába. Elfogadás További információk