Fordele, tips & svar

Alt, hvad der er værd at vide om gasforsyning

Er det muligt at tilslutte en udvendig gasflaske til det nye regulatorsystem?
Ja, for tyske gasflasker på 5–33 kg (med tilslutningsgevind G.5 og G.12; også udbredt i A, NL) fås en speciel højtryksslange med en længde på 1,5.
Kan man integrere forhåndenværende EisEx af eksisterende regulatorsystemer i det nye system?
Nej, fordi den hidtidige EisEx blev klipset fast til regulatoren. Det er nyt, at størrelsen af EisEx er blevet mindre, og at denne nu indsættes direkte i gastryksregulatoren. Herved er regulatorens størrelse blevet mindre, samtidig med at EisEx er blevet mere effektiv.
Kan ældre betjeningspaneler (Triomatic, Duomatic L Plus) også stadig anvendes til det nye regulatorsystem DuoComfort?

Ja, ved Duomatic og Triomatic kan de ældre betjeningsdele bruges igen. Kun ved Duomatic L Plus skal disse udskiftes. Kablerne (fra gasflaskekassen til betjeningsdelen) kan derimod forsat anvendes. Nærmere oplysninger samt et tilslutningsdiagram for ældre kabeltrækninger og betjeningspaneler kan du finde i Montagevejledning til den nye fjernindikator DuoC.

Hvorfor er det nødvendigt med et nyt reguleringssystem?

Ved autocampere fra og med 01/2007 foreskriver det europæiske direktiv vedr. varmeapparater til køretøjer 2001/56/EF inkl. bilagene 2004/78/EF og 2006/119/EF, at der monteres en sikkerhedsafspærring, så der ikke kan udsive gas pga. ledningsbrud i forbindelse med et uheld.


Trumas gastryksregulatorer SecuMotion (med integreret gasstrømsvagt) eller MonoControl CS og DuoControl CS (med integreret crashsensor) opfylder i forbindelse med højtryks-gasslanger med integreret slangebrudssikring (SBS) alle relevante standarder, forskrifter og direktiver og tillader dermed drift af gasanlægget i hele Europa, også under kørslen.


Til opvarmning under kørslen i campingvogne anbefaler vi ligeledes brug af en sikkerhedsanordning.


Til køretøjer fra før 01/2007 er der ingen begrænsninger for driften af gasanlægget under kørslen **.

** Undtagelse for Frankrig:
I Frankrig er drift af gasanlæg under kørslen kun tilladt i typegodkendte køretøjer med førstegodkendelse efter 01.01.2007. For ældre køretøjer er drift af gasanlæg under kørslen heller ikke tilladt i forbindelse med en sikkerhedsafspærring.

Gælder kontinuitetsbeskyttelsen for køretøjer eller for den gamle regulator?
Kontinuitetsbeskyttelsen gælder kun for køretøjet. Hvis din regulator eller din gasslange er mere end 10 år gamle, skal disse også udskiftes med nye.

* Undtagelse for Frankrig
I Frankrig skal gasslanger udskiftes allerede efter 6 år
Hidtil har jeg også opvarmet under kørslen (vintercampist); skal jeg nu udskifte min regulator?

Nej. Selvfølgelig har gamle køretøjer (fra før 01/2007) kontinuitetsbeskyttelse, og det er ikke tvingende nødvendigt at udskifte din regulator på grundlag af ikrafttrædelsen af det nye europæiske direktiv vedr. varmeapparater, med mindre den er mere end 10 år gammel. Eksempelvis i Frankrig skal gasflasker holdes lukkede under kørslen. I Frankrig må køretøjer kun opvarmes under kørslen, hvis disse er forsynet med et nyt regulatorsystem (MonoControl CS, DuoControl CS, Secumotion) og er godkendt efter 1. januar 2007.

Bemærk: I Tyskland, iht. arbejdsbladet G 607 („Gasprüfung“) og i andre europæiske lande (anbefalet iht. EN 12864) skal trykregulatorer og gasslanger udskiftes hvert 10. år.

* Undtagelse for Frankrig
I Frankrig skal gasslanger udskiftes allerede efter 6 år

Hvordan kan man vide, hvilken højtryksslange der kræves i hvilket land?

En opstilling af hvilken højtryksslange, der kræves i hvilket land, har vi udarbejdet grafisk i form af en tabel. Denne tabel kan du også finde i betjeningsvejledningen til SecuMotion og DuoComfort. Tabellen viser, hvilken højtryksslange der kræves i hvilket land. Denne tabel kan du også finde i brugsanvisningen til gastryksregulatorerne samt på højtryksslangernes indpakning.

Må jeg have mine gasflasker tilsluttet under kørslen?

Ja, tilsluttede gasflasker regnes som driftsmidler og ikke som farligt gods (ADR-dispensation ifølge afsnit 1.1.3.1 og 1.1.3.2. e). Gasflasker, som ikke er sluttet til gasinstallationen, skal altid være lukkede og forsynet med beskyttelseshætter.

Findes der også et gasfilter til gastanke?

Nej, pga. godkendelsesbegrænsningerne i montageforskrifterne iht. EN 1949 og de begrænsede pladsforhold er det ikke muligt at montere Trumas gasfilter.
Hvorvidt der i fremtiden vil komme en variant til gastanke afhænger af godkendelsessituationen.

Forhandlersøgning

 Forhandler/ServicePartner

   
Truma-partnere internationalt
Nyhedsbrev abonnement

Nyheder vedrørende produkter- og innovationer

Dette indhold passer ikke til dit aktuelle valg .

Du skal annullere valget, inden du kan hente indholdet.