Hvordan kan jeg udskifte beholderen i Truma Therme?

Udskiftning af Therme-beholderen

Monteringssituation og begreber

(1) Therme
(2) Varmluftrør
(3) Elektrisk tilslutning
(4) Afløbsventil
(5) Udluftningsventil
(6) Vandtank med vandpumpe
(7) Koldtvandstilslutning
(8) Varmtvandstilslutning

Arbejdstrin beholderudskiftning 1

Afmonter Truma Therme som følger:

  • Adskil den elektriske tilslutning fra varmestaven (1). OBS: 230 V~!
  • Aftap vandet fra vandsystemet, og kontrollér, at der ikke kan pumpes vand efter (sluk for vandpumpen).
  • Adskil de fire vandtilslutninger (2) på Therme.
  • Træk varmluftrørene (3) af.
  • Løsn fastgørelsesskruerne (4), som Truma Therme blev forankret med i gulvet.
     
Therme replacement container step 1

Arbejdstrin beholderudskiftning 2

  • Fjern Therme fra monteringsstedet.
  • Fjern de to isolerende halvdele (1). De er kun presset sammen.
  • Fjern de to skruer (2) på varmestaven, og træk varmestaven (3) ud.

Den gamle O-ring på varmestaven genbruges ikke og kan smides ud.
 

Therme replacement container step 2

Arbejdstrin beholderudskiftning 3

  • Sæt en markering (3) på en afstivningsring (1) på aluminiumsvarmerøret (2), for eksempel med en tusch. Markér på samme position i enden af aluminiumsvarmerøret.

Dermed er de to afstivningsringe tilordnet den pågældende rørende, og det er nemmere at genfinde skruehullernes oprindelige position under samlingen igen.

  • Fjern de to skruer på afstivningsringen, og træk afstivningsringen (1) af. Gå frem på samme måde på den modsatte side, dog uden markeringer.
     
Therme replacement container step 3

Arbejdstrin beholderudskiftning 4

Aluminiumsvarmerøret (1) har et olivengrønt, levnedsmiddelneutralt lag, som beskytter røret mod korrosion. Pas på, at dette lag ikke bliver beskadiget under monteringen.

  • Træk eller tryk aluminiumsvarmerøret ud af den gamle beholder.

De gamle O-ringe (2) genbruges ikke og kan smides ud.
 

Therme replacement container step 4

Arbejdstrin beholderudskiftning 5

  • Bland en smule opvaskemiddel med vand i en ekstra beholder.
  • Hold fast i den nye beholder (1), og påfør en smule af opvaskemiddelblandingen på indersiden af de to åbninger (2) til aluminiumsvarmerøret (3). Dermed kan aluminiumsvarmerøret nemmere skubbes ind i åbningerne.
  • Skub aluminiumsvarmerøret fra den ene side gennem begge åbninger, så det sidder i midten. Aluminiumsvarmerøret skal rage lige langt ud i begge sider på Therme. Røret kan muligvis være svær at skubbe ind i åbningerne.
Therme replacement container step 5

Arbejdstrin beholderudskiftning 6

  • Påfør de nye O-ringe (1) med blandingen med opvaskemiddel, og skub O-ringen ind over aluminiumsvarmerøret, der rager ud.
  • Tryk O-ringen med fingeren ind i spalten mellem aluminiumsvarmerøret og afstivningsringen. For at O-ringen og belægningen ikke beskadiges, må der IKKE bruges en spids genstand.

O-ringen trykkes senere ind i spalten mellem beholderen og aluminiumsvarmerøret og tætner dermed Therme. Læg IKKE O-ringen ind i afstivningsringens (2) not!

  • Gå frem på samme måde på den modsatte side af
     
Therme replacement container step 6

Arbejdstrin beholderudskiftning 7

  • Sæt den tilhørende markerede afstivningsring (1) på aluminiumsvarmerøret.
  • Drej afstivningsringen på aluminiumsvarmerøret, indtil skruehullerne på ring og rør passer sammen.
  • Fastgør afstivningsringen med de to skruer til aluminiumsvarmerøret.
  • Gå frem på samme måde på den modsatte side af Therme.
     
Therme replacement container step 7

Arbejdstrin beholderudskiftning 8

  • Tag den mindre af de nye O-ringe (1), og skub den ind over varmestaven (2).
  • Sæt varmestaven (2) ind i hullet på beholderen på Truma Therme, og skru den fast med to skruer.
  • Læg de to isolerende halvdele omkring Therme-beholderen, og pres dem sammen.
Therme replacement container step 8

Arbejdstrin beholderudskiftning 9

  • Udskift afløbsventilen (2) samt udluftningsventilen (1) med de nye medfølgende ventiler.

Hullerne i gulvet til afløbs- og udluftningsventilen skal evt. bores op fra 8,5 mm til 11 mm.
 

Therme replacement container step 9

Arbejdstrin beholderudskiftning 10

Monter Therme som følger:

  • Fastgør Therme i holdevinklerne (1) med skruerne til gulvet.
  • Genopret vandtilslutningerne (2). Åbn for vandet til systemet, og kontroller, om vandtilslutningerne er tætte.
  • Sæt varmluftrørene (3) på plads.
  • Udfør den elektriske tilslutning for varmestaven (4).
  • OBS: 230 V~!
     
Therme replacement container step 10
  • Besked
  • Servicehotline
  • Servicecenter
  • Find en forhandler

Det centrale nummer i alle situationer:

+49 (0) 89 4617-2020

Har du spørgsmål til et produkt, eller har du brug for hjælp? Så ring til os!

Servicetider:
Mandag til fredag fra kl. 8-18

I forbindelse med spørgsmål til et apparat bedes du have oplysninger om apparattype, konstruktionsår og fabriksnummer klar. Disse oplysninger står på apparatets typeskilt.

Truma type plate

Besøg Truma service værksted!

Service direkte hos producenten: I Putzbrunn ved München ligger Trumas serviceværksted. Vores medarbejdere har stor viden om alle Truma produkter, installerer enheder og reparerer allerede installerede enheder.

Servicetider

Maj til september
Mandag-torsdag: Kl. 7.30-16.30
Fredag: Kl. 7.30-15

Oktober til april
Mandag-torsdag: Kl. 7.30-16.30
Fredag: Kl. 7.30-16

Aftale om tidspunkt


+49 (0) 89 4617-2020


Truma Servicewerkstatt
Michael-Haslbeck-Straße 13
85640 Putzbrunn, Tyskland

Ingen reservedele salg / Vær venlig at sende ikke noget udstyr til Truma uden at blive spurgt.

Find en Truma ekspert i nærheden af dig

Vi bruger cookies til optimal udformning og løbende forbedring af vores hjemmeside. Hvis du fortsætter på vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies. Acceptér Flere oplysninger