Hvordan fungerer Truma S-varmeanlægget?

Varmeanlægget forsynes med gas via en særlig tilslutning (1). Gassen antændes af en batteridreven tændingsautomat (2) inden i brænderen (3). Du kan gennem ruden (4) kontrollere, om gassen er antændt. Luft udefra suges ind i varmeanlægget gennem et indtag (5) og varmes op af den åbne flamme i brænderen (3). Den varme luft strømmer gennem den S-formede varmeveksler (6) og strømmer ud sammen med forbrændingsgasserne gennem aftræksrøret (7) og tagskorstenen (8). Denne proces er 100 % sikker takket være det helt lukkede system samt den termo-elektriske tændsikring. Varmeveksleren (6) varmer den omgivende luft op i varmeanlæggets hus. Denne strømmer ud gennem beklædningens lameller i opholdsrummet og fordeles evt. i caravanen af en blæser (14).

Varmeanlæggets temperatur kan indstilles efter behov manuelt og trinløst på betjeningsdelens drejeknap (9). Denne aktiverer tændsikringsventilen (12) via betjeningsdelstangen (11). Når den ønskede temperatur er nået, regulerer en termostatføler (13) gastilførslen til brænderen og reducerer denne. Blæseren styres af en ekstra drejeknap (10).

Den ekstra el-varmeovn Ultraheat (15) er det ideelle supplement til alle som ønsker at varme elektrisk op og som gerne vil have en rar varme hurtigst muligt uafhængigt af gasdriften. Den varmer utroligt hurtigt op, og bruger S-varmeanlæggets blæser til at fordele den varme luft effektivt i caravanen.
 

1 Tilslutning til gasforsyning
2 Tændingsautomat
3 Brænder med tændelektrode
4 Kontrolvindue flammekontrol
5 Forbrændingsluftindtag
6 Varmeveksler
7 Aftræksrør
8 Tagskorsten
9 Betjeningsdelsknap til blæser
10 Betjeningsdelsknap til varmeanlæg
11 Betjeningsdelsstang
12 Tændsikringsventil
13 Termostatføler
14 Blæser
15 Ultraheat

  • Besked
  • Servicehotline
  • Servicecenter
  • Find en forhandler

Det centrale nummer i alle situationer:

+49 (0) 89 4617-2020

Har du spørgsmål til et produkt, eller har du brug for hjælp? Så ring til os!

Servicetider:
Mandag til fredag fra kl. 8-18

I forbindelse med spørgsmål til et apparat bedes du have oplysninger om apparattype, konstruktionsår og fabriksnummer klar. Disse oplysninger står på apparatets typeskilt.

Truma type plate

Besøg Truma service værksted!

Service direkte hos producenten: I Putzbrunn ved München ligger Trumas serviceværksted. Vores medarbejdere har stor viden om alle Truma produkter, installerer enheder og reparerer allerede installerede enheder.

Servicetider

Maj til september
Mandag-torsdag: Kl. 7.30-16.30
Fredag: Kl. 7.30-15

Oktober til april
Mandag-torsdag: Kl. 7.30-16.30
Fredag: Kl. 7.30-16

Aftale om tidspunkt


+49 (0) 89 4617-2020


Truma Servicewerkstatt
Michael-Haslbeck-Straße 13
85640 Putzbrunn, Tyskland

Ingen reservedele salg / Vær venlig at sende ikke noget udstyr til Truma uden at blive spurgt.

Find en Truma ekspert i nærheden af dig

Vi bruger cookies til optimal udformning og løbende forbedring af vores hjemmeside. Hvis du fortsætter på vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies. Acceptér Flere oplysninger