Hvordan fungerer Truma Combi varmeanlægget?

1 Betjeningsdel
2 Gastilslutning
3 Magnetventil
4 Kombineret forbrændingsluft/aftræksskorsten
5 Forbrændingsluftblæser
6 Gasbrænder
7 Tændelektrode
8 Forbrændingskammer
9 Flammerør med prelplade
10 Cirkulationsblæser
11 Varmeveksler
12 El-varmestave
13 Fire varmluftudtag
14 Vandbeholder af rustfrit stål på 10 liter
15 Varmtvandstilslutningsrør
16 Koldvandstilslutningsrør
17 Rumtemperaturføler
18 HDF-termokappe

Varmeanlægget startes og den ønskede temperatur indstilles for varme og varmt vand på Truma Combi LCD-betjeningsdelen (1). Varmeanlægget er forbundet med køretøjets gasforsyning via gastilslutningen (2). Gastilførslen til varmeanlægget reguleres med magnetventilen (3). Den nødvendige forbrændingsluft kommer ind i apparatet gennem det ydre rør på den kombinerede forbrændingsluft/aftræksskorsten (4) og transporteres til gasbrænderen (6) af forbrændingsluftblæseren (5). Gasbrænderen, der har to tændelektroder (7) og en overvågningselektrode, tænder gas-luftblandingen i brændkammeret (8).

De varme udstødningsgasser omledes til sidst i brændkammeret med prelpladen på flammerøret (9) og strømmer tilbage mellem brænderens flammerør og varmevekslerens indervæg. Gasserne føres ud i det fri via aftræksskorstenen (4).

Cirkulationsblæseren (10) transporterer den opvarmede luft ind i apparatets indre. Her strømmer luften langs varmevekslerens (11) ribber, som sørger for en maksimal varmeoverførsel takket være den store flade. Der er ekstra el-varmestave (12) på 1800 Watt inden i varmeveksleren. Hermed varmes vand og/eller varm luft op som et alternativ eller som et supplement. Derefter fordeles den varme luft i køretøjet via fire varmluftudtag (13).

Friskvandet opbevares i en ydre vandbeholder af rustfrit stål, der rummer 10 liter (14). Vandet varmes her ved hjælp af varmeoverførslen fra varmeveksleren (11). Der dannes en "varm vandvalse” pga. vandbeholderens ekscentriske form, som sørger for en optimal vandblanding og bedre temperaturfordeling. Tilslutningsrøret til det varme vand (15) forbinder Truma Combi med varmtvandsledningerne i køkken og bad. Der pumpes koldt vand ind fra friskvandstanken via koldtvandstilslutningsrøret (16).

Rumtemperaturføleren (17) i køretøjet måler lufttemperaturen i køretøjet. Vandets temperatur måles også med den interne temperaturføler. Før den ønskede varmeanlægs- og vandtemperatur opnås, reducerer anlægget allerede varmeeffekten. Når den indstillede temperatur er nået, slår brænderen fra. Når de indstillede varmeanlæg- og vandtemperaturer underskrides, starter Truma Combi automatisk igen for at varme luft og vand (vinterdrift). Om sommeren kan vandopvarmningen også drives uafhængigt af varmeanlægget. HDF-termokappen (18) sikrer en god isolering af Truma Combi-varmeanlægget.

  • Besked
  • Servicehotline
  • Servicecenter
  • Find en forhandler

Det centrale nummer i alle situationer:

+49 (0) 89 4617-2020

Har du spørgsmål til et produkt, eller har du brug for hjælp? Så ring til os!

Servicetider:
Mandag til fredag fra kl. 8-18

I forbindelse med spørgsmål til et apparat bedes du have oplysninger om apparattype, konstruktionsår og fabriksnummer klar. Disse oplysninger står på apparatets typeskilt.

Truma type plate

Besøg Truma service værksted!

Service direkte hos producenten: I Putzbrunn ved München ligger Trumas serviceværksted. Vores medarbejdere har stor viden om alle Truma produkter, installerer enheder og reparerer allerede installerede enheder.

Servicetider

Maj til september
Mandag-torsdag: Kl. 7.30-16.30
Fredag: Kl. 7.30-15

Oktober til april
Mandag-torsdag: Kl. 7.30-16.30
Fredag: Kl. 7.30-16

Aftale om tidspunkt


+49 (0) 89 4617-2020


Truma Servicewerkstatt
Michael-Haslbeck-Straße 13
85640 Putzbrunn, Tyskland

Ingen reservedele salg / Vær venlig at sende ikke noget udstyr til Truma uden at blive spurgt.

Find en Truma ekspert i nærheden af dig

Vi bruger cookies til optimal udformning og løbende forbedring af vores hjemmeside. Hvis du fortsætter på vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies. Acceptér Flere oplysninger