Der ses en fejlkode på displayet på den digitale betjeningsdel CP plus. Hvordan skal denne fortolkes?

Detaljerede informationer om fejlkoder, årsagen hertil og afhjælpning findes i brugs- og monteringsanvisningen til Truma CP plus.

Fejlfindingsvejledning (varmeanlæg Combi Gas)

Fejlkode Årsag Afhjælpning
#17 Sommerdrift med tom vandbeholder Sluk for varmeanlægget og lad det afkøle. Fyld vandvarmeren med vand
#18 Varmlufttemperatur overskredet:

- Ikke alle varmluftrør er tilsluttet
- Varmluftudgange blokeret
- Cirkulationsluftindtag blokeret
- Kontroller om der er tilsluttet 4 varmluftrør
- Kontroller de enkelte udgangsåbninger
- Fjern cirkulationsluftindtagets blokering
#21 Rumtemperaturføler eller -kabel defekt Kontroller rumtemperaturfølerens modstand.

15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm

Udskift rumtemperaturføleren ved defekt
#24 Truende underspænding. Batterispænding for lav < 10,4 V Oplad batteriet
#29 Varmeelement for FrostControl har en kortslutning Varmeelementets stik frakobles ved den elektroniske styreenhed. Udskift varmeelementet
#42 Vinduet over skorstenen er åbent (vinduesafbryder) Luk vinduet.
#43 Overspænding > 16,4 V Kontroller batterispænding / spændingskilder som f.eks. opladeren
#44 Underspænding. Batterispænding for lav < 10,0 V Oplad batteriet. Udskift eventuelt et forældet batteri
#45 Ingen 230 V driftsspænding

Sikring 230 V defekt

Overophedningsbeskyttelsen er aktiveret
Genetabler driftsspænding 230 V

Udskift sikring 230 V (se brugsanvisning Combi)

Nulstil overophedningsbeskyttelsen (se brugsanvisning for Combi)
#112,
#121,
#122,
#202,
#211,
#212
Gasflaske tom

Gasflasken eller hurtiglukkeventilen i gastilførslen lukket

Gastrykreguleringsanlæg tiliset

Butanandelen i gasflasken er for høj

Forbrændingslufttilførslen eller forbrændingsgasudtaget er lukket

Gastrykreguleringsanlæg defekt
Udskift gasflasken

Kontroller gastilførslen, og åbn ventilerne

Brug regulatoropvarmning (EisEx)

Brug propan. Især ved temperaturer under 10 °C er butan uegnet til opvarmning

Undersøg åbningerne for snavs (sne, is, løv etc.), og fjern det eventuelt

Kontroller / udskift gastrykreguleringsanlæg
#255 Varmeanlæg har ingen 12 V spændingsforsyning

Ingen forbindelse mellem varmeanlæg og betjeningsdel
Sørg for 12 V spændingsforsyning

Etabler forbindelse mellem varmeanlæg og betjeningsdel

Fejlfindingsvejledning (varmeanlæg Combi Gas) fra konstruktionsår 04/2018

Fejlkode Årsag Afhjælpning
#255 Varmeanlæg har ingen 12 V spændingsforsyning

Ingen forbindelse mellem varmeanlæg og betjeningsdel
Sørg for 12 V spændingsforsyning

Etabler forbindelse mellem varmeanlæg og betjeningsdel
#301,
#417
Overspænding > 16,4 V Kontroller batterispænding / spændingskilder som f.eks. opladeren
#302,
#418
Underspænding. Batterispænding for lav < 10,0 V Oplad batteriet. Udskift eventuelt et forældet batteri
#303,
#411
Truende underspænding. Batterispænding for lav < 10,4 V Oplad batteriet
#401 Sommerdrift med tom vandbeholder Sluk for varmeanlægget og lad det afkøle. Fyld vandvarmeren med vand
#402 Varmlufttemperatur overskredet:

- Ikke alle varmluftrør er tilsluttet
- Varmluftudgange blokeret
- Cirkulationsluftindtag blokeret
- Kontroller om der er tilsluttet 4 varmluftrør
- Kontroller de enkelte udgangsåbninger
- Fjern cirkulationsluftindtagets blokering
#407 Ingen 230 V driftsspænding

Sikring 230 V defekt

Overophedningsbeskyttelsen er aktiveret
Genetabler driftsspænding 230 V

Udskift sikring 230 V (se brugsanvisning Combi)

Nulstil overophedningsbeskyttelsen (se brugsanvisning for Combi)
#408 Ingen gastilførsel i blandingsmodus Kontroller gastilførslen. Se fejl # 507 (i blandingsmodus opvarmes fortsat elektronisk)
#412 Vinduet over skorstenen er åbent (vinduesafbryder) Luk vinduet.
#419 Overophedningsbeskyttelsen er aktiveret Nulstil overophedningsbeskyttelsen (se brugsanvisning for Combi)
(i blandingsmodus opvarmes fortsat med gas)
#507,
#516,
#517
Gasflaske tom

Gasflasken eller hurtiglukkeventilen i gastilførslen lukket

Gastrykreguleringsanlæg tiliset

Butanandelen i gasflasken er for høj

Forbrændingslufttilførslen eller forbrændingsgasudtaget er lukket

Gastrykreguleringsanlæg defekt
Udskift gasflasken

Kontroller gastilførslen, og åbn ventilerne

Brug regulatoropvarmning (EisEx)

Brug propan. Især ved temperaturer under 10 °C er butan uegnet til opvarmning

Undersøg åbningerne for snavs (sne, is, løv etc.), og fjern det eventuelt

Kontroller / udskift gastrykreguleringsanlæg
#607 maks. antal nulstillinger af fejl nået Vent 15 minutter og nulstil fejlen
#621 Rumtemperaturføler eller -kabel defekt Kontroller rumtemperaturfølerens modstand.

15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm

Udskift rumtemperaturføleren ved defekt
#624 Varmeelement for FrostControl har en kortslutning Varmeelementets stik frakobles ved den elektroniske styreenhed. Udskift varmeelementet

Fejlfindingsvejledning (varmeanlæg Combi Diesel)

Fejlkode Årsag Afhjælpning
#111 Rumtemperaturføler eller -kabel defekt Kontroller rumtemperaturfølerkabel, udskift ved defekt

Kontroller rumtemperaturfølerens modstand.
15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm
Udskift rumtemperaturføleren ved defekt
#122 Brændstofmangel pga. for lav tankpåfyldning, tom tank og / eller fordi køretøjet står skråt Påfyld brændstof i tanken. Fyld derefter brændstofledningen som beskrevet under »Første ibrugtagning« (se brugsanvisningen Combi Diesel).
#131 Ingen forbindelse mellem varmeanlæg og betjeningsdel Etabler forbindelse mellem varmeanlæg og betjeningsdel
#132 Varmeelement for FrostControl har en kortslutning Varmeelementets stik frakobles ved den elektroniske styreenhed. Udskift varmeelementet
#150 Varmlufttemperatur overskredet:

- Ikke alle varmluftrør er tilsluttet
- Varmluftudgange blokeret
- Cirkulationsluftindtag blokeret
- Kontroller om der er tilsluttet 4 varmluftrør
- Kontroller de enkelte udgangsåbninger
- Fjern cirkulationsluftindtagets blokering
#151 Vandtemperatur i vinterdrift overskredet:
- Vandbeholder overtemperatur
- Varmluftudgange blokeret
- Cirkulationsluftindtag blokeret
- Sluk for anlægget og lad det afkøle. Fyld vandvarmeren med vand
- Kontroller de enkelte udgangsåbninger
- Fjern cirkulationsluftindtagets blokering
#152 Vandtemperatur i sommerdrift overskredet:
- Vandbeholder overtemperatur
- Varmluftudgange blokeret
- Cirkulationsluftindtag blokeret
Sluk for anlægget og lad det afkøle. Fyld vandvarmeren med vand
Kontroller de enkelte udgangsåbninger
Fjern cirkulationsluftindtagets blokering
#160 Underspænding < 10,2 V Kontroller batterispændingen, oplad evt. batteriet

Øjeblikkelig afhjælpning. Sluk kraftige forbrugere eller start køretøjets motor, indtil varmeanlægget kører (ca. 4 minutter)

Batteriets kapacitet er for lille, udskift et evt. for gammelt batteri
#161 Overspænding > 16,4 V Kontroller batterispænding / spændingskilder som f.eks. opladeren
#162 Vinduet over skorstenen er åbent (vinduesafbryder) Luk vinduet
#164 Ingen 230 V driftsspænding

Sikring 230 V defekt

Overophedningsbeskyttelsen er aktiveret
Genetabler driftsspænding 230 V

Udskift sikring 230 V (se brugsanvisning for Combi)

Nulstil overophedningsbeskyttelsen (se brugsanvisning for Combi)
#170 Truende underspænding < 11,5 V Spar på den elektriske energi fra batteriet, begræns f.eks. belysning

Oplad batteriet
#255 Varmeanlæg har ingen 12 V spændingsforsyning

Ingen forbindelse mellem varmeanlæg og betjeningsdel
Sørg for 12 V spændingsforsyning

Etabler forbindelse mellem varmeanlæg og betjeningsdel

Fejlfindingsvejledning (klimasystem)

Fejlkode Årsag Afhjælpning
#1 Svigt (kortslutning eller kabelbrud) rumtemperatur sensor Kontakt Truma service
#2 Issensor (indvendig) aktiveret Kontroller filteret, og udskift ved behov
#4 Issensor (udvendig) aktiveret Hold luftindgange / luftudgange på taget fri for forhindringer f.eks. løv
#8 IR-modtager afmonteret eller kabelbrud Kontroller IR-modtagerens stikforbindelse
#17 Spændingsdyk ved 230 V spændingsforsyning Kontroller 230 V spændingsforsyning
  • Besked
  • Servicehotline
  • Servicecenter
  • Find en forhandler

Det centrale nummer i alle situationer:

+49 (0) 89 4617-2020

Har du spørgsmål til et produkt, eller har du brug for hjælp? Så ring til os!

Servicetider:
Mandag til fredag fra kl. 8-18

I forbindelse med spørgsmål til et apparat bedes du have oplysninger om apparattype, konstruktionsår og fabriksnummer klar. Disse oplysninger står på apparatets typeskilt.

Truma type plate

Besøg Truma service værksted!

Service direkte hos producenten: I Putzbrunn ved München ligger Trumas serviceværksted. Vores medarbejdere har stor viden om alle Truma produkter, installerer enheder og reparerer allerede installerede enheder.

Servicetider

Maj til september
Mandag-torsdag: Kl. 7.30-16.30
Fredag: Kl. 7.30-15

Oktober til april
Mandag-torsdag: Kl. 7.30-16.30
Fredag: Kl. 7.30-16

Aftale om tidspunkt


+49 (0) 89 4617-2020


Truma Servicewerkstatt
Michael-Haslbeck-Straße 13
85640 Putzbrunn, Tyskland

Ingen reservedele salg / Vær venlig at sende ikke noget udstyr til Truma uden at blive spurgt.

Find en Truma ekspert i nærheden af dig

Vi bruger cookies til optimal udformning og løbende forbedring af vores hjemmeside. Hvis du fortsætter på vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies. Acceptér Flere oplysninger