Fordele, tips, svar

Valg af montagested

Afgørende for den optimale luftkonditionering af køretøjet er også valget af montagested. Man skal derfor vælge montagestedet ud fra følgende kriterier:•  

 • Tyngdepunkt så tæt på akslen som muligt
 • Montagested over for indgangsdøren
 • Installationsmuligheder for koldluftrørene opad (hvis der ikke ønskes Eco-montage)
 • Fjernbetjeningsmodtagerens placeringsmulighed for optimal betjening

 

Montagen

Montagen af klimaanlægget er meget enkel. Der kræves kun to udskæringer i køretøjets bund til luftudvekslingen (luftindgang, luftudgang) og en boring til kondensatafløbet. Disse åbninger i bunden udskæres ved hjælp af den medfølgende skabelon. Herefter etableres 230 V-tilslutningen, den infrarøde modtager til fjernbetjeningen monteres, og der tilvejebringes en cirkulationsluft-integrering mellem montagerum og opholdsrum.
Med de fleksible Truma-koldluftrør kan man tilpasse koldluftinstallationen efter sine individuelle krav og naturligvis også ændre disse efterfølgende ved behov.

Saphir compact
Saphir comfort
Saphir vario

Koldluftfordelingen

Mulighederne for koldluftfordeling er stort set ubegrænset. I det følgende gives fire eksempler:

Eco solution. Quick, easy and cost-effective

Hvis du afskyr kompliceret montage og fx kun ønsker at afkøle dit køretøj om natten, er koldluftfordelingen som Eco-løsning hurtigt afsat. Selv om luftudgangene bliver ved gulvet, fordeles den kølige luft i rummet.
Med Saphir EasySet er Eco-montagen endda endnu nemmere, fordi det tilbehør, der kræves til koldluftfordelingen, fås som sæt.

Comfort solution. Functional and convenient.

Ved komfort-løsningen ledes den kolde luft opad gennem rør, fx i skabet. Dermed fordeles luften ensartet og uden at skabe træk i rummet.

Luxury solution. Maximum living and sleeping comfort.

Med det udvidelige luftsystem kan den kolde luft ledes individuelt ind i forskellige boligzoner.

Vario-løsning. Kold luft fra dobbeltbunden.

Saphir vario finder plads i mange dobbeltbunde og muliggør en komfortabel og individuel luftfordeling.

Bemærk venligst de medfølgende montagetips for optimal kølekomfort:

 • Montér luftudgangsdyserne øverst i køretøjet (fx mellem opbevaringshylderne).
 • Til den komplette koldluftfordeling skal der anvendes max 15 m koldluftrør; den enkelte streng bør ikke være længere end 8 m.
 • Koldluftrørene bør installeres så kort som muligt og retlinjet i forhold til luftudgangsdyserne
 • Koldluftrørene må ikke installeres i nærheden af varmekilder (fx bag køleskabet). På denne måde forebygger man dannelse af kondensvand.
 • For at sikre en problemfri luftudveksling skal cirkulationsluft-indsugningen fra køretøjets opholdsrum ske i umiddelbar nærhed af anlægget: Enten gennem et ekstra luftgitter eller via flere mindre åbninger med et samlet areal på mindst 300 cm². Hvis direkte indsugning fra opholdsrummet ikke skulle være mulig pga. montagesituationen, skal man anvende den fleksible rumluftindsugning fra Truma.

 

Tips til den rigtige køling

Cooling - the right way to do it

Man kan forbedre klimaanlæggets ydeevne afgørende i campingvognen eller autocamperen. Med de følgende tips og anvisninger kan du holde hovedet koldt under selv den værste hedebølge.

 • Stil så vidt muligt køretøjet i skyggen – for jo stærkere solstrålingen er, desto varmere bliver det inde i køretøjet!
 • Udluft køretøjet grundigt, inden du starter klimaanlægget – så afkøles opholdsrummet endnu hurtigere.
 • Når du anbringer skørter el.lign., skal der tilvejebringes tilstrækkeligt med åbninger til luftcirkulationen - for en luftophobning under køretøjet forhindrer aftræk af den varme returluft og formindsker køleeffekten.
 • Mørklægning med persienner hjælper også på problemet. Også et overtag, rudebelægninger og beskyttelsesfolier reducerer varmeindstrålingen – for en direkte solindstråling gennem soltagsvinduer og ruder øger også temperaturen.
 • Rengør taget regelmæssigt - for snavsede tage opvarmes kraftigere.
 • Luk døre og vinduer, mens klimaanlægget kører – for åbentstående døre og vinduer umuliggør tilstrækkelig køling.
 • Undlad at vælge en for stor forskel mellem inde- og udetemperatur. Under drift renses og tørres cirkulationsluften. Under tørringen af den lummer-fugtige luft skabes der et behageligt indeklima allerede ved små temperaturforskelle – for store temperaturforskelle mellem „indenfor“ og „udenfor“ er ubehagelige og kan endog give forkølelser.

 

 

Forhandlersøgning

 Forhandler/ServicePartner

   
Truma-partnere internationalt
Nyhedsbrev abonnement

Nyheder vedrørende produkter- og innovationer

Dette indhold passer ikke til dit aktuelle valg .

Du skal annullere valget, inden du kan hente indholdet.