Fejl 507 (E507, E507H, E507 H), 516 (E516, E516 H, E516H) eller 517 (E517, E517 H, E517H) – Hvad skal jeg gøre?

Fejl 507, 516 eller 517 ses på displayet på den digitale betjeningsdel CP plus.

10-04-2019

Afhjælp fejl 507 / 516 / 517 (gasforsyning afbrudt)

  • Genopret gasforsyningen, for eksempel ved at isætte en fuld gasflaske. 
  • Bekræft eller slet derefter fejlkoden ved at trykke på dreje-/trykknappen. Du skal være opmærksom på, at det første tryk evt. kun tænder for betjeningsdelens baggrundsbelysning.
  • Når der ønskes varme, starter varmeanlægget derefter automatisk.

Bemærk: Vises fejl 507, 516 eller 517 i varmeanlæggets betjeningsdel, er det ikke nok at slukke og derefter igen tænde for betjeningsdelen. Dette sletter ikke fejlen, men varmeanlægget spærres derimod i 15 minutter. Varmeanlægget spærres ligeledes i 15 minutter, hvis fejl 507, 516 eller 517 slettes fire gange, uden at gasforsyningen oprettes.

Afhjælp blinkende fejl 507 / 516 / 517 (gasforsyning afbrudt)

Fejlkode 507, 516 eller 517 blinker, når varmeanlægget er spærret i 15 minutter. Dette kan være forårsaget ved, at varmeanlæggets betjeningsdel blev slukket eller hvis varmeanlæggets 12 Volt forsyning blev afbrudt. Varmeanlægget spærres ligeledes i 15 minutter, hvis den viste fejl slettes fire gange, uden at gasforsyningen genoprettes.

  • Afvent varmeanlæggets spærretid på 15 minutter. I denne tid må varmeanlæggets betjeningsdel ikke slås fra, og strømforsyningen må ikke afbrydes.
  • Når varmeanlæggets spærretid er forbi, vises fejlen ikke længere med blink, men permanent. Den kan derefter slettes som beskrevet ovenover.