Two men with Truma T-Shirts standing on a roof with solar system

Sustainability at Truma

Caravanning and a passion for nature belong together. This is why Truma thinks long-term and acts sustainably.

Our quality standards go much further than just delivering efficient, reliable products and providing good service to our customers. For us, quality also means acting ecologically and socially. Caring for the environment and natural resources as well as taking care of our employees are inherent in Truma's corporate culture.

Bæredygtig adfærd – i dag og i fremtiden

Miljø- og energiledelse

Trumas energi- og miljøledelse er certificeret i henhold til DIN EN ISO 50001 og DIN EN ISO 14001.

Download miljøledelses-certifikat

Download energiledelses-certifikat

Download kvalitetsstyring-certifikat

Produktsikkerhed

Truma opfylder forpligtelserne i REACH-forordningen. Vi sørger konstant for, at vores produkter er sikre.

Du kan få yderligere informationer på Europa-Kommissionens hjemmeside eller det Europæiske kemikalieagenturs (ECHA) hjemmeside.

Effektivitet

Truma produkterne er meget effektive og har en høj virkningsgrad på op til 98 %.


Recycling

Truma bruger genanvendelige materialer og genbrugsvand til udvikling og fremstilling af sine produkter.

Solenergi

Truma genererer "grøn strøm" ved hjælp af solenergi og dækker således omkring 25 % af virksomhedens samlede strømbehov.


Miljø

Takket være anvendelsen af flydende gas som energikilde er Trumas produkter lavtforurenende og miljøvenlige.

Virksomhedskultur

Trumas medarbejdere tænker og handler miljøbevidst og bæredygtigt.


Regnvandscisterner

Truma renser sit spildevand og driver to regnvandscisterner. De giver mulighed for at udnytte 55.000 liter regnvand pr. år til virksomhedens sanitære faciliteter.


Vores målsætninger

Udledninger

Nedbringe vores CO2-emissioner med 20 % i de næste år

Energi

En fjerdedel af vores samlede energibehov skal fremover stamme fra alternative energikilder.


Effektivitet

Opbygge Truma produkterne endnu mere effektivt og miljørigtigt.

Farlige stoffer

Fortsat undgå affald, farlige stoffer og spildevand.


Brændstoffer

Reducere forbruget af strøm, gas, brændstoffer og brændsel.