segment_heating-systems

Combi 6 E

Kombineret varmeovn med de integrerede varmestave til store køretøjer

Combi 6 E er en varmeovn med integreret vandvarmer. Den skelner sig fra Combi 6 med de integrerede, elektriske varmestave. Disse sørger for, at varmeanlægget fungerer i gas-, el- eller blandet drift. Combi varmeanlægget kan drives med 12 V-netdelen uden at skulle bruges køretøjets strøm, når køretøjet er parkeret på en campingplads.

Med integrerede varmestave: Kører i gas-, el- eller blandet tilstand
Hurtig og jævn vandopvarmning på kort tid
Ekstremt lavt strømforbrug

Tekniske detaljer

Energikilde
Propan/butan + strøm
Driftstryk
30 mbar
Nominel varmeeffekt ved gasdrift
2000 W / 4000 W / 6000 W
Nominel varmeeffekt ved el-drift
900 W / 1800 W
Nominel varmeeffekt ved blandingsdrift
maks. 6900 W
Brændstofforbrug
160 – 460 g/h
Strømforbrug (ved 12 V): Drift varmeanlæg og vandbeholder
Korttids maks. 6,5 A (gennemsnit ca. 1,4 A)
Strømforbrug (ved 230 V)
3,9 A / 7,8 A
Vandindhold
10 liter
Vægt
ca. 15,5 kg
Mål (L x B x H)

Highlights

Yderligere detaljer til Combi 6 E

Combi 6 E er en varmeovn med integreret vandvarmer. Den skelner sig fra Combi 6 med de integrerede, elektriske varmestave. Disse sørger for, at varmeanlægget fungerer i gas-, el- eller blandet drift. Combi varmeanlægget kan drives med 12 V-netdelen uden at skulle bruges køretøjets strøm, når køretøjet er parkeret på en campingplads.

Du skal kun indstille den ønskede temperatur på den digitale betjeningsdel. Resten klarer de effektive blæsere i Combi 6 E. Blæserne fordeler jævnt den varme luft i køretøjet via fire luftudtag. Når vandvarmeren er fyldt op, varmes vandet også op. Om sommeren kan du nøjes med at varme vandet op, uden at rummet varmes op. Ved temperaturer under ca. 3 °C åbner aftapningsventilen FrostControl og tømmer automatisk vandvarmeren. Vandet aftappes i stød, så afløbet ikke fryser til.

Combi 6 E er ikke kun effektiv og sparsommelig, men kan også monteres pladsbesparende og fleksibelt i ethvert køretøj.

 • Intuitiv betjening af Combi 6 E med den digitale betjeningsdel plus iNet ready
 • Klimaautomatik mulig sammen med et Truma klimaanlæg

Passende produkter

Hvilken campingvognsvarmer er den rigtige for dig?

Vores guide hjælper dig med at finde det rigtige varmeapparat til campingvognen.

Alternative produkter

FAQ

 • Kan jeg også opvarme opholdsrummet med min Truma Combi, hvis den ikke er fyldt med vand?

  Ja, Combi-varmeren kan bruges i ren opvarmningstilstand, selv med en tom vandbeholder.

 • Hvordan fungerer Truma Combi varmeapparatet?

  1 Kontrolpanel
  2 Gastilslutning
  3 Magnetventil
  4 Kombineret forbrændingsluft/udsugningshætte
  5 Forbrændingsluftventilator
  6 Gasbrænder
  7 Tændelektrode
  8 Forbrændingskammer
  9 Flammerør med baffel
  10 Ventilator til forbrændingsluft
  11 Varmeveksler
  12 Elektriske varmeelementer
  13 Fire varmluftsudtag
  14 Vandbeholder i rustfrit stål, 10 liter
  15 Tilslutningsrør til varmt vand
  16 Tilslutningsrør til koldt vand
  17 Rumtemperaturføler
  18 HDF-termokappe

  Varmelegemet startes, og den ønskede temperatur til opvarmning og varmtvand indstilles på Truma Combi LCD-betjeningspanelet (1). Varmelegemet er forbundet til køretøjets gasforsyning via gastilslutningen (2). Gasforsyningen til varmelegemet styres via magnetventilen (3). Den nødvendige forbrændingsluft kommer ind i apparatet gennem den ydre kanal af den kombinerede forbrændingsluft/udsugningshætte (4) og føres til gasbrænderen (6) ved hjælp af forbrændingsluftventilatoren (5). Gasbrænderen, som har to tændelektroder (7) og en flammeretningselektrode, antænder gas-luftblandingen i forbrændingskammeret (8).

  De varme udstødningsgasser afledes for enden af forbrændingskammeret på flammerørets (9) ledeplade og strømmer tilbage mellem brænderens flammerør og varmevekslerens indervæg. De tilføres atmosfæren via udstødningshætten (4).

  Cirkulationsventilatoren (10) blæser den luft, der skal opvarmes, ind i apparatet. Der strømmer luften langs varmevekslerens (11) finner, hvilket sikrer en optimal varmeoverførsel på grund af dens store overførselsflade. Inde i varmeveksleren er der yderligere 1800 W elektriske varmeelementer (12). De kan bruges til at opvarme vand og/eller varm luft alternativt eller som supplement. Den varme luft fordeles derefter i køretøjet via fire varmluftudtag (13).

  Friskvand er i den ydre rustfri vandbeholder, som rummer op til ti liter (14). Den opvarmes af varmeoverførslen fra varmeveksleren (11). På grund af vandbeholderens excentriske form cirkulerer det varme vand, hvilket sikrer en optimal blanding af vandet og bedre termisk lagdeling. Varmtvandstilslutningsrøret (15) forbinder Truma Combi med varmtvandsledningerne i køkken og badeværelse. Koldt vand pumpes fra ferskvandstanken via koldtvandstilslutningsrøret (16).

  Rumtemperaturføleren i køretøjet (17) måler lufttemperaturen i køretøjet. Vandtemperaturen måles også af interne temperaturfølere. Apparatet reducerer varmeydelsen, før den ønskede varme- og vandtemperatur er nået. Når den indstillede temperatur er nået, slukker brænderen. Når temperaturen falder til under de indstillede varme- og vandtemperaturer, tænder Truma Combi automatisk igen for at opvarme luft og vand (vinterdrift). I sommertilstand er det muligt at varme vandet op uafhængigt af rumvarmeren. HDF termokappen (18) giver god isolering til Truma Combi varmelegeme.

 • Kan Truma-varmeapparater også bruges, mens jeg kører bil?

  Ja, opvarmning under kørslen er mulig med Truma Combi og VarioHeat varmeapparater.

  På Truma S- og Trumatic S-varmeapparater er det kun muligt at betjene varmeapparatet under kørslen med en kappetop, som skal monteres frit i luftstrømmen. Truma anbefaler kapperne T-3 eller T-2. Ellers kan flammen blæse tilbage og forårsage skader på varmeapparatet.

  For at varmeapparatet skal kunne fungere korrekt, skal taghætten rage mindst 10 cm ud over tagbeslag som f.eks. tagbokse, ski- eller bagageholdere.

  Ved opvarmning under kørslen foreskriver direktivet UN ECE R 122 for autocampere og campingvogne en sikkerhedsafbryder. Truma MonoControl CS gastrykreguleringssystem opfylder dette krav. I hele Europa må et typegodkendt LPG-varmeapparat anvendes under kørslen (i henhold til direktiv UN ECE R 122), hvis systemet omfatter denne regulator med en korrekt konfigureret gasinstallation. Nationale bestemmelser skal overholdes.