segment_manoeuvring-systems

Mover smart A

Rangerhjælp med automatisk ind-/udsvingning til enakslede campingvogne

Mover smart A er den billige fuldautomatiske rangerhjælp fra Truma – med den velkendte Truma kvalitet. Rullerne svinges ind mod dækkene med et tryk på en knap – helt uden at bruge kræfter! Resten klarer du med fjernbetjeningen: Du bruger fjernbetjeningen til at manøvrere campingvognen smidigt, fintfølende og præcist.

 

Drej automatisk til og fra med et tryk på en knap
Start forsigtigt, stop præcist
Manøvrering er en leg med den praktiske fjernbetjening
Let at montere på alle almindelige rammer
Ingen TÜV-inspektion påkrævet takket være den generelle driftstilladelse
5 års reservedelsgaranti ved eftermontering hos en autoriseret Truma-forhandler

Tekniske detaljer

Tilladt samlet vægt
Enakslet
Anhængertype
Strømforbrug gennemsnitligt i plan med en totalvægt på
automatisk
Drejning til siderne
Maks. stigningsevne
13 % ved 2000 kg
Vægt
ca. 32 kg

A som i automatisk: Mover smart A

Mover smart A er den billige fuldautomatiske rangerhjælp fra Truma – med den velkendte Truma kvalitet. Rullerne svinges ind mod dækkene med et tryk på en knap – helt uden at bruge kræfter! Resten klarer du med fjernbetjeningen: Du bruger fjernbetjeningen til at manøvrere campingvognen smidigt, fintfølende og præcist.

Softstart-funktionen sikrer, at campingvognen starter uden ryk og standser millimeterpræcist. Campingvognen bremses, når du slipper betjeningsknapperne.

Det kan Mover smart A:

 • Klarer stigninger på 13 procent
 • Nem, præcis tilkobling til trækkøretøjet
 • Egnet til enakslede campingvogne op til 2000 kg

Rullerne er udført i aluminium og er utroligt lette og tilmed robuste. De griber fat i dækkene uden at glide og overfører drivkraften optimalt.

I tilknytning til producentens fabriksgaranti på to år giver Truma Partneren en garanti for reservedele på klimasystemer og Mover fra producenten Truma (”produktet”) på yderligere 3 år, altså for årene 3, 4 og 5 fra købsdatoen, til de efterfølgende nævnte betingelser.

Passende produkter

Hvilken Truma Mover er den rigtige for dig?

Vores guide hjælper dig med at finde den rigtige campingvognsflytter.

Alternative produkter

FAQ

 • Kan en Truma Mover bruges som tyverisikring?

  For at bruge Mover som tyverisikring skal drivrullerne køres op til hjulene. Det er ikke noget problem, hvis rullerne er under tryk i kort tid. Vi anbefaler dog ikke dette som en langsigtet foranstaltning. I så fald vil det permanente aftryk af drivrullerne på dækkene deformere og beskadige dem.

 • Hvilket batteri skal jeg bruge til Truma Mover?

  Til drift anbefaler vi generelt batterier til elbiler eller belysning. Det kan være gelbatterier eller AGM-batterier med rundcelleteknologi.

  For en optimal strømforsyning tilbyder vi Mover PowerSet.
  Truma Mover PowerSet består af optimalt afstemte topprodukter, som sikrer, at din Mover kan levere fuld effekt i op til 50 % længere tid.

  Truma anbefaler de højtydende Optima-batterier, som der findes en specielt tilpasset opladningskurve til med BC 10-opladeren.

 • Hvordan ved jeg, om jeg kan montere Truma Mover på min campingvogn?

  Manøvreringssystemet Truma Mover kan generelt monteres på de fleste campingvogne. Se de respektive mål i vores monteringsvejledning og i monteringsoversigten.

 • Garanti for reservedele til klimasystemer og Mover fra producenten Truma

  Garantigiver og -varighed

  I tilknytning til producentens fabriksgaranti på to år giver Truma Partneren en garanti for reservedele på klimasystemer og Mover fra producenten Truma (”produktet”) på yderligere 3 år, altså for årene 3, 4 og 5 fra købsdatoen, til de efterfølgende nævnte betingelser.

  Garantigiveren er den Truma Partner, hvor det pågældende produkt er købt og monteret fagmæssigt.

  Hvis der i garantiperioden udføres en reparation, starter garantivarigheden for de reparerede eller udskiftede dele ikke forfra, men derimod fortsætter den oprindelige garantivarighed.

  Garantiforudsætninger og -omfang

  Garantien for reservedele gælder for mangler ved produktet, som skyldes materiale- eller produktionsfejl.

  En udnyttelse af garantien for reservedele kan kun ske ved fremvisning af dette certifikat, den originale kvittering og med angivelse af produktets serienummer, som denne garanti skal bruges på.

  Reservedelsomkostningerne er dækket af denne garanti. Omkostningerne for af- og påmontering, afmontering af møbel- eller karrosseridele samt transport- og rejseomkostninger samt andre omkostninger, som ikke er reservedelsomkostninger, er ikke dækket.

  Truma Partneren træffer afgørelse om reparationens art. Udskiftede (reserve-)dele bliver garantigiverens ejendom.

  Undtagelser

  Garantikravet bortfalder

  ved ukyndig, uegnet, forkert eller skødesløs anvendelse af produktet,

  ved ukyndig installation, montering eller ibrugtagning, som ikke er i overensstemmelse med

  brugs- og monteringsanvisningen,

  ved ukyndig drift eller betjening, som ikke er i overensstemmelse med den pågældende

  brugs- og monteringsanvisning, især ved tilsidesættelse af vedligeholdelses-, pleje- og ad-

  varselsoplysninger,

  hvis installationer, reparationer eller indgreb ikke udføres af autoriserede partnere,

  for forbrugsmaterialer, sliddele og ved naturlig slitage,

  hvis produktet udstyres med reserve-, supplerings- eller tilbehørsdele, som ikke er

  producentens originaldele, eller som ikke er frigivet af producenten.

  ved skader pga. fremmede stoffer (fx olie, blødgøringsmiddel i gas), kemiske eller

  elektrokemiske indvirkninger i vandet, eller hvis produktet på anden vis er kommet i berø- ring med uegnede stoffer( fx kemiske produkter, brændbare stoffer, uegnede rengøringsmidler),

  ved skader pga. unormale miljø- eller uvedkommende driftsbetingelser,

  ved skader pga. force majeure eller naturkatastrofer samt pga. andre indvirkninger, som

  ikke er producentens ansvar,

  ved skader, som skyldes ukyndig transport,

  ved ændringer på apparatet inklusive på reserve-, supplerings- eller tilbehørsdele

  og installationen af disse, især forbrændingsgasudgangen eller på skorstenen ved slutkunden eller tredjemand.

  Øvrigt

  Yderligere krav, særligt erstatningskrav fra slutkunden eller tredjemand, er udelukket.

  Aftalemæssige eller lovmæssige krav fra slutkundens side over for Truma Partneren, såsom eksempelvis garanti- eller erstatningskrav, berøres ikke af denne reservedelsgaranti.

  Bestemmelserne i produktansvarsloven berøres ikke heraf.