segment_airconditioning-systems

Saphir compact

Magasinklimaanlæg til mindre og mellemstore køretøjer

Saphir compact er et magasinklimaanlæg, som er utroligt velegnet til små og mellemstore campingvogne og autocampere. Det køler ikke bare luften, men renser og tørrer den også. Et fnug- og et partikelfilter er monteret foran på apparatet. Klimasystemet er let, utroligt kompakt og forbruger kun lidt strøm.

Programmer køletid op til 15 timer i forvejen via timerfunktion
Vælg rumtemperatur i trin på én grad
Køler særligt støjsvagt
Kan bruges på campingpladser med en sikring på tre ampere eller mere
Vejer kun 20 kg
5 års reservedelsgaranti ved eftermontering hos en autoriseret Truma-forhandler

Tekniske detaljer

Spændingsforsyning
230 V – 240 V ~. 50 Hz
Strømforbrug til afkøling
2,8 A
Startstrøm
15 A (150 ms)
Køleeffekt
1800 W
Anvendelsesområde
+16 °C til +40 °C
Vægt (uden monteringsmateriale)
ca. 20 kg
Mål (L x B x H)
560 x 400 x 290 mm
Indbygningsmål (L x B x H)
790 x 440 x 290 mm
Indbygningsmål (L x B x H)
maks. 310 m³/h
Maksimal hældning under driften
8%

Highlights

Yderligere detaljer til Saphir compact

Saphir compact er et magasinklimaanlæg, som er utroligt velegnet til små og mellemstore campingvogne og autocampere. Det køler ikke bare luften, men renser og tørrer den også. Et fnug- og et partikelfilter er monteret foran på apparatet. Klimasystemet er let, utroligt kompakt og forbruger kun lidt strøm.

Magasinklimaanlægget reguleres nemt med fjernbetjeningen. Saphir compact kan også styres med den digitale betjeningsdel CP plus iNet ready. Monteres er et Truma Combi varmeanlæg i køretøjet ud over Truma klimaanlægget, får du også glæde af en klimaautomatik. Begge apparater tilpasser sig hinanden, indtil den ønskede temperatur opnås. Derudover kan den digitale betjeningsdel udvides med Truma iNet Box. Dermed kan alle TIN-buskompatible Truma apparater nemt styres via appen.

Saphir compact monteres centralt i en kasse, som for eksempel kan være placeret i bænken, så den kolde luft fordeles jævnt i hele campingvognen eller autocamperen.

 • Meget lavt strømforbrug
 • Arbejder utroligt roligt
 • Indvendig og udvendig blæser med lavt omdrejningstal i sleep-funktionen
 • Tre blæsertrin og to modi: Køling og recirkuleret luft

I tilknytning til producentens fabriksgaranti på to år giver Truma Partneren en garanti for reservedele på klimasystemer og Mover fra producenten Truma (”produktet”) på yderligere 3 år, altså for årene 3, 4 og 5 fra købsdatoen, til de efterfølgende nævnte betingelser.

Passende produkter

Hvilket klimaanlæg er det rigtige for dig?

Vores guide hjælper dig med at finde det rigtige klimaanlæg til campingvognen.

Alternative produkter

FAQ

 • Hvorfor har et Truma-klimaanlæg ikke samme køleeffekt som et bilklimaanlæg?

  I mange tilfælde bruges klimaanlæg i biler kun i 20 til 30 minutter. En behagelig temperatur på ca. 23 °C skal nås inden for meget kort tid. Fordi biler ofte har mørke farver indvendigt og udvendigt og vinklede vinduer, f.eks. forruden, bliver de meget hurtigt varme. Det er derfor, bilens klimaanlæg er udstyret med en høj køleeffekt (6 til 8 kW). De er meget kraftigere, da airconditionanlæggets kompressor drives af bilens motor. Det forklarer, hvorfor motoren mister strøm, når airconditionanlægget er tændt i bilen.

  På den anden side bliver autocampere ofte brugt i flere timer. Airconditionanlægget bruges også over en længere periode (under kørsel eller på campingpladsen). Lyse udvendige farver og stejle vinduer reducerer opvarmningen af køretøjet sammenlignet med biler. Klimaanlæggenes køleeffekt i autocampere er generelt meget lavere, da de er elektriske, og strømforsyningen er begrænset. Derfor er det vigtigt med et højt energieffektivitetsniveau, som sikrer optimal køleeffekt med lavt strømforbrug.

  Vores klimaanlæg kan producere en maksimal temperaturforskel på 10 °C under optimale forhold, f.eks. når køretøjet står i skygge, er mørkelagt, vinduer og ovenlysvinduer er lukkede, og luftfugtigheden er lav.

 • Kan Truma Saphir-klimaanlæggets koldluftsfordelingssystem tilsluttes eksisterende varmluftskanaler?

  Nej, det er det ikke.

  Varmluftskanalerne har ingen isolering, der beskytter mod kondensdannelse. Når Truma-klimaanlægget er i drift, vil der dannes kondensvand på det yderste paplag i varmluftkanalerne. Det vil beskadige kanalerne og opbevaringsrummene.

 • Hvad skal jeg overveje i forbindelse med vedligeholdelse af Truma-klimaanlæg?

  Truma-klimaanlæg har et lukket cirkulationssystem til kølig luft. I modsætning til biler skal der ikke efterfyldes eller udskiftes kølevæske.

  For Saphir-klimaanlæg anbefaler vi, at du renser fnugfilteret to gange om året og udskifter det, hvis det er nødvendigt. Vi anbefaler, at du udskifter partikelfilteret hvert år i begyndelsen af sæsonen.

  Med Aventa-klimaanlæg anbefaler vi, at du udskifter luftfilteret hvert år eller efter behov.

 • Garanti for reservedele til klimasystemer og Mover fra producenten Truma

  Garantigiver og -varighed

  I tilknytning til producentens fabriksgaranti på to år giver Truma Partneren en garanti for reservedele på klimasystemer og Mover fra producenten Truma (”produktet”) på yderligere 3 år, altså for årene 3, 4 og 5 fra købsdatoen, til de efterfølgende nævnte betingelser.

  Garantigiveren er den Truma Partner, hvor det pågældende produkt er købt og monteret fagmæssigt.

  Hvis der i garantiperioden udføres en reparation, starter garantivarigheden for de reparerede eller udskiftede dele ikke forfra, men derimod fortsætter den oprindelige garantivarighed.

  Garantiforudsætninger og -omfang

  Garantien for reservedele gælder for mangler ved produktet, som skyldes materiale- eller produktionsfejl.

  En udnyttelse af garantien for reservedele kan kun ske ved fremvisning af dette certifikat, den originale kvittering og med angivelse af produktets serienummer, som denne garanti skal bruges på.

  Reservedelsomkostningerne er dækket af denne garanti. Omkostningerne for af- og påmontering, afmontering af møbel- eller karrosseridele samt transport- og rejseomkostninger samt andre omkostninger, som ikke er reservedelsomkostninger, er ikke dækket.

  Truma Partneren træffer afgørelse om reparationens art. Udskiftede (reserve-)dele bliver garantigiverens ejendom.

  Undtagelser

  Garantikravet bortfalder

  ved ukyndig, uegnet, forkert eller skødesløs anvendelse af produktet,

  ved ukyndig installation, montering eller ibrugtagning, som ikke er i overensstemmelse med

  brugs- og monteringsanvisningen,

  ved ukyndig drift eller betjening, som ikke er i overensstemmelse med den pågældende

  brugs- og monteringsanvisning, især ved tilsidesættelse af vedligeholdelses-, pleje- og ad-

  varselsoplysninger,

  hvis installationer, reparationer eller indgreb ikke udføres af autoriserede partnere,

  for forbrugsmaterialer, sliddele og ved naturlig slitage,

  hvis produktet udstyres med reserve-, supplerings- eller tilbehørsdele, som ikke er

  producentens originaldele, eller som ikke er frigivet af producenten.

  ved skader pga. fremmede stoffer (fx olie, blødgøringsmiddel i gas), kemiske eller

  elektrokemiske indvirkninger i vandet, eller hvis produktet på anden vis er kommet i berø- ring med uegnede stoffer( fx kemiske produkter, brændbare stoffer, uegnede rengøringsmidler),

  ved skader pga. unormale miljø- eller uvedkommende driftsbetingelser,

  ved skader pga. force majeure eller naturkatastrofer samt pga. andre indvirkninger, som

  ikke er producentens ansvar,

  ved skader, som skyldes ukyndig transport,

  ved ændringer på apparatet inklusive på reserve-, supplerings- eller tilbehørsdele

  og installationen af disse, især forbrændingsgasudgangen eller på skorstenen ved slutkunden eller tredjemand.

  Øvrigt

  Yderligere krav, særligt erstatningskrav fra slutkunden eller tredjemand, er udelukket.

  Aftalemæssige eller lovmæssige krav fra slutkundens side over for Truma Partneren, såsom eksempelvis garanti- eller erstatningskrav, berøres ikke af denne reservedelsgaranti.

  Bestemmelserne i produktansvarsloven berøres ikke heraf.