segment_airconditioning-systems

Aventa comfort

Tagklimaanlæg med indbygget varmepumpe

Aventa comfort køler dit køretøj ned til en behagelig temperatur på meget kort tid. Luften renses og tørres samtidigt, så der opnås et behageligt indeklima ved selv små temperaturforskelle. Det effektive tagklimaanlæg kan endnu mere: Det kan også bruges som varmeanlæg. Takket være den indbyggede varmepumpe kan du varme din campingvogn eller caravan op i mellemsæsonen. Driften er særdeles energibesparende.

Behagelig forfriskning på ingen tid
Opvarmningsfunktion mulig
Omgivelsesbelysning fungerer også uden airconditiontilstand
Meget effektiv i køle- og varmetilstand
I tilfælde af garantikrav modtager du en erstatningsenhed inden for kort tid
5 års reservedelsgaranti ved eftermontering hos en autoriseret Truma-forhandler
Ny: Fås nu også i sort

Tekniske detaljer

Spændingsforsyning
230 V – 240 V ~, 50 Hz
Strømforbrug til afkøling
4,2 A
Strømforbrug til opvarmning
3,7 A
Startstrøm
28 A (150 ms)
Køleeffekt
2400 W
Varmeeffekt
1700 W
Anvendelsesområde
+4 °C til +40 °C
Vægt (uden monteringsmateriale)
ca. 33 kg
Mål udvendig (L x B x H)
1008 x 660 x 248 mm
Mål indvendig (L x B x H)
670 x 523 x 46 mm
Mål tagudsnit (L x B)
380 x 350 mm / 400 x 400 mm
Luftvolumenstrøm
max. 400 m³/h
Maksimal hældning under driften
8%

Highlights

Yderligere detaljer til Aventa comfort

Aventa comfort køler dit køretøj ned til en behagelig temperatur på meget kort tid. Luften renses og tørres samtidigt, så der opnås et behageligt indeklima ved selv små temperaturforskelle. Det effektive tagklimaanlæg kan endnu mere: Det kan også bruges som varmeanlæg. Takket være den indbyggede varmepumpe kan du varme din campingvogn eller caravan op i mellemsæsonen. Driften er særdeles energibesparende.

Alle Aventa klimaanlæg er teknisk optimeret, så de arbejder utroligt stille. Den kølige luft strømmer jævnt ind i hele kabinen via luftfordeleren. Du kan indstille de fire lufttilførsler efter ønske, så luften doseres optimalt. Der er også indbygget en hyggebelysning, der kan dæmpes, i luftfordeleren.

Du kan regulere rummets temperatur med fjernbetjeningen eller med den digitale betjeningsdel CP plus. Disse kan bestilles hos din Truma forhandler. Klimaautomatik er også muligt sammen med et Combi varmeanlæg. Varmeanlæg og klimaanlæg styres så automatisk, indtil den ønskede temperatur opnås. Derudover kan du udvide din Aventa comfort med Truma iNet Box og derefter betjene tagklimaanlægget via Truma App.

Truma klimaanlægget Aventa comfort kan monteres på værkstedet i stedet for et vindue. Da luftfordeleren inde i køretøjet er meget flad, indskrænker monteringen næsten ikke pladsen i kabinen.

 • Utrolig rolig i sleep-funktion takket være blæser med lavt omdrejningstal
 • Du kan programmere driftstiden med en timer
 • Rumtemperaturen indstilles gradvist
 • Fire modi (køling, opvarmning, automatik, recirkuleret luft) og tre blæsertrin
 • Hyggebelysningen fungerer også uden klimadrift

I tilknytning til producentens fabriksgaranti på to år giver Truma Partneren en garanti for reservedele på klimasystemer og Mover fra producenten Truma (”produktet”) på yderligere 3 år, altså for årene 3, 4 og 5 fra købsdatoen, til de efterfølgende nævnte betingelser.

Passende produkter

Hvilket klimaanlæg er det rigtige for dig?

Vores guide hjælper dig med at finde det rigtige klimaanlæg til campingvognen.

Alternative produkter

FAQ

 • Hvorfor har et Truma-klimaanlæg ikke samme køleeffekt som et bilklimaanlæg?

  I mange tilfælde bruges klimaanlæg i biler kun i 20 til 30 minutter. En behagelig temperatur på ca. 23 °C skal nås inden for meget kort tid. Fordi biler ofte har mørke farver indvendigt og udvendigt og vinklede vinduer, f.eks. forruden, bliver de meget hurtigt varme. Det er derfor, bilens klimaanlæg er udstyret med en høj køleeffekt (6 til 8 kW). De er meget kraftigere, da airconditionanlæggets kompressor drives af bilens motor. Det forklarer, hvorfor motoren mister strøm, når airconditionanlægget er tændt i bilen.

  På den anden side bliver autocampere ofte brugt i flere timer. Airconditionanlægget bruges også over en længere periode (under kørsel eller på campingpladsen). Lyse udvendige farver og stejle vinduer reducerer opvarmningen af køretøjet sammenlignet med biler. Klimaanlæggenes køleeffekt i autocampere er generelt meget lavere, da de er elektriske, og strømforsyningen er begrænset. Derfor er det vigtigt med et højt energieffektivitetsniveau, som sikrer optimal køleeffekt med lavt strømforbrug.

  Vores klimaanlæg kan producere en maksimal temperaturforskel på 10 °C under optimale forhold, f.eks. når køretøjet står i skygge, er mørkelagt, vinduer og ovenlysvinduer er lukkede, og luftfugtigheden er lav.

 • Hvordan køler jeg min campingvogn eller autocamper særligt effektivt?

  Du kan holde hovedet koldt ved enhver temperatur ved at følge disse tips:
  Før du starter systemet, skal du kontrollere, at campingpladsen har tilstrækkelige sikringer (min. 4 A).
  Placer køretøjet i skyggen, hvis det er muligt.
  At lukke persiennerne reducerer varmestrålingen.
  Rengør dit tag med jævne mellemrum – beskidte tage er varmere tage.
  Udluft bilen ordentligt, før apparatet startes, så den ophobede varme luft fjernes fra bilen.
  For at opnå et sundt indeklima må forskellen mellem inde- og udetemperaturen ikke være for stor.
  Under driften renses og affugtes den cirkulerende luft. Affugtning af fugtig luft skaber et behageligt indeklima, selv om temperaturforskellene ikke er store.
  Ved køling skal alle døre og vinduer lukkes, så der ikke dannes kondens på luftfordeleren.

 • Hvad skal jeg overveje i forbindelse med vedligeholdelse af Truma-klimaanlæg?

  Truma-klimaanlæg har et lukket cirkulationssystem til kølig luft. I modsætning til biler skal der ikke efterfyldes eller udskiftes kølevæske.

  For Saphir-klimaanlæg anbefaler vi, at du renser fnugfilteret to gange om året og udskifter det, hvis det er nødvendigt. Vi anbefaler, at du udskifter partikelfilteret hvert år i begyndelsen af sæsonen.

  Med Aventa-klimaanlæg anbefaler vi, at du udskifter luftfilteret hvert år eller efter behov.

 • Garanti for reservedele til klimasystemer og Mover fra producenten Truma

  Garantigiver og -varighed

  I tilknytning til producentens fabriksgaranti på to år giver Truma Partneren en garanti for reservedele på klimasystemer og Mover fra producenten Truma (”produktet”) på yderligere 3 år, altså for årene 3, 4 og 5 fra købsdatoen, til de efterfølgende nævnte betingelser.

  Garantigiveren er den Truma Partner, hvor det pågældende produkt er købt og monteret fagmæssigt.

  Hvis der i garantiperioden udføres en reparation, starter garantivarigheden for de reparerede eller udskiftede dele ikke forfra, men derimod fortsætter den oprindelige garantivarighed.

  Garantiforudsætninger og -omfang

  Garantien for reservedele gælder for mangler ved produktet, som skyldes materiale- eller produktionsfejl.

  En udnyttelse af garantien for reservedele kan kun ske ved fremvisning af dette certifikat, den originale kvittering og med angivelse af produktets serienummer, som denne garanti skal bruges på.

  Reservedelsomkostningerne er dækket af denne garanti. Omkostningerne for af- og påmontering, afmontering af møbel- eller karrosseridele samt transport- og rejseomkostninger samt andre omkostninger, som ikke er reservedelsomkostninger, er ikke dækket.

  Truma Partneren træffer afgørelse om reparationens art. Udskiftede (reserve-)dele bliver garantigiverens ejendom.

  Undtagelser

  Garantikravet bortfalder

  ved ukyndig, uegnet, forkert eller skødesløs anvendelse af produktet,

  ved ukyndig installation, montering eller ibrugtagning, som ikke er i overensstemmelse med

  brugs- og monteringsanvisningen,

  ved ukyndig drift eller betjening, som ikke er i overensstemmelse med den pågældende

  brugs- og monteringsanvisning, især ved tilsidesættelse af vedligeholdelses-, pleje- og ad-

  varselsoplysninger,

  hvis installationer, reparationer eller indgreb ikke udføres af autoriserede partnere,

  for forbrugsmaterialer, sliddele og ved naturlig slitage,

  hvis produktet udstyres med reserve-, supplerings- eller tilbehørsdele, som ikke er

  producentens originaldele, eller som ikke er frigivet af producenten.

  ved skader pga. fremmede stoffer (fx olie, blødgøringsmiddel i gas), kemiske eller

  elektrokemiske indvirkninger i vandet, eller hvis produktet på anden vis er kommet i berø- ring med uegnede stoffer( fx kemiske produkter, brændbare stoffer, uegnede rengøringsmidler),

  ved skader pga. unormale miljø- eller uvedkommende driftsbetingelser,

  ved skader pga. force majeure eller naturkatastrofer samt pga. andre indvirkninger, som

  ikke er producentens ansvar,

  ved skader, som skyldes ukyndig transport,

  ved ændringer på apparatet inklusive på reserve-, supplerings- eller tilbehørsdele

  og installationen af disse, især forbrændingsgasudgangen eller på skorstenen ved slutkunden eller tredjemand.

  Øvrigt

  Yderligere krav, særligt erstatningskrav fra slutkunden eller tredjemand, er udelukket.

  Aftalemæssige eller lovmæssige krav fra slutkundens side over for Truma Partneren, såsom eksempelvis garanti- eller erstatningskrav, berøres ikke af denne reservedelsgaranti.

  Bestemmelserne i produktansvarsloven berøres ikke heraf.