Databeskyttelseserklæring

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von-Braun-Straße 12, D-85640 Putzbrunn

Denne databeskyttelseserklæring gælder for hjemmesiderne truma.com, truma.com/serviceblog, dealer.truma.com, oem.truma.com og go2-camping.com (“hjemmesiderne”) samt Truma-appen til iOS og Android, i den form, de drives af Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG (“Truma” eller “vi”). Denne erklæring vedr. databeskyttelse gælder derudover også for vores profil på Facebook (http://www.facebook.com/truma.official) og Instagram (@truma.official). 

Denne erklæring gælder ikke for hjemmesider fra tredjepart, som vi henviser til ved hjælp af links.

Vi behandler altid personoplysninger, som indsamles ved besøg på vores hjemmesider eller brug af vores apps, efter de relevante bestemmelser vedr. databeskyttelse.

Denne databeskyttelseserklæring informerer dig om, hvornår hvilke personoplysninger behandles, når du bruger vores hjemmesider og apps, samt om, hvordan disse oplysninger anvendes. Desuden får du oplysninger om, hvilke rettigheder du har vedr. anvendelsen af dine oplysninger, og hvem du kan kontakte.

1. Behandling af data og behandlingens formål

1.1 Personoplysninger

Personoplysninger er alle oplysninger, der kan føres tilbage til en identificeret eller identificerbar naturlig person, art. 4 stk. 1 i GDPR. Det drejer sig om navn, adresse, fødselsdato eller telefonnummer. Ikke-personrelaterede oplysninger er data, der ikke kan føres tilbage til dig.

1.2 Dataindsamling

På hjemmesiderne og i vores apps indsamler vi kun personoplysninger, hvis det enten er nødvendigt af hensyn til det planlagte eller af dig ønskede formål, eller hvis du meddeler os dem frivilligt, f.eks. ved at du tager kontakt til os eller ansøger online.

1.2.1 Hjemmesider

Ved besøg på vores hjemmesider registreres følgende omtalte oplysninger (“brugsdata”) automatisk uden din medvirken og indtil de slettes automatisk. Disse oplysninger knyttes hverken til en bestemt person eller afslører din identitet.

 • IP-adressen på den computer/slutenhed, der kontaktes fra
 • Adgangstidspunkt (dato og klokkeslæt)
 • Den anvendte browser og evt. styresystemet på din slutenhed
 • Navn og URL på den åbnede fil
 • Den hjemmeside, som du er kommet til vores hjemmeside fra (såkaldt henvisende side)
 • Hjemmesider, som åbnes af din slutenhed via vores hjemmeside.

Disse brugsdata indsamles og behandles for at gøre brugen af hjemmesiderne mulig. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. a) i GDPR. 

Desuden anvender vi disse brugsdata til optimering af vores tilbud, som garanti for systemsikkerheden og til statistiske formål.  Også her er retsgrundlaget for behandlingen dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. a) i GDPR.

Vi indsamler kun personoplysninger, hvis disse er nødvendige for indgåelsen eller opfyldelsen af et kontraktforhold eller hvis du meddeler os dem frivilligt, især ved optagelse af kontakt foranlediget af dig, som led i online-ansøgning eller en registrering, en anmodning om mobil kundeservice eller tilsendelse af nyhedsbrevet. Retsgrundlaget for dette er art. 6 stk.1 pkt. 1 lit a) og b) i GDPR.

Anvendelsen af oplysningerne er bundet til et formål.

I forbindelse med implementering af vores hjemmeside samarbejder vi med Ray Sono AG, der som led i tjenesteydelsen har mulighed for at se personoplysningerne.

Inden for online-ansøgning registreres og gemmes dine personoplysninger af vores udbyder perbit Software GmbH.

Med disse udbydere har vi indgået relevante databeskyttelsesretlige aftaler.

1.2.2 Portal for forhandlere og OEM

Hvis du ønsker at anvende vores portal for forhandlere og OEM, skal du lade dig registrere. I den forbindelse indsamler vi følgende data om dig. Vær opmærksom på, at der findes obligatoriske felter, hvor der kræves indtastning, for at vi kan behandle din forespørgsel. Disse felter er markeret med en stjerne. Giver du os også oplysninger i de andre felter, bruges disse til statistiske formål og til forbedring af vores tilbud:

 • Kundenummer
 • Virksomhed
 • Ekstra virksomhed (valgfrit)
 • Tiltaleform
 • Fornavn og efternavn
 • Adresse
 • Sprog
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer (valgfrit)

De oplysninger, som du har stillet til rådighed under registreringen, sammenlignes og kontrolleres via Salesforce.

Nærmere oplysninger om Salesforce findes længere nede i denne databeskyttelseserklæring.

Vi indsamler dataene med henblik på afviklingen af kontraktforholdet, især ved bestillinger og ved udlevering af varer. Retsgrundlaget for dette er dit samtykke jf. art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit a) og b) i GDPR.

Uden angivelse af disse oplysninger er etableringen af en adgang til denne portal ikke mulig.

Udleveringen af varer sker via en ekstern udbyder. Retsgrundlaget for anvendelsen af oplysningerne under udleveringen af varer er art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. a) og b) i GDPR.

Som registreret forhandler eller OEM råder du over forskellige funktionaliteter; du har især mulighed for at genere egne formularer og ændre dine adresseoplysninger i portalen.

1.3  Apps

1.3.1 Truma App, Truma LevelControl App, Truma Cooler App

Hvis du bruger vores apps indsamler vi følgende brugsdata fra den pågældende app i pseudonymiseret form:

 • Oplysninger om mobil enhed
 • MobilDevice ID
 • Placering
 • App-version
 • Produktets firmware-version 
 • Produktets serienummer
 • Brugsdata fra appen som indstillingsværdier, anvendte funktioner, hyppighed og tidspunkt for adgangen, fejlmeddelelser
 • Brugsdata fra forbundne enheder og produkter.

Disse oplysninger behandler vi til statistiske formål, til optimering af vores tilbud, til sikring af systemsikkerheden og til efterretninger om brugen af produkterne til forbedring af appen, produktet, vores tilbud om optimering af testsituationer samt til vurdering af servicesituationer. Retsgrundlaget for dette er art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit a) og b) i GDPR.

I vores apps har du mulighed at oprette en fjernstyring til dine Truma-enheder via Bluetooth eller ved Truma-appen via sms. Til dette formål indsamler og behandler vi oplysninger om din mobiltelefon samt den enhed, der skal betjenes, for at kunne stille tjenesten til rådighed. Uden indsamlingen af data er appens funktionalitet samt de funktioner, der stilles til rådighed, ikke mulige.

Visse funktioner i appen anvender din aktuelle placering. Din placering bestemmes ved hjælp af forbindelsen til trådløse netværk (wi-fi), sendemaster for mobiltelefoni eller ved hjælp af GPS. Dataene er nødvendige for Bluetooth-funktionen på Android-enheder. Kort tid efter opstart af appen, vil du blive spurgt, om du ønsker at anvende disse tjenester. Anvendelsen af din aktuelle placering ved hjælp af appen kan du til enhver tid deaktivere under indstillingerne på din mobiltelefon.

I Truma Cooler App kan der også ved hjælp af kamerafunktionen oprettes forbindelse til Truma Cooler ved scanning af QR-koden. Kort tid efter opstart af appen, vil du blive spurgt, om du ønsker at anvende disse tjenester.

1.3.2 iNet X App 

1.3.2.1. Behandlingens art og formål

I appen har du mulighed for at fjernstyre enhederne i din bil via Bluetooth. Til dette formål indsamler og behandler vi oplysninger om din mobiltelefon samt den enhed, der skal betjenes, for at kunne stille tjenesten til rådighed. Uden indsamlingen af data er appens funktionalitet samt de funktioner, der stilles til rådighed, ikke mulige.

Disse oplysninger behandler vi til statistiske formål i pseudonymiseret form, til optimering af vores tilbud, til sikring af systemsikkerheden og forbedring af appen, produktet, vores tilbud om optimering af testsituationer samt til vurdering af servicesituationer.

I forbindelse med registreringen i appen registrerer vi dit navn og din e-mailadresse. Uden indsamlingen af data er appens funktionalitet samt de funktioner, der stilles til rådighed, ikke mulige. Vi behandler disse data med henblik på at kunne udbyde vores tjenester, som du kan få vist og administrere i appen.

Hvis du giver os dit samtykke til behandling under punktet ”Extended Service”, behandler vi de ovenfor nævnte data personaliseret. Desuden indsamler vi enhedsdata fra iNet X Panel og dertilhørende telemetridata.  Vi behandler disse data for hurtigere at kunne identificere de pågældende fejl og hvordan disse opstår under brug af enheden i forbindelse med servicehenvendelser. Derved kan vi bearbejde og løse servicehenvendelser mere målrettet og hurtigere. Desuden kan vi identificere principiel reproducerbarhed for enkelte problemer tidligere og dermed udforme vores produkter mere sikkert.

Godkendelse af placeringen er påkrævet for at kunne anvende Bluetooth-funktionen i Android-enheder. Truma anvender eller lagrer dog på intet tidspunkt dette. Kort tid efter opstart af appen, vil du blive spurgt, om du ønsker at anvende disse tjenester. Anvendelsen af din aktuelle placering ved hjælp af appen inden for rammerne af Bluetooth-funktionen kan du til enhver tid deaktivere under indstillingerne på din mobiltelefon. Deaktiveringen medfører dog begrænsning af funktionen i appen.

1.3.2.2. Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingen af de indtastede data sker på grundlag af din godkendelse af brugerbetingelserne (art. 6, stk. 1, litra b i GDPR). Desuden kan der ske behandling af yderligere personoplysninger på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR).

1.3.2.3. Datakategorier

 • Oplysninger om mobil enhed
 • MobilDevice ID
 • App-version
 • Produkternes firmware-version
 • Produkternes serienummer
 • Navn og e-mailadresse
 • Produktets telemetri- og enhedsdata

1.3.2.4. Modtagere

 • Medarbejdere i egen virksomhed
 • IT-serviceudbydere, der anvendes, hvis der er indgået en kontrakt om ordrebehandling i henhold til artikel 28 i GDPR.

1.3.2.5. Dataopbevaringsperioder

Dataene behandles kun i denne sammenhæng, så længe der foreligger et samtykke hertil. Derefter slettes eller anonymiseres dataene, hvis der ikke nogen lovbestemte forpligtelser om opbevaring af dataene, der udelukker dette. Når du tager kontakt til os i denne sammenhæng bedes du benytte de kontaktoplysninger, der er angivet i starten af denne databeskyttelseserklæring.

1.3.2.6. Lovmæssigt / aftalemæssigt krav

Tilvejebringelsen af dine personoplysninger sker frivilligt og udelukkende på grundlag af dit samtykke eller din tilladelse. Hvis du forhindrer adgangen, kan dette medføre funktionsbegrænsninger under brugen.

1.3.2.7. Overførsel til tredjelande

Behandlingen sker også uden for den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Den begrænser sig til hosting af platformen i Microsoft Cloud Azure. For at garantere databeskyttelsesniveauet i dette tredjeland har vi indgået aftaler om standarddatabeskyttelsesklausuler og yderligere garantier med Microsoft.

1.3.2.8. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til lagring af dine personlige oplysninger med virkning for fremtiden.
Du kan forhindre lagring af brugsdataene ved hjælp af en tilhørende indstilling i din app; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke længere vil kunne anvende alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang.

1.3.2.9. Automatisk beslutningsproces og profilering

Systemkonfigurationen i campingkøretøjet kan vurderes og analyseres med henblik på produkt- og serviceoptimering ved hjælp af iNet X-appen. Med henblik på dette opretter vi en pseudonymiseret brugerprofil ved hjælp af tilfældige enheds-ID’er. Der udføres ingen automatiseret beslutningsproces, som knytter sig til brugerne af appen. 

2. Anvendelse, lagring og sletning af cookies  

2.1 Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer eller dine mobile enheder (“slutenheden” eller “slutenhederne”), når du går ind på vores hjemmesider. Stedet, der anbringer disse cookies (her os), modtager en række bestemte oplysninger.

Under visse omstændigheder anvender vi lignende metoder, som Pixel, Web-Beacons osv. Af hensyn til ensartetheden kaldes alle sidde metoder samlet “cookies”.

Vi skelner mellem fire kategorier af cookies: (a) nødvendige og (b) funktionelle cookies, (c) marketing-cookies og (d) analyse-cookies.

Cookies kan være nødvendige for at få vores hjemmeside til at virke korrekt (nødvendige cookies).

Ved anvendelsen af cookies kan vi desuden stille mere brugervenlige og effektive funktionaliteter til rådighed, som uden anbringelsen af cookies ville være begrænset eller slet ikke være mulig.

Ved at sætte en cookie kan informationer og tilbud på vores hjemmesider, f.eks. når det gælder brugeren, optimeres i forhold til dennes behov. Cookies gør det, som allerede nævnt, muligt for os at genkende dig på vores hjemmeside. Formålet med denne genkendelse er at gøre brugen af vores hjemmeside lettere for dig (funktionelle cookies).

En anden anvendelsesmulighed for cookies ligger inden for online-marketing. Disse cookies kan personaliseres, så du både modtager relevante og interessante annoncer på Trumas hjemmesider samt på eksterne hjemmesider. Dette opnås med (målrettede) marketing-cookies.

Cookies kan også anvendes til at analysere trafikken på hjemmesiden, til at finde antallet af besøgende på siden og finde ud af, hvordan hjemmesiden kan forbedres. Vi knytter ikke forbindelse mellem statistikkerne om brugen af hjemmesiden eller andre rapporter og enkeltpersoner. Disse cookies kaldes analyse-cookies.

2.2 Administration og deaktivering af cookies i din browser og på vores hjemmesider

Cookies gemmes på din computer. Du kan altid bestemme, om du vil slette disse cookies fra din computer. Ved hjælp af indstillingerne i din browser kan du selv bestemme, om overførslen af disse cookies fra din computer til os skal være deaktiveret, begrænset eller om disse cookies skal slettes helt. Deaktiverer du alle cookies til vores hjemmeside, kan alle funktioner på hjemmesiden evt. ikke længere udnyttes i fuldt omfang.

Følgende liste giver mere information om deaktivering eller administration af dine cookie-indstillinger i den browser, du anvender:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Du har desuden mulighed for at tilpasse dine cookie-indstillinger direkte på vores hjemmesider. Ved at klikke på “Cookies” kan du vælge, hvilken type af cookies du vil aktivere på vores hjemmeside, og hvilke du vil deaktivere ved hjælp af en såkaldt “Opt-out”. Du kan altid ændre dine indstillinger. Bemærk: Hvis du sletter dine cookies, medfører det, at Opt-out-cookies også slettes og eventuelt skal aktiveres af dig igen. Desuden finder du under “Cookies-indstillinger” en liste med alle af os anvendte cookies.

2.3 Cookie-indstillinger

Følgende tabel viser en liste over, hvilke cookies vi anvender på vores hjemmesider. Du kan finde mere om dette i følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

Navn

Type

Data

Forklaring

Levetid

Opt-Out

Google Maps

Nødvendige cookies

 • IP-adresse
 • Information om placering

Web-Mapping-tjeneste

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige af hensyn til behandlingen.

Se Cookie-fanebladet på
Truma-hjemmesiden www.truma.com

Google Webfonte

Nødvendige cookies

 • Browseroplysninger (browsertype, henvisende sider filer vist på til hjemmesiden styresystem, dato-/tidsstempel og /eller Clickstream-data)
 • Brugsdata (visninger, klik)
 • Cookie-data
 • Google-Account-oplysninger (hvis du er registreret)
 • CSS-anmodninger
 • IP-adresse
 • Krav til skrifttypefiler
 • Indsamlede brugsdata
 • Henvisende URL

Visning af skrifttyper

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige af hensyn til behandlingen.

Se Cookie-fanebladet på
Truma-hjemmesiden www.truma.com

Google Tag Manager

Nødvendige cookies

 • IP-adresse
 • Browser-type
 • Enhedsoplysninger
 • Cookie-informationer
 • Henvisende URL
 • Besøgte sider
 • Styresystem
 • Søgeanmodning 
 

Oplysningerne slettes, så snart der ikke længere er brug for dem.

Klik her for Opt-Out https://safety.google/privacy/privacy-controls/ 

Vimeo

Funktionelle cookies

 • Ingen oplysninger

Tjeneste til visning af videoer

Oplysningerne slettes, så snart der ikke længere er brug for dem.

Klik her for Opt-Out: https://vimeo.com/privacy

YouTube-video

Funktionelle cookies

 • Henvisende URL
 • IP-adresse

Video-Player-tjeneste

Oplysningerne slettes, så snart der ikke længere er brug for dem

Klik her for Opt-Out: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pardot

Marketing-cookies

 • Browsertype
 • IP-adresse
 • Styresystem
 • Antal sideåbninger

Markering-automatiserings-værktøj

Oplysningerne slettes, så snart der ikke længere er brug for dem

Yderligere oplysninger og Opt-Out: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Facebook Pixel

Marketing-cookies

 • Facebook bruger-ID
 • Browser-informationer
 • Brugsdata
 • Enhedsoplysninger
 • Ikke fortrolige brugerdefinerede data
 • Henvisende URL
 • Pixel-ID
 • Information om placering
 • Pixel-specifikke data
 • Brugeradfærd
 • Sete annoncer
 • Interaktioner med reklame, services og produkter
 • Marketinginformation
 • Set indhold
 • IP-adresse

Tracking-teknologi

Oplysningerne slettes, så snart der ikke længere er brug for dem

Opt-out: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Dobbeltklik reklame

Marketing-cookies

 • Kliksti
 • IP-adresse
 • Cookie-informationer
 • Browser-informationer
 • Enheds-ID
 • Internetudbyder
 • Demografiske data
 • Dato og klokkeslæt for besøget
 • Sideåbninger
 • Udbydende domæner
 • Hardware-/softwaretype
 • Information om placering
 • Søgehistorik
 • Interaktionsdata
 • Reklamevisninger

Reklametjeneste til optimering og analyse

Oplysningerne slettes, så snart der ikke længere er brug for dem

Klik her for Opt-Out: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Google Analytics

Analyse-cookies

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for besøget
 • Brugsdata
 • Kliksti
 • App-opdateringer
 • Browser-informationer
 • Enhedsinformationer
 • JavaScript-support
 • Besøgte sider
 • Henvisende URL
 • Downloads
 • Flash-version
 • Information om placering
 • Købsaktivitet
 • Widget-interaktioner

Webanalysetjeneste

Opbevaringsfristen afhænger af arten af de gemte data. Enhver kunde kan definere, hvor længe Google Analytics-data opbevares, før de automatisk slettes.

Se Cookie-fanebladet på
Truma-hjemmesiden www.truma.com, yderligere oplysninger og Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

2.4 Nødvendige cookies

Disse teknologier er nødvendige for at garantere hjemmesidens kernefunktionalitet.

2.4.1 Generelt om Google-tjenester

På vores hjemmeside anvendes der forskellige tjenester fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Til det europæiske område stiller virksomheden Google Ireland Limited (“Google”) (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alle Google-tjenester til rådighed.

Yderligere oplysninger om de enkelte, konkrete tjenester fra Google, der anvendes på denne hjemmeside, findes i denne databeskyttelseserklæring.

Ved integration af Google-tjenester indsamler Google i nogle tilfælde informationer (også personoplysninger) og behandler disse. Det kan i den forbindelse ikke udelukkes, at Google også videregiver oplysningerne til en server i et tredjeland.

Behandlingen sker også uden for den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). For at sikre databeskyttelsesniveauet i dette tredjeland, har vi indgået standarddatabeskyttelsesklauser med Google (Analytics). 

Vi kan ikke påvirke, hvilke data Google rent faktisk indsamler og behandler. Google oplyser dog, at der som udgangspunkt blandt andet behandles følgende oplysninger (også personoplysninger):

 • Protokoldata (især IP-adressen);
 • Standardrelaterede oplysninger;
 • Entydige applikationsnumre;
 • Cookies og lignende teknologier.

Når du er logget på din Google-konto, kan Google afhængigt af dine kontoindstillinger tilføje de behandlede oplysninger til din konto og behandle dem som personrelaterede oplysninger, se også www.google.de/policies/privacy/partners/;  

En direkte tilføjelse af disse oplysninger kan du forhindre ved at logge ud af din Google-konto eller foretage de pågældende kontoindstillinger på din Google-konto. Desuden kan du forhindre installationen af cookies – hvis Google gemmer nogle – med de relevante indstillinger i din browser; der henvises dog til, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne anvende alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den videre behandling og udnyttelse af data fra Googles side samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder angående dette til beskyttelse af dit privatliv findes i databeskyttelsesanvisningerne fra Google på https://policies.google.com/privacy?hl=dk.

Anvisninger vedr. privatlivsindstillingerne fra Google findes på:https://privacy.google.com/take-control.html.

2.4.2 Google Maps

Hjemmesiderne anvender Google Maps til visning af interaktive kort og til generering af rutebeskrivelser. Google Maps er en korttjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Til det europæiske område stiller virksomheden Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alle Google-tjenester til rådighed. Ved anvendelse af Google Maps kan oplysninger om brugen af hjemmesiden inkl. din IP-adresse og den (start)-adresse, der er indtastet som led i ruteplanlægningsfunktionen overføres til Google Inc. i USA. Når du åbner en af siderne på vores hjemmeside, der indeholder Google Maps, opbygger din browser en direkte forbindelse til Googles servere. Kortindholdet overføres af Google direkte til din browser og integreres af denne på hjemmesiden. Så vidt vi er informeret, gælder dette følgende data:

 • Dato og klokkeslæt for besøget på den pågældende hjemmeside;
 • Internetadresse eller URL for den åbnede hjemmeside;
 • IP-adresse;
 • Evt. placeringsdata og
 • den (start)-adresse, der er indtastet som led i ruteplanlægningen.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er dit samtykke jf. art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. a) i GDPR vedrørende overførslen af data til Google til egne formål. Vi behandler dine data, indtil du tilbagekalder dit samtykke, eller dine personoplysninger til opnåelse af ovennævnte formål ikke længere er nødvendige. Dette er som regel tilfældet, når din Google-Maps-anmodning er blevet færdigbehandlet.

Vi har ingen indflydelse på den videre behandling og anvendelse af dataene fra Googles side.

Hvis du ikke ønsker, at Google skal behandle oplysninger om dig via vores internetsider, kan du deaktivere JavaScript i dine browser-indstillinger. I så fald kan du dog ikke længere anvende kortvisningen.

2.4.3 Google Webfonts

Vi integrerer skrifttyperne fra udbyderen Google (“Google Fonts”), hvor dine oplysninger udelukkende anvendes af hensyn til visningen af skrifttyperne i din browser. Til det europæiske område stiller virksomheden Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alle Google-tjenester til rådighed. Integrationen sker på baggrund af vores berettigede interesse jf. art. 6 stk. 1 pkt.1 lit. f) i GDPR i en teknisk sikker, vedligeholdelsesfri og effektiv levering af skrifttyper (forbedret indlæsningstid), hvis ensartede visning sker under hensyntagen til eventuelle licensretlige restriktioner for disses integration. Yderligere oplysninger om afvejningen af interesser kan ses på privacy@truma.com.

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til indstillingen i din browser. Hvis du ikke har foretaget nogen manuel indstilling, behandler vi dine personoplysninger i maksimalt et år.  

Vi behandler til dette formål følgende personoplysninger, der indsamles ved brugen af denne tjeneste:

 • Browseroplysninger (browsertype, henvisende sider og afsluttede sider, viste filer på vores hjemmeside, styresystem, dato- og tidsstempel og/eller Clickstream-data);
 • Brugsdata (visninger, klik);
 • Cookie-data;
 • Google-Account-oplysninger (hvis du er registreret);
 • CSS-anmodninger;
 • IP-adresse;
 • Krav til skrifttypefiler;
 • Indsamlede brugsdata;
 • Henvisende URL.

2.4.4 Google Tag Manager

Vi anvender Google Tag Manager. Det er en løsning, som du som bruger kan anvende til at administrere hjemmeside-tags via en overflade. Selve værktøjet, som implementerer disse tags, er et cookiefrit domæne og indsamler ingen af dine personoplysninger. Værktøjet sørger for at opløse andre tags, som under visse omstændigheder indsamler data. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data. Hvis der på domæne- eller cookieniveau foretages en deaktivering, gælder den for alle tracking-tags, der implementeres med Google Tag Manager.

2.5 Funktionelle cookies

2.5.1 Vimeo

Vi anvender ved integration af videoer bl.a. tjenesten Vimeo. Vimeo drives af Vimeo, LLC med hovedsæde i 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

På vores hjemmesider anvender vi plugins fra udbyderen Vimeo. Når du åbner en hjemmeside i vores internetpræsentation, der er udstyret med en sådan plugin, f.eks. vores mediatek –, oprettes der en forbindelse til Vimeo-serverne, og derved vises dette plugin. I den forbindelse meddeles Vimeo-serveren, hvilke af vores hjemmesider, du har besøgt. Er du i den forbindelse logget på som medlem hos Vimeo, videregiver Vimeo denne oplysning til din personlige brugerkonto. Ved anvendelse af dette plugin, f.eks. ved klik på startknappen på en video, videregives denne oplysning ligeledes til din brugerkonto. Du kan forhindre denne videregivelse ved at logge dig af din Vimeo-brugerkonto og slette de pågældende cookies før besøg på vores hjemmeside.

Behandlingen sker også uden for den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). For at sikre databeskyttelsesniveauet i dette tredjeland, har vi indgået standarddatabeskyttelsesklauser med Vimeo.

Yderligere oplysninger om Vimeos behandling af data og henvisning til databeskyttelse findes på https://vimeo.com/privacy.

Vi bærer i sammenhæng med visningen af Vimeo-videoer på vores hjemmeside et fælles ansvar for indsamlingen af dine data og overdragelsen af samme ved overføring, jf. art. 26 i GDPR. For enhver yderligere behandling i sammenhæng med visningen af Vimeo-videoer på vores hjemmeside er det kun Vimeo, der er ansvarlig jf. GDPR. Retsgrundlaget for anvendelsen af Vimeo ved den ansvarlige er baseret på din accept iht. art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. a) i GDPR.

Vi behandler kun dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for afspilningen af videoer, og gemmer ikke dine åbninger.

2.5.2 YouTube Video

På vores hjemmeside anvender vi videoer fra YouTube. Der er tale om en videoportal fra YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, (kaldt “YouTube”).

YouTube er et datterselskab til Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Behandlingen sker også uden for den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). For at sikre databeskyttelsesniveauet i dette tredjeland, har vi indgået standarddatabeskyttelsesklauser med YouTube.

Vi anvender YouTube i sammenhæng med funktionen “Udvidet databeskyttelsesfunktion” for at kunne vise dig videoer. Funktionen “Udvidet databeskyttelsesfunktion” bevirker iht. oplysninger fra YouTube, at de nærmere betegnede data kun overføres til YouTubes server, når du rent faktisk starter en video.

Så snart du starter en afspilningen af en af de integrerede videoer ved at klikke, gemmer YouTube ved hjælp af den udvidede databeskyttelsesfunktion kun cookies på din enhed, der ikke indeholder nogen personoplysninger, medmindre du samtidig er logget på en Google-tjeneste. Disse cookies kan forhindres ved hjælp af tilhørende browserindstillinger og -supplementer.

Uden denne “Udvidede databeskyttelse” oprettes der forbindelse til YouTubes server i USA, så snart du åbner en af vores hjemmesider, hvor der er integreret en YouTube-video.

Denne forbindelse er nødvendig for at kunne se den pågældende video på vores hjemmeside via din internet-browser. Som følge af dette vil YouTube indsamle og behandle mindst din IP-adresse, datoen ud over klokkeslættet samt den af dig besøgte internetside. Desuden oprettes der af Google en forbindelse til reklamenetværket “DoubleClick”.

Vi bærer i sammenhæng med visningen af YouTube-videoer på vores hjemmesider et fælles ansvar for indsamlingen af dine data og overdragelsen af samme ved overføring, jf. art. 26 i GDPR. For enhver yderligere behandling i sammenhæng med visningen af YouTube-videoer på vores hjemmeside er det kun YouTube, der er ansvarlig jf. GDPR. Retsgrundlaget for vores anvendelse af YouTube er baseret på dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. a) i GDPR.

Hvis du samtidig er logget på hos YouTube, overfører YouTube forbindelsesoplysningerne til din YouTube-konto. Hvis du vil forhindre dette, skal du enten logge ud af YouTube før dit besøg på vores hjemmeside eller foretage de relevante indstillinger på din YouTube-brugerkonto.

Af hensyn til funktionaliteten samt til analyse af brugeradfærden gemmer YouTube permanent cookies via din internet-browser på din slutenhed. Hvis du ikke er indforstået med denne behandling, har du mulighed for at forhindre lagringen af cookies ved hjælp af en indstilling i din internet-browser. Yderligere oplysninger om dette findes i afsnittet “Administration og deaktivering af cookies i din browser og på vores hjemmesider”.

Yderligere oplysninger om indsamling og udnyttelse af data samt dine rettigheder og beskyttelsesmuligheder i relation til dette, stiller Google til rådighed i databeskyttelsesanvisningerne, der findes på https://policies.google.com/privacy.

2.6 Marketing Cookies

Disse cookies anvendes, for at du kan få vist personaliseret og derved relevant reklameindhold.

2.6.1 Pardot

Dette er en marketing-service. Vi anvender analyseværktøjet Pardot fra salesforce.com Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA (“Salesforce”). Til analyse indeholder de afsendte e-mails såkaldte “web-beacons”. Dette er pixelstore filer, som hentes ved åbning af nyhedsbrevet fra vores udbyders server. Til analyse indsamles følgende data og “web-beacons” sættes i forbindelse med din e-mailadresse og en individuel ID:

 • Browsertype
 • IP-adresse
 • Styresystem
 • Antal sideåbninger.

Disse oplysninger kan af tekniske grunde dog knyttes til den enkelte modtager af nyhedsbrevet. Det er dog hverken vores eller vores udbyders ønske at overvåge enkelte brugere. Analyserne har langt mere til formål at vise os vores brugeres læsevaner og tilpasse vores indhold til dem eller sende forskelligt indhold svarende til vores brugeres interesser.

Vi behandler dine personoplysninger på basis af dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. a) i GDPR. Vi behandler dine personoplysninger, indtil de ikke længere er nødvendige for at kunne udføre ovennævnte formål eller du tilbagekalder dit samtykke.

Behandlingen sker også uden for den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). For at sikre databeskyttelsesniveauet i dette tredjeland, har vi indgået standarddatabeskyttelsesklauser med Salesforce.

Desuden har vi indgået en “Data Processing Agreement” med Salesforce. Dette er en aftale, hvor Salesforce forpligter sig til at beskytte vores brugeres data, behandle dem iht. dennes databeskyttelsesbestemmelser efter vores ordre og især ikke at videregive dem til tredjepart.

2.6.2 Facebook Pixel

Dette er en tracking-teknologi, der udbydes af Meta Platforms Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA, eller, hvis du er bosiddende i EU, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 (“Facebook“) og som anvendes af andre Facebook-tjenester som f.eks. Custom Audiences. Ved hjælp af Facebook-Pixel er det på den ene side muligt for Facebook at definere de besøgende på vores onlinetilbud som målgruppe ved visning af reklamer (såkaldte »Facebook-reklamer«). Vi bruger derfor Facebook-Pixel til at vise de Facebook-reklamer til brugere, der har vist interesse for vores onlinetilbud, eller som har visse kendetegn (f.eks. interesser i bestemte emner eller produkter baseret på deres besøgte websider), som vi sender til Facebook (såkaldte “Custom Audiences”). Med hjælp fra Facebook-Pixel ønsker vi også at sikre, at vores Facebook-reklamer er i overensstemmelse med brugerens potentielle interesse og ikke virker irriterende. Med hjælp fra Facebook-Pixel kan vi desuden følge effekten af Facebook-reklamerne til statistik- og markedsundersøgelser, hvor vi ser om brugerne blev omdirigeret til vores hjemmeside efter at have klikket på en Facebook-reklame (såkaldt “conversion”).

Vi behandler dine personoplysninger på basis af dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. a) i GDPR.

Facebook-Pixel etablerer forbindelse til Facebook, så snart du logger ind på vores hjemmesider, og kan gemme såkaldte cookies, på din enhed. Hvis du efterfølgende logger ind på Facebook eller besøger hjemmesiden, mens du er logget på Facebook, registreres besøget på vores onlinetilbud på din profil. De oplysninger, der indsamles om dig, er anonyme for os, og giver os altså ingen mulighed for at finde frem til brugernes identitet. Men Facebook gemmer og behandler oplysningerne, så en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig, og de kan anvendes af Facebook til egne formål i forbindelse med markedsundersøgelser og i reklameøjemed. Hvis vi videregiver oplysninger til Facebook med henblik på sammenligning, krypteres disse lokalt på browseren og sendes først da videre til Facebook via en sikker https-forbindelse. Dette sker udelukkende for at skabe en sammenligning med de oplysninger, der krypteres på samme måde via Facebook.

Vi har ingen indflydelse på omfanget samt den videre anvendelse af de data, der indsamles af Facebook ved brug at dette værktøj. Yderligere oplysninger om indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger fra Facebooks side findes i Facebooks databeskyttelsesinformation. Findes på http://www.facebook.com/policy.php.

Behandlingen sker også uden for den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). For at sikre databeskyttelsesniveauet i dette tredjeland, har vi indgået standarddatabeskyttelsesklauser med Facebook.

Vi behandler dine personoplysninger i op til 180 dage efter seneste interaktion (dette gælder kun cookies, der er sat via denne hjemmeside) eller frem til tilbagekaldelsen af dit samtykke.

Du har mulighed for at deaktivere Facebook-Pixel her https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

2.6.3 DoubleClick Ad

Hjemmesiderne anvender fortsat online-marketing-værktøjet DoubleClick fra Google. Til det europæiske område stiller virksomheden Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04 E5W5, Irland) alle Google-tjenester til rådighed. DoubleClick anvendes til at vise relevante reklamer for brugerne, forbedre rapporterne om kampagneeffekt eller til at forhindre, at en bruger ser de samme reklamer flere gange. Ved hjælp af en cookie-ID registrerer Google, hvilke reklamer, der vises i hvilken browser og kan dermed forhindre, at de vises flere gange. Derudover kan DoubleClick ved hjælp af cookie-ID’er registrere såkaldte conversions, der har relation til reklameforespørgsler. Det er f.eks. tilfældet, når en bruger ser en DoubleClick-reklame og senere med den samme browser åbner den reklamerendes hjemmeside og køber noget der.

På grund af de anvendte marketing-værktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Google-serveren. Vi har ingen indflydelse på omfanget samt den videre anvendelse af de data, der indsamles af Google ved brug at dette værktøj.

Derudover giver de anvendte DoubleClick Floodlight-cookies os mulighed for at forstå, om du udfører bestemte handlinger på vores hjemmeside, efter at du har åbnet en af vores display-/videoannoncer på Google eller på en anden platform ved hjælp af DoubleClick eller har klikket (conversion-tracking) på dem. DoubleClick anvender denne cookie til at forstå det indhold, som du har interageret med på vores hjemmeside, med henblik på senere at kunne sende dig målrettet reklame.

Vi behandler dine personoplysninger på basis af dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. a) i GDPR. Vi behandler dine oplysninger, indtil de ikke længere er nødvendige for at kunne udføre ovennævnte formål eller du tilbagekalder dit samtykke til dette.

Du kan forhindre deltagelsen i denne tracking-procedure på forskellige måder:

 • Ved en relevant indstilling i din browser, især medfører ignoreringen af tredjepart-cookies, at du ikke modtager reklamer fra tredjeudbydere;
 • Ved deaktivering af cookies til conversion-tracking ved at du indstiller din browser således, at cookies fra domænet “www.googleadservices.com“ blokeres, https://www.google.de/settings/ads, hvorved denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies;
 • Ved deaktivering af interesserelevante reklamer fra udbyderne, der er del af den selvregulerende kampagne “About Ads”, via linket http://www.aboutads.info/choices, hvorved denne indstilling slettes, når disse cookies slettes; eller
 • Ved permanent deaktivering i dine browsere Firefox, Internetexplorer eller Google Chrome på linket http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gør dig opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke kan udnytte alle dette tilbuds funktioner i fuldt omfang.

Yderligere oplysninger om databehandling fra Googles side som led i brugen af DoubleClick by Google, finder du på www.google.de/doubleclicksupport.google.com/adsense/answer/2839090, samt vedr. databeskyttelse hos Google generelt: www.google.de/intl/de/policies/privacy

2.7 Analyse-cookies

Disse teknologier gør det muligt for os at analysere brugen af hjemmesiden, så vi kan måle effektiviteten og forbedre den.

Google Analytics

Vores hjemmesider anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google. Google kan kontaktes på Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics anvender “cookies”. De oplysninger (IP-adresse, dato og klokkeslæt for besøget, brugsdata, kliksti, app-opdateringer, browser-informationer, enhedsinformationer, JavaScript-support, besøgte sider, henvisende URL, downloads, Flash-version, information om placering, købsaktivitet, Widget-interaktioner), der indsamles om din brug af vores hjemmeside sendes som regel til en af Googles servere i USA og gemmes der. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på denne hjemmeside vil din IP-adresse dog først blive afkortet af Google inden for medlemslandene af EU eller i andre lande i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun undtagelsesvis vil den fulde IP-adresse blive sendt til en af Googles servere i USA og afkortet der. På vegne af udbyderen af vores hjemmeside vil Google anvende disse oplysninger til at analysere din brug af hjemmesiden for at udarbejde rapporter om aktiviteterne på hjemmesiden og til at yde andre tjenesteydelser forbundet med hjemmesiden og internetbrugen over for Truma. Den IP-adresse, der som en del af Google Analytics overføres fra din browser, sammenføres ikke med andre data fra Google.

Vores hjemmeside anvender Google Analytics med udvidelsen “anonymize IP”, så IP-adresserne kun behandles i afkortet version, så direkte tilbageføring til personer udelukkes. Hvis de oplysninger, der indsamles om dig relateres til din person, udelukkes dette altså og de personrelaterede data slettes dermed straks.

Retfærdiggørelse af brugen af Google Analytics sker iht. art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. a) i GD PR på baggrund af dit samtykke. 

Vi anvender Google Analytics til at kunne analysere brugen af vores hjemmeside og forbedre den løbende.

Behandlingen sker også uden for den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). For at sikre databeskyttelsesniveauet i dette tredjeland, har vi indgået standarddatabeskyttelsesklauser med Google (Analytics).

Vi behandler dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for indsamlingen af data (her udarbejdelse af statistikker og analyse af samme).

Du kan forhindre, at denne cookie gemmes ved hjælp af en indstilling i din browser-software; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke længere vil kunne anvende alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan derudover forhindre registreringen af oplysningerne om din brug af hjemmesiden registreret af cookien (inkl. din IP-adresse) samt Googles behandling af disse oplysninger ved at downloade og installere den browser-plugin, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Du kan også undgå registreringen ved at sætte en såkaldt Opt-out-cookie. Hvis du fremover vil forhindre registrering af dine data ved besøg på denne hjemmeside, skal du klikke her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3. Truma-nyhedsbrev

3.1 Tilmelding til Truma-nyhedsbrev

For at tilmelde dig vores nyhedsbrev skal du anvende den såkaldte Double-Opt-In-proces. Når du har tilmeldt dig Truma-nyhedsbrevet, anvender vi de oplysninger, du har givet ved registreringen til at sende nyhedsbrevet fra Truma til dig eller fra en virksomhed i Truma-gruppen. Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er art. 6 stk. 1 lit a) og i GDPR. Uden disse oplysninger kan vi ikke sende nyhedsbrevet til dig.

Der sker ingen videregivelse af dine oplysninger til øvrige tredjemand. Kun partnervirksomheder, der er ansvarlige for den tekniske afvikling af udsendelsen af nyhedsbrevet, er udelukket. I disse tilfælde begrænser omfanget er de overførte oplysninger sig dog til det nødvendige minimum.

3.2 Brugerens samtykke til indsamling og behandling af oplysninger

Hvis du har bestilt et nyhedsbrev hos os, lyder indholdet i samtykkeerklæringen som følger:

“Ja, jeg vil gerne modtage nyhedsbrevet fra Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG og fra virksomheder i Truma-gruppen på e-mail. Når jeg ikke længere ønsker at modtage information fra Truma, kan jeg til enhver tid tilbagekalde mit samtykke”.

Vi bruger din e-mailadresse og dit navn til at sende og personliggøre nyhedsbrevet.

For at forbedre vores nyhedsbrev anvender vi e-mailanalysetjenesten Pardot, en tjenesten tilhørende Salesforce.com, Inc. Her protokollerer vi dine individuelle læserpræferencer ved at analyse, om en e-mail er blevet åbnet og hvilke links, der er blevet klikket på. En åbning registreres, ved at nyhedsbrevet åbner en særlig forberedt grafikfil fra serveren. Yderligere oplysninger om Salesforces databeskyttelse findes her: https://www.salesforce.com/company/privacy/

3.3 Afmeldelse af Truma-nyhedsbrev

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du til enhver tid klikke på et link, hvor der står “Afmeld her”. Dermed tilbagekalder du dit samtykke med fremadrettet virkning, uden at lovligheden af den forudgående behandling, som var baseret på dit samtykke, påvirkes af det.

4. Konkurrencer

Når du deltager i konkurrencer, indsamler vi de personoplysninger, som du meddeler os, for at kunne gennemføre konkurrencen. Disse oplysninger videregiver vi til den virksomhed i Truma-gruppen, der afholder konkurrencen.

Hvis du vinder, kontakter vi eller den virksomhed i Truma-gruppen, der afholder konkurrencen, dig personligt for at organisere gevinsten. Hvis der er tale om en Facebook-konkurrence offentliggør vi dit profilnavn.

Deltagerens personoplysninger behandles med henblik på gennemførelsen af konkurrencen af den virksomhed i Truma-gruppen, der afholder konkurrencen, samt med henblik på statistiske formål af Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG. Sletning af gemte personoplysninger sker, når disse ikke længere er nødvendige for at kunne gennemføre konkurrencen eller når lagringen af dem af øvrige lovmæssige årsager er/bliver ulovlig.

Uden behandling af dine oplysninger er deltagelse i en konkurrence ikke mulig.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er i den forbindelse dit samtykke, art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. a) i GDPR.

5. Datasikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger mod de risici, der er forbundet med databehandlingen, især uvedkommende adgang, anvendelse eller offentliggørelse. Til dette formål træffer vi relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der følger det aktuelle niveau inden for teknikken. De oplysninger om dig, som vi indsamler i formularer på HTML-sider, overføres i krypteret form (SSL – Secure Socket Layer) fra din slutenhed til vores server.

6. Registreredes rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder.

6.1 Tilbagekaldelsesret

Du har ret til at tilbagekalde dit afgivne samtykke til behandling af dine personoplysninger til enhver tid med fremadrettet virkning. En tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted på baggrund af dit samtykke.

6.2 Indsigtsret

Du har iht. art. 15 i GDPR ret til at forlange indsigt i de gemte personoplysninger uden omkostninger. På dit forlangende kan indsigten også gives elektronisk.

6.3 Berigtigelse, fuldstændiggørelse, sletning og begrænsning af data

Du har ret til berigtigelse (art. 16 i GDPR), sletning (art. 17 i GDPR) eller begrænsning af behandlingen (art. 18 i GDPR) af de pågældende personoplysninger. Ved sletning eller blokering af dine data kan du dog ikke længere anvende de pågældende ydelser. Din ret til sletning kan være udelukket på grund af den lovpligtige opbevaringspligt.

6.4 Ret til dataportabilitet

Du har under forudsætningerne i art. 20 i GDPR ret til, at vi stiller de data, som vi behandler med automatiske processer og som du har indvilliget i at anvende, til rådighed for dig i maskinlæsbar form eller at vi overfører dem til andre ansvarlige.

6.5 Ret til indsigelse

Du har af årsager, som udspringer af din særlige situation, til enhver tid ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af art. 6, stk. 1, pkt. 1 lit. e) eller lit. f) i GDPR, art. 21 i GDPR. Vi vil i så fald indstille behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi kan dokumentere tvingende beskyttelsesværdige årsager, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen anvendes til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare disse.

6.6 Håndhævelse af rettigheder

Dine rettigheder håndhæver du ved formløs meddelelse til Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Datenschutz, Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 Putzbrunn eller på e-mail til privacy@truma.com.

Ved problemer kan du også kontakte en tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig i databeskyttelsesretlige spørgsmål, er Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz (BayLfD). Kontaktoplysningerne findes på: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

7. Videregivelse af oplysninger

Der finder ingen videregivelse af dine data sted, medmindre vi er lovmæssigt forpligtet til det (f.eks. forespørgsel fra undersøgelsesmyndighed) eller berettiget til det (f.eks. som led i en ordredatabehandling). En videregivelse til tredjelande finder kun sted, såfremt vi har gjort udtrykkeligt opmærksom på det i denne databeskyttelseserklæring. Vi sikrer ved videregivelse af data ved hjælp af relevante foranstaltninger, at tredjepart overholder et vist beskyttelsesniveau for personoplysninger.

8. Sletning og blokering af data

Dine data slettes, når behandlingen af dit anliggende er afsluttet, når du har tilbagekaldt dit samtykke til behandlingen eller hvis lagringen af dem af øvrige særlige lovmæssige årsager er/bliver ulovlig. Ved sletning eller blokering af dine data kan pågældende ydelser ikke længere anvendes. Hvis der gælder lovbestemte forpligtelser om opbevaring af dataene, vil dataene i stedet for blive blokeret for fortsat anvendelse.

9. Kontakt  

9.1 Behandlingens art og formål

De data, som du har indtastet i kontaktformularen, gemmes med henblik på den individuelle kommunikation med dig. Med henblik herpå skal du angive en gyldig e-mailadresse samt dit navn. Dette har til formål at indplacere forespørgslen og det efterfølgende svar på denne forespørgsel. Angivelse af yderligere data er frivilligt.

Hvis du derudover kontakter os per e-mail eller telefonisk, behandler vi de kontaktdata, du anvender, til at besvare din henvendelse.

9.2 Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingen af dine personoplysninger sker på grundlag af en berettiget interesse (art 6, stk. 1, litra f i GDPR). Ved at stille kontaktformularen til rådighed ønsker vi at gøre det nemt for dig at kontakte os. Dine angivelser gemmes med henblik på bearbejdning af forespørgslen samt mulige opfølgende spørgsmål. Hvis du kontakter os for at få oplysninger om et tilbud, sker behandlingen af de angivne data med henblik på at gennemføre foranstaltninger før indgåelse af aftalen (art 6, stk. 1, litra b i GDPR).

9.3 Datakategorier

Adressedata (navn, e-mailadresse), telefonnummer

9.4 Modtagere

Modtagerne af dataene er interne medarbejdere hos Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG samt andre IT-serviceudbydere, med hvem vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling i henhold til artikel 28 i GDPR.

9.5 Dataopbevaringsperioder

Data slettes senest 6 måneder efter behandlingen af forespørgslen. Hvis vi indgår en indbyrdes aftale, er vi underlagt de lovmæssige opbevaringsfrister i medfør af HGB, og vi sletter dine data efter udløb af disse frister.

9.6 Lovmæssigt / aftalemæssigt krav

Tilvejebringelsen af dine personoplysninger sker på frivillig basis. Vi kan dog kun behandle din forespørgsel, hvis du meddeler os dit navn, din e-mailadresse og årsagen til forespørgslen.

9.7 Overførsel til tredjelande

Behandlingen sker ikke uden for den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

9.8 Mulighed for indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid meddele os din tilbagekaldelse via den kontaktmulighed, som er nævnt i starten af disse databeskyttelsesanvisninger.

9.9 Automatiseret beslutningsproces og profilering

Som ansvarsbevidst virksomhed gør vi ikke brug af en automatisk beslutningsproces eller profilering under denne databehandling.

10. Ansvarshavende sted

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Datenschutz
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Tlf. +49 (0)89 4617-0
Fax +49 (0)89 4617-2116
E-mail: privacy@truma.com

Databeskyttelsesansvarlig:
Alexander Bugl
Bugl & Kollegen GmbH
Sedanstr. 7
D-93055 Regensburg
Tlf. +49 (0) 941 630 49 789
E-mail: kontakt@buglundkollegen.de