Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Vandvarmere til campingvogne/autocampere

Truma Water Systems Guide

At vaske hænder, vaske op eller endda tage et brusebad – hvis du rejser med campingvogn, sætter du pris på, at der er varmt vand til rådighed. Vi ved alle, at der er stor forskel på campingvogne, men det er der også på vandvarmere til campingvogne og autocampere. Denne guide giver dig et overblik.

Typer af vandopvarmning

Apparater til opvarmning af vand i campingvogne kører på gas, elektricitet, diesel eller en blanding af energityper. Nogle vandvarmere bruger endda varme fra varmeapparater til at generere varmt vand. Afhængigt af hvilken type køretøj du har, og hvad dit personlige vandbehov er, kan forskellige Truma-apparater være interessante for dig: Therme, Boiler eller Combi-vandvarmer.

Therme

Terme

Therme har en kapacitet på 5 liter og integreres i campingvognens eksisterende varmluftsystem til opvarmning af vand.

Combi

Combi

Combi er et varmelegeme og varmtvandssystem i ét. Den har en kapacitet på 10 liter.

Boiler gas & Boiler gas/electric

Elektrisk kedel

Boiler electric har en kapacitet på 14 liter. Den opvarmer vand udelukkende med elektricitet og holder vandet varmt i meget lang tid.

Kedel gas & Kedel gas/elektrisk

Boiler gas og Boiler gas/elektrisk har en kapacitet på 10 liter. De opvarmer vandet uden strømforsyning eller med en ekstra varmestav.

Therme: effektiv udnyttelse af varmen fra varmeapparatet

En Therme opvarmer vandet ved hjælp af den tilgængelige varme fra et varmelegeme. En varmluftskanal løber gennem apparatet og overfører varmen til vandet. Fordelen: Når varmelegemet kører, udnytter du den termiske energi to gange. Især i perioder mellem sæsoner har du varmt vand til at vaske hænder eller vaske op.

Truma Therme er især velegnet som vandvarmer til campingvogne. Den rummer fem liter og vejer kun to kilo. Det er vigtigt, at Therme integreres i campingvognens eksisterende varmluftsystem i nærheden af varmeapparatet, så der går så lidt varme tabt som muligt. Når varmeapparatet ikke kører, opvarmer et elektrisk varmeelement vandet.

Pro

 • Stor kapacitet, tilstrækkeligt vand til brusebad
 • Mulighed for forskellige driftsformer (gas, el, blandet tilstand)
 • Hurtig opvarmning, lille varmetab

Con

 • Elektrisk kedel helt afhængig af netstrøm

Kedel: stor kapacitet, hurtig opvarmning

Hvis du også vil i bad i din campingvogn, bør du måske overveje en boiler som vandvarmer. Med en kapacitet på 10 til 14 liter er der varmt vand nok til, at to personer kan tage brusebad efter hinanden. Boilere kører på gas, elektricitet eller en blanding af gas og elektricitet, hvilket gør dem velegnede til campingvogne og autocampere.

Takket være moderne teknologi er de så kompakte, at de kræver meget lidt installationsplads. Med Boiler gas har du f.eks. ikke brug for strøm. En kraftig gasbrænder opvarmer vandet på cirka en halv time. Hvis du vil have varmt vand hurtigere end dette, skal du bruge en kedel med et ekstra elektrisk varmeelement. Det reducerer opvarmningstiden til ca. 15 minutter.

En el-kedel opvarmer vandet udelukkende ved hjælp af elektricitet – og den holder vandet varmt i lang tid. Den elektriske Truma Boiler er så godt isoleret med specialskum af ekspanderet polypropylen (EPP), at temperaturen kun falder med én grad i timen.

Pro

 • Use thermal energy from the heater to heat water
 • Additional electric heating element integrated
 • Short heating time in electric mode
 • Easy to install

Con

 • Suitable only for caravans
 • Relatively low capacity

Combination appliances: heating and hot water in one

A combination heater is a good alternative to a boiler, allowing you to heat water and your vehicle with just one appliance. Both functions can also be used separately. Truma Combi heaters are suitable for both caravans and motor homes and have a water container with a capacity of ten litres.

Combination appliances usually run on gas, which means that they don’t need a power supply. Some models have integrated electric heating elements that allow both water and the vehicle to be heated when the motor home is stationary at a campsite. Mixed gas and electric mode is then also possible. The diesel variants of the Combi heater are suitable only for motor homes, as they use diesel fuel from the vehicle’s tank.

Pro

 • Opvarmning og varmt vand fra kun ét apparat
 • Pladsbesparende, da der kun skal installeres ét apparat
 • Ti liter vandkapacitet er tilstrækkeligt til brusebad
 • Mange forskellige modeller til forskellige behov

Con

 • Varmelegeme og vandvarmer kan ikke udskiftes hver for sig.

Tips: Rengøring af vandvarmere

Af hygiejniske årsager er det tilrådeligt at rengøre Therme, Boiler og Combi varmeapparater regelmæssigt, især når de ikke har været brugt i et stykke tid. Almindelig husholdningseddike eller citronsyre er velegnet til afkalkning. Vær altid opmærksom på producentens anbefalede blandingsforhold på pakken. Campingforretninger har også specialprodukter til rengøring af hele ferskvandssystemet.

Apparatet skal afkalkes regelmæssigt – mindst to gange om året. Vi anbefaler at bruge egnede kommercielt tilgængelige produkter til at rengøre, sterilisere og vedligeholde Therme. Produkter, der indeholder klor, er ikke egnede.

Hvis opvarmningstiden i 230 V-tilstand er ekstremt lang, kan varmestaven være forkalket. I dette tilfælde bør du også afkalke vandsystemet.

Vi anbefaler brug af egnede kommercielt tilgængelige produkter til rengøring, sterilisering og vedligeholdelse af kedlen. Produkter, der indeholder klor, er ikke egnede.

Kedlen skal opvarmes til 70 °C med jævne mellemrum for at forhindre angreb af mikroorganismer.

Vi anbefaler brug af egnede kommercielt tilgængelige produkter til rengøring, sterilisering og vedligeholdelse af kedlen. Produkter, der indeholder klor, er ikke egnede.

Kedlen skal opvarmes til 70 °C med jævne mellemrum for at forhindre angreb af mikroorganismer.

Rengør enheden og ventilationsåbningerne med en tør, fnugfri klud.

Rengør det rum, hvor enheden er installeret, mindst én gang om året.

 • Få en ekspert til at kontrollere enheden for snavs og rengøre den om nødvendigt.
 • Sikkerheds-/aftapningsventilen skal betjenes regelmæssigt (mindst to gange om året) for at fjerne kalkaflejringer og for at sikre, at den ikke er blokeret.

Til rengøring, sterilisering og vedligeholdelse af kedlen anbefaler vi brug af egnede, kommercielt tilgængelige produkter. Produkter, der indeholder klor, er ikke egnede.

Effektiviteten af brugen af kemikalier til at bekæmpe mikroorganismer i apparatet kan øges ved at opvarme vandet i kedlen til 70 °C med jævne mellemrum.

Kun Combi E

 • Vælg “Gas-tilstand”.
 • Indstil vandtemperaturen til 60 °C.
 • Tænd for apparatet.

Når vandet i kedlen har nået en temperatur på 60 °C, slukker brænderen. Apparatet skal være tændt i mindst 30 minutter, og der må ikke tappes varmt vand. Restvarmen i varmeveksleren vil opvarme vandet til 70 °C.

Tips: Sådan beskytter du din vandvarmer mod frost

Tøm din Therme, Boiler eller Combi helt, hvis du ikke har planer om at bruge din campingvogn eller autocamper om vinteren. Hvis vandet bliver stående i vandvarmeren og fryser, kan vandbeholderen sprænge. Overhold derfor disse tips.

Hvis autocamperen ikke bruges i perioder med frost, er det vigtigt at tømme termostaten.

 1. Afbryd strømmen til vandpumpen (hovedafbryder eller transformer).
 2. Tøm tanken for vand (eller fjern vandpumpen fra tanken).
 3. Åbn vandhanerne i køkken og (eller) badeværelse, og indstil forblandingsventilen (-erne) – hvis de findes – til varmt.
 4. Drej aftapnings- og udluftningsventilerne (4) helt op for at åbne.
 5. Kontrollér, om alt vandindholdet (5 liter) er løbet helt ud.

Brug aldrig Therme elektrisk uden vandindhold! Glem ikke at slukke for apparatet, når campingvognen ikke er i brug! Tøm i tilfælde af frost!

Hvis campingvognen ikke bruges i frostperioden, skal Truma Boiler tømmes!

 1. Sluk for strømmen til vandpumpen (hovedafbryder eller pumpeafbryder).
 2. Tænd for varmtvandshanerne i badeværelset og køkkenet.
 3. Åbn aftapningsventilen: håndtag lodret, position (f).
 4. Kedlen vil nu blive drænet direkte til det fri via drænventilen. Kontrollér, at alt vandet er løbet ud af kedlen (10 liter).

Selv om koldtvandssystemet kører uden kedlen, vil kedlen stadig fyldes med vand. For at undgå frostskader skal vandet i kedlen tømmes ved at betjene aftapningsventilen, selv om kedlen ikke har været i brug. Alternativt kan der monteres to varmtvandsbestandige afspærringsventiler opstrøms for koldt- og varmtvandstilslutningen.

Brug aldrig kedlen, når den er tom.

Kedlen skal tømmes, hvis autocamperen/campingvognen ikke bruges i frostperioden.

 1. Sluk for strømmen til pumpeenheden (hovedafbryder eller pumpeafbryder).
 2. Åbn varmtvandshanerne i køkken og badeværelse. For at kontrollere det vand, der løber ud, skal du placere en passende beholder (kapacitet 10 liter) under afløbsstudsen (d) på afløbsventilen.
 3. Åbn aftapningsventilen: Flyt håndtaget til position (c) – lodret.
 4. Vandet fra varmtvandssystemet løber ud gennem afløbsstudsen (d).
 5. Afløbsstudsen (d) på afløbsventilen skal altid være fri for blokeringer (sjap, is, blade osv.), så vandet let kan løbe ud!
 6. Kontrollér, om alt vandet i varmtvandssystemet (10 liter) er løbet ud i beholderen via aftapningsventilen.

Combi: Interiøret kan opvarmes enten med eller uden vand, afhængigt af indstillingen.
Combi E: Interiøret kan opvarmes med gas, el eller blandet, enten med eller uden vand, afhængigt af indstillingen.