Mulige problemer med gastrykregulatorer i campingvogne

Truma Gas Application Guide

Moderne gastrykregulatorer opfylder flere funktioner samtidigt. De reducerer cylindertrykket til apparaternes arbejdstryk, udløser en sikkerhedsventil i tilfælde af en ulykke og skifter fra den tomme til den fyldte gasflaske. Trods den høje kvalitet af Truma gastrykregulatorer kan der opstå problemer, som vi gerne vil henlede vores kunders opmærksomhed på.Vi giver dig også nogle tips til, hvordan du vedligeholder dit gasanlæg så længe som muligt.

Gastryksregulator olieret op

Gastryksregulatorer kan olie op. Dette er ofte forårsaget af forurening i genopfyldelige cylindre og også i gas til køretøjstanke. Forureningen er i form af aerosoler. Disse olieholdige stoffer, såsom olefiner, paraffiner og andre kulbrinteforbindelser, kommer ind i LPG’en via logistikkæden. Når du køber gassen, ser du ingen forskel på ren og forurenet gas.

Hvis de olieagtige partikler trækkes ind i gasstrømmen, kan de samle sig i gastrykregulatoren, slangerne, rørene og ventilerne og forårsage blokeringer. Hvis en gastryksregulator er beskadiget og ikke længere virker på grund af oliering, skal den udskiftes fuldstændigt. Truma gastrykregulatorer opfylder forskellige DIN-standarder for campingvogne og skal af sikkerhedsmæssige årsager være konstrueret således, at de ikke kan åbnes. Dette er grunden til, at gastrykregulatorer ikke kan rengøres eller repareres.

Truma gasfiltre

For at holde din Truma gastrykregulator i drift så længe som muligt skal du have et gasfilter installeret opstrøms fra regulatoren. Dette adskiller op til 99% af de olieagtige partikler i LPG’en, hvilket pålideligt beskytter hele gassystemet mod forurening.

Truma giver 2 års producentgaranti på materiale- og produktionsfejl. Da forurening hverken er en materiale- eller produktionsfejl, er denne defekt ikke dækket af vores garanti eller goodwill. Med vores gasfilter yder vi pålidelig beskyttelse, hvorfor garantikrav kun accepteres, når vores gasfiltre er installeret.

Gas Supply Filter Truma

Tips til beskyttelse af Truma gasregulator

  • Truma gasfiltre er velegnede til alle vægmonterede gastrykregulatorer og til genopfyldelige gasflasker.
  • Få dit specialværksted til at installere et gasfilter mellem regulatoren og gasslangen.
  • Tjek filterpatronen, hver gang du skifter cylinder. Hvis der er olierester, klare væsker eller hvide kalkaflejringer på patronen eller i filterkoppen, er patronen mættet og skal udskiftes.
  • Udskift filterpatronen mindst hvert andet år.

Iced-up gas trykregulatorer

Din gastryksregulator kan ise selv ved temperaturer omkring frysepunktet. Gasstrømmen falder først og stopper derefter helt. Dette skyldes, at LPG indeholder spor af vand. Ved omkring 0 °C kan der dannes små iskrystaller herfra. Når gas trækkes ud, kommer de ind i regulatoren og iser den op. Bemærk – ved meget lavere temperaturer fryser vandet i gassen til små klumper. De sætter sig på bunden af cylinderen og når ikke regulatoren.

EisEx regulatorvarmer

Hvis du rejser med din campingvogn eller autocamper i perioder mellem sæsonerne, forhindrer en regulatorvarmer din gastryksregulator i at ise. EisEx fra Truma er et elektrisk varmelegeme, der forhindrer istapper i at danne sig på regulatoren og blokere den. Derfor sikrer Truma regulatorvarmeren en problemfri gasforsyning selv på kolde dage.